Ärkeänglarnas Kollektiv via Galaxygirl, 18 februari 2020

Ärkeänglarnas Kollektiv via Galaxygirl

18 februari 2020

Välkomna, människor som läser dessa kodade ord. Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv. Vi ser er genom kärlekens ögon och från den högre utsiktspunkten bortom tid, från bortom er nuvarande uppfattning av förståelse. För, ni förstår, allt detta var förutbestämt på ett sätt. Gaia ville väldigt gärna expandera längre än någon annan planet hade gjort, och i och med det tillät hon sitt medvetande, sin täthet, bli större, tätare. Man måste uppleva mörkret innan man verkligen kan uppskatta gryningen. Kontraster är vad denna sektor är känd för. Man måste vara mycket modig för att kunna uppleva denna kontrast. Vi ser er, våra markbundna aspekter, våra kära, några av er är våra tvillingar, vi betraktar er verkligen som mycket modiga. För ni är de frivilliga som hjälper Gaia i hennes återupptäckande av ljuset. Nu har hon redan varit uppstigen en tid, och om ni tonar in till de högre frekvenserna kan ni känna denna sanning. Det är därför som meditation är så viktigt i detta nu. Ni måste hitta er röst, er egen vibration. Ni måste bli mästare på detta, på att fininställa er egen frekvens mitt i kakafonin av oväsen. Ni kom hit för att bemästra detta. Ni har bemästrat det tidigare. Vi försäkrar er att ni kan göra det igen, med lätthet och behag, om det är er avsikt.

Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv. Vi finns överallt runt Gaia i detta nu och erbjuder vår tid, våra talanger, precis som ni markbundna gör. Detta är i sanning en samarbetsprestation. Vi erbjuder er våra styrkor för vi vill hjälpa våra jordade aspekter, vårt markbundna ljus-team på alla sätt vi kan. Uppmuntran, upplyftande, skratt, kärlek. Avvisa eländet omkring er och ingjut det med frid, ett vänligt ord, ett leende. Bli det Kristnade medvetandet för det är därför som ni kom. Ni är kungliga många av er. Ni är i processen av att upptäcka det. Ni är ett Guds barn. Ni är inte ett barn av synd, av lust. Så mycket snedvridning har skett. Nej. NI är ett mycket dyrbart utströmmande av kärlek, av salighet från den gudomliga föreningen av kärlek. Ni är kärlek. Era liv har varit fyllda med smärta. Många ljusarbetare har många utmanande, tuffa historier att berätta. Men detta förde er till där ni är. Aborter, skilsmässa, förlust, konkurser, förödelse. Ni har upplevt den låga punkten, nadir, precis som Gaia. Och ni gjorde det så att ni kunde upptäcka ert Kristnade själv inom er. Inget gick förlorat om ni är kloka nog att se skatten inom er. Där ser ni, allt blev funnet. Sörj inte det förflutna, för det förde er till detta nu. I detta nu, där ni kan läsa eller skriva eller känna dessa ord och i sanning veta att det var värt det, för ni har upptäckt Kristus inom er.

Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv. Vi vill måla en bild till er, av ljus, av ljud, av skratt, av glimmande, skimrande koder av information snurrande runt er i en virvel av ren potential. Sann, som Abraham säger, denna virvel av skapelse är giltig, är sann, precis nu, överallt omkring er. För att komma åt den måste ni tillåta den. Det här är där rå skapelse börjar. Vi vill att ni ska omge er med kärlek, med ljus, med healing. Vi vill att ni ska manifestera Nova Gaia, manifestera ert bästa själv, ert bästa liv omkring er. Nog med lidande. Den läxan har lärts. Nog med sorg. Era vänner och familj som gått över väntar precis bakom slöjan. Ersätt lidandet med upphetsningen över storslagna nya saker som är på väg, upplevelser ni kommer att ha, glädje att beskåda. Ni är vår glädje. Vi omger er med våra mäktiga vingar av ljus, av ren potential och massivt beskydd. Barn av Gud. Ni är barn av Gud. Upprepa det tills ni vet det, tills ni gråter av ren glädje över det. Ni är Mästare varenda en av er, vi ser. Denna sfär tvinnas upp, utvecklas till ljus. Gör anspråk på ljuset och svep det runt er. Gör anspråk på era ljuskoder av hågkomst. De är er gudomliga födslorätt.

Vi är de Uppstigna Ärkeänglarnas Kollektiv. Vi är med er i denna process av återfödsel. Var i frid och var i glädje. Vi omger er med de ömmaste av vingar. Vila i våra fjädrar och känn vårt ljus. Känn ljuset inom er och expandera det tillsammans med vårt. Låt oss tillsammans lysa upp denna sektor med det gudomliga ljuset av kärlek. Inbjud oss att slå samman våra talanger med era egna. Vi försäkrar er, ni är mycket ömt omhändertagna och våldsamt beskyddade. Frid. Vila i detta rum. Ni är djupt älskade. Vi är ärkeänglarnas Kollektiv.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...