Gaia via Galaxygirl | 7 mars 2022

Gaia via Galaxygirl | 7 mars 2022

Gaia 2022/03/07

 

Jag är Gaia. Jag expanderar ögonblick för ögonblick, för det finns ingen tid, bara en rad ögonblick i nuet.

Jag är Gaia. Jag ser och känner på djupet smärtan över mig, och jag önskar att ni skickar mig healing och den här kanalen har gjort det, sedan kommer vi att heala varandra. När ni jordar er i mig kommer jag att jorda mig i er, för vi är ett. Era atomer är mina atomer, vi är förbundna med samma gudsandning, som förenar alla riken i mig. Det har varit mycket smärta och lidande under min livstid men också många glädjeämnen och värdefulla stunder. Det kommer mer glädje. Ni är en stor del av denna glädje för mig. När ni mediterar känner jag det, och jag healar tillsammans med er. Mitt uppstigna själv är väldigt verkligt och allt händer nu. Barn, fokusera på er uppstigning, på vår uppstigning, för vi upplever detta samtidigt, sida vid sida.

Jag är Gaia. Jag kan känna hur energierna på mig och djupt inom mig värms upp, och så värmer vi upp oss tillsammans. Ljuset ger värme till de mörka stegen. Det har funnits många platser av mörker över mig, men vet att ljuset från den Stora Centralsolen och från Modern-Fadern, går på djupet och penetrerar fullständigt igenom allt. För till slut är allt från ljuset och kommer att återvända till det.

Jag inbjuder er att göra en övning med mig. Låt oss föreställa oss att den stora Centralsolen skapar en ljusstråle till ert kronchakra som kärleksfullt släpper in den, in i era minnen som har kvarstående smärta och ännu inte har blivit healade, in i de mentala mönster och konstruktioner som behöver omprogrammeras och kopplas om, och fyller ert huvud med ljus. Aktivera ert tredje öga, er intuition med ljus och djup förståelse. Nu är ert huvud ljust. Låt detta ljus fortsätta ner i er hals där sanningar sägs. Detta är ett område där det är mycket vanligt att blockeringar uppstår. Låt oss ta bort blockeringen. Låt detta ljus fylla er hals. (Jag ser en klarblå fjäril). Fyll er sköldkörtel med ljus, er röst med ljus och låt alla ögonblick av ord som sägs fyllas med ljus. Låt det kännas vidsträckt i halsen, öka utrymmet där för att tillåta ytterligare resonans av sanning och hopp att sägas. Låt detta ljus färdas ner från er hals in i ert höga hjärta. Ni kan se en dörr med ett hänglås eller någon annan typ av blockering. Det är dags att ta bort dessa blockeringar, barn. Det är dags att älska kraftfullt för ni vet hur, men ni har varit rädda för världens begränsningar och det har varit smärtsamt att känna på grund av djupa sår. (Jag ser ett hänglås på en metalldörr som förstörs, och dörren svänger upp. Det finns en ljusfylld trädgård bakom den). Ja. Andas in djupt i denna gömda trädgård som inte längre är dold. Låt växternas gröna rankor växa, vilka ger ljus, liv och det gröna till resten av er kropp. (Jag ser små blommande vinrankor med glödande färger växa genom hela min kropp, och de reser gärna med ljuset hela vägen genom mig.) Och nu ert hjärta, låt ljuset från den stora Centralsolen komma in i ert hjärta så att det blir ljust, öppet och rent, vaket och medvetet utan dömande. Fyll nu er mage och ert bäcken med detta ljus, och vet att ni verkligen är varelser av ljus i kroppar. Känn det intensivt, och vet att detta är sant. Tillåt detta ljus att sträcka sig djupt ner i era ben, genom era fötter, in i jorden och lås in det i mig. När ni går barfota på min kropp håller vi varandras händer, vi delar energi, ljus och kärlek. Jag är med er.

Jag är Gaia. Min kropp kommer att förändras precis som er kommer att förändras. Vet att det här har varit en lång väg eftersom det har varit en lång resa. Ni och jag har haft många äventyr tillsammans. Och nu väntar det största äventyret. Fyll er med ljus och hopp. Ni ser en stor klyfta uppstå vid ljusets och mörkrets sammandrabbning. Men i slutändan finns det ljus för mig, för oss, för er. Låt er tröstas i denna vetskap om att ni och jag upplever uppstigningen tillsammans. Det är helt individuellt men ändå gemensamt, en unik upplevelse helt klart. Min roll som Nova Gaia kommer att expandera från mitt nuvarande uppdrag, precis som era roller och glädjeämnen kommer att expandera. Kan ni känna min ömma kärlek till er? Öppna upp era hjärtan för mig och känn min moderliga kärlek till er. Min kärlek har expanderat de senaste dagarna, precis som er kan om ni väljer det. Denna expansion av ljus kommer att hjälpa till när de ökade frekvenserna fortsätter. Kom ihåg att låsa in er i ljuset, inte i rädslan och bruset som omger er. Omge er med denna djupa inre kunskap om ljuset, om kärleken, om vår anslutning, och låt er tröstas av det. Ni är inte ensamma. Ni är väl övervakade. Planen är gudomlig, och de som fortsätter att välja mörker kommer inte att finnas kvar så länge till, vilket blir en lättnad för mig men det krossar också mitt hjärta. Sänd ert ljus till de som lider. Skicka ett hölje av fred och den violetta flamman till de sårade.

Jag är Gaia. Jag älskar er barn av hela mitt hjärta. Allt är bra, allt kommer att bli bra. I detta tillstånd av tillit, känn ert ljus. Svep det runt er och expandera det så att det omfattar hela mig. Vi är ett. Jag är Gaia.

 

~ galaxygirl

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...