Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson, 31 juli

Unknown

Ärkeängeln Zadkiel: Ditt Inre VägledningsCentrum

 

Hälsningar älskade,

Detta är ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med heliga Lady Ametist och en mängd av Ljus Änglarnas Rike. Idag vill vi diskutera ert interna vägledningscentrum.

Som en suverän LjusVarelse, har ni ett internt vägledningscentrum. Ni är utrustade med samma attribut som de andra Ljusvarelserna, som befinner sig i den icke-fysiska sfären.

För er är det många gånger lätt att glömma detta med de många energiskiften och globala händelser som nu sker. Ni kan finna er själv att vara insnärjd i vardagliga händelser och glömma helheten. Det liknar talesättet, att ni inte kan se skogen för bara träd.

Om ni har befunnit er i denna situation vid någon tidpunkt, misströsta inte. Ni kan flytta er ut ur detta fokuseringstillstånd med en förändring av perspektivet. Så fort ni inser att ni bara fokuserar på de jordiska detaljerna och ignorerar den större bilden har ert perspektiv skiftat. Ni är då redo att komma ihåg er suveränitet.

Ert inre väglednings centrum är en viktig aspekt av denna suveränitet. Med detta inre vägledningscentrum kan ni höja er över jordiska strids händelser. Ni kan vara medveten om dem utan att bli insnärjd i dem. Ni kan se dem med medkänsla som observatör, precis som ni skulle se något, som ni tittar på från en annan nivå. Detta betyder inte att ni inte bryr er om vad som händer på jordiska planet. Snarare betyder det att ni har gjort ett medvetet beslut att inte låta ert eget energifält bli intrasslat i dessa situationer och förlama er förmåga att gå vidare med det högsta goda. När ni är kvar i positionen för en medkännande observatör, kan ni skicka kärlek till alla som är inblandade samt skicka kärlek till hela planeten och hela mänskligheten. Ni tjänar en viktig roll i att dela kärlek och ljus när ni gör detta. Ni för en strimma av hopp och lugn till dem omkring er.

Förutom att ge ljus till andra, kan fokus på ert interna vägledningscentrum vara till stor hjälp för era egna personliga framsteg på uppstignings vägen.

Mycket ofta, är det lätt att styras av andras åsikter, i synnerhet av personer som är viktiga för er. Ni kan ha en önskan att inte såra dem eller så kan ni ha en önskan att bli accepterad av dem. Ni är kanske rädda för att om ni uttrycker er egen sanna gudomlighet, att era personliga förhållanden kommer att påverkas på ett sätt som ni inte vill ha. Detta kan resultera i att inte kunna urskilja vad som verkligen är viktigt för er.

När ni vänder er till ert inre vägledningscentrum, kan ni bli tydligare om vad som verkligen är viktigt för er och hur man uttrycker det taktfullt.

Ert inre vägledningscentrum kräver löpande underhåll för att hållas klart. Det grumlas lätt av andras åsikter, av tidigare programmering eller av aktuella händelser. Ni kan i det förflutna ha känt, att ni skulle vara eller agera på ett visst sätt. Varje gång ni har känt detta sätt eller någon har sagt till ert att känna eller agera på ett visst sätt, placerades ett moln runt ert inre vägledningscentrum. Under årens lopp, kan många moln ha samlats runt detta inre centrum. Ljuset i ert inre centrum kan ha dimmats på grund av dessa moln.

Om ni har befunnit er i denna situation, vet att ni inte behöver stanna kvar där. Ni kan ta bort dessa moln, när ni blir medveten om vad som hänt.

Varje beslut som ni behöver fatta, kan ni vända er till ert hjärtcentrum för att urskilja om det är er sanna känsla eller om det är en känsla, som har placerats där av andra. I vissa fall kan det hända att era känslor är sanna för er även när de har placerats där av andra. Men många gånger, kanske ni upptäcker att era sanna känslor är annorlunda än molnen som omger ert inre centrum. Ni kan sedan bestämma er om ni vill ta bort molnet och ersätta det med en stråle av ljus från ert interna centrum. Ju mer ni tränar denna process av urskiljning, desto klarare och ljusare kommer ert interna vägledningscentrum att bli.

Ni kommer att börja urskilja vad som verkligen är viktigt för er och er uppstignings väg. Det kommer att ske i form av att veta vad som gör att ert hjärta sjunger och vad ni vill göra. Det kommer inte finnas något dömande av andras vägar. Snarare kommer det att erkänna vad som är viktigt för er. Sedan kan ni hedra er egen väg samtidigt, som andra tillåts hedra sina. Det kommer att bli lättare för er att uttrycka vad som verkligen är viktigt för er på ett taktfullt sätt.

Ert inre vägledningscentrum kommer sedan att guida er i många situationer. Det tillåter er att behålla lugnet, när andra inte är det, för ni är tydliga om vad som är viktigt för er. Det gör att ni kan fatta beslut för det högsta goda.

För att fullt ut få tillgång till ert interna vägledningscentrum, är det viktigt att rensa det regelbundet. Ni kanske vill åkalla den Violetta Flamman av Transmutation och Transformation att med sina renande strålar rensa bort molnen, som omger detta centrum.

Ni kanske vill ägna lite tid åt att fokusera på vad som verkligen är viktigt för er. När ni fokuserar på varje objekt för att bestämma dess betydelse, känn efter i ert hjärta när ni fokuserar på det. Fråga er själv om det gör att ert hjärta sjunger. När denna process med jämna mellanrum är klar, kan ni stanna kvar i nuet. Ibland förändras vad ni vill över tiden. När ni granskar era prioriteringar och göra justeringar om det behövs, förblir ert interna vägledningscentrum med sina renande strålar tydliga och kan ge er mer exakt riktning i nuet.

När er suveränitet, som Ljus Varelse lyser igenom kan ni fatta beslut, som är till för ert högsta goda och det högsta goda för alla.

Kära, vi hedrar er när ni fokusera på ert inre vägledningscentrum och fattar beslut för det högsta goda.

Vet att ni mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med heliga Lady Ametist och en mängd Ljus från Änglarnas Rike.

… Och vi omger er med kärlek

Och så är det.

 

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Publicering på webbplatser är tillåtet så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller läggas till och kredit för författarskap, inklusive mitt namn och hemsida, ges. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Du gillar kanske också...