Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Ametist via Linda M. Robinson, 29 april, 2019

Hälsningar älskade,
Vi är Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Ametist och vi hälsar dig med Kärlek.
 I dag önskar vi diskutera förändringsenergin.
Du fortsätter att ta emot ny inkommande energi som omger dig och badar din aura i högre frekvenser från universum.
Du kan uppleva detta som en inbjudande händelse, eller du kanske inte känner dig redo för den. Oavsett vad ditt första intryck kan vara, kan du använda den här nya energin för att hjälpa dig att gå vidare på din uppstignings väg.
När den nya energin kommer, kan det vara en högre frekvens än din nuvarande vibration. När det går in i ditt energifält kan du uppleva en omställning eftersom du införlivar den nya energin i ditt nuvarande mönster.
Förändring sker ibland när ny energi kommer fram. När man tittar på detta från en energisk synvinkel kan man förstå det från ett högre perspektiv. Du kan börja se den från ett mångsidigt tillvägagångssätt i stället för bara en tredje dimension.
Du kan börja med att förstå att energi varken skapas eller förstörs men att det kan ändra form. Detta illustreras med vatten som tar form av ånga vid hög temperatur eller is vid låg temperatur.
En liknande process uppträder också på en mänsklig nivå. När frekvensen höjs kan en förändring av hur energi uttrycks ske. Du kan till exempel upptäcka att du plötsligt inte längre är intresserad av saker som du tidigare kände att du inte kunde leva utan. Du kanske har en önskan att lära dig om helt nya begrepp. Detta kan komma som en överraskning för dig och de som finns omkring dig. När detta inträffar har du sannolikt upplevt en energiförskjutning, och din själ har uppmanat dig att det här är dags att ta ett steg på din uppstignings väg och se saker från ett högre perspektiv.
Hur du uppfattar denna förändring beror ofta på om du ser det som en välkommen eller en ovälkommen. Om du inte vill att de nuvarande förhållandena förändras kan justeringen till den nya energin leda till en obekväm känsla. Men om du är öppen för nya upplevelser och van att se saker från ett högre perspektiv kan du hitta den nya energin som välkomnar dig.
För att hjälpa till att förstå förändring ur ett energiskt perspektiv kan du se universum som ett enormt, obegränsat energifält. Inom detta obegränsade fält förekommer många typer av manifestationer i både de sedda och de osynliga rikena. Dessa förändras ständigt, beroende på energin kring dem.
Till exempel, på jordplanet, förändras från en säsong till en annan till att träd och andra växter går från blommande till vilande tillstånd och tillbaka igen. Detta är en förändring av energi. Energin har inte gått vilse. Det har helt enkelt ändrats form.
När du tittar på förändringsenergin från ett flerdimensionellt perspektiv, kan du använda de högre frekvenserna som utvecklas för att hjälpa dig att gå framåt på din uppstignings väg. Du känner igen den växande naturen hos energiska frekvenser och att denna förändring ger dig möjligheter att forma energin i skapelser för ditt högsta bästa..
Du kan börja nyttja och forma denna energi genom dina tankar och avsikter. Tankar är energi som bildas i potentiella skapelser som vidare formas av känslor. Därför bör du hålla dina tankar och känslor positiva och fokuserade på det högsta goda vilket ger en bra utgångspunkt för att integrera den nya energin.
När du fokuserar på det högsta bästa kan du kontakta oss och andra ljusväsen för att hjälpa dig att forma energin till fördelaktiga manifestationer. Det kan omfatta ett brett utbud av möjligheter, till exempel att skapa konst, att lära ut ett nytt koncept eller ha större förståelse för din andliga väg. Den viktiga delen är att du ser de potentiella fördelarna med den högre frekvensenergin och använder den till det bästa för alla. Ju mer du fokuserar på detta tillvägagångssätt, desto starkare blir det, och dina kärleksfulla tankar kommer att vibrera i hela universum.
Vi är glada att du nyttjar den positiva potentialen i förändringsenergin och använder detta för ditt  bästa möjliga.
Vet att du är mycket älskad.
Vi är Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Ametist
… och vi omger dig med kärlek.
Och så är det.
Copyright © 2019 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alla rättigheter förbehållna.

 

 

Du gillar kanske också...