Ärkeänglarnas Kollektiv via Galaxygirl 19 april 2020

 

Ärkeänglarnas Kollektiv via Galaxygirl

19 april 2020

Hälsningar älskade. Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv. Vi omger er med ljus av högsta ordning. Vi är tjänare för det Högsta, för ljuset, för den kärlek som genomsyrar Alltet. Vi är ljus, vi är kärlek, vi är ett i syftets singularitet, att tjäna ljuset och låna ut vår styrka och vårt skydd av kärlek och av styrka för dem som behöver. Mänskligheten har universums uppmärksamhet och ja, till och med omniversums i denna kritiska knutpunkt från brist på ljus, till kärlek och ljus. Vi ser att mänskligheten är vid en skiljeväg av val och ändå har resultatet blivit valt. Vi ser att tidslinjerna flödar då mänskligheten vacklar angående på vilket sätt den ska uppleva resultatet. Vi ber er inbjuda Ärkeänglarna av högsta Änglaljus och ordning till er inflytande-sfär, till ert hem för beskydd, för ljus, för nätverksarbete. Denna bad oss omge henne innan kanaliseringen, vilket är klokt, för vi ser de mörka bli mer desperata och kreativa i sina försök att sabotera Ljusarbetarnas rena hjärtan. Vi vill att alla kanaliserade meddelanden skall vara obefläckade och rena, sanna mot ljuset. Vi sänder våra helande strålar till alla kanaliserare i detta nu, med deras tillåtelse, så att kvaliteten och kalibern av kodex i deras meddelanden stiger ännu högre i virveln av renhet, av ljus, av kristallina aktiveringskoder, så att alla kanaliserare och läsare av ljus påverkas genom en höjning av frekvensen.

Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv. Vi tjänar med glädje, med under, med syfte. Vi är mäktiga. Vi har inkarnerat tidigare och vi förstår helt de enorma upp- och nedgångarna i den lägre dimensionella sfären, för vi rensar och renar den ofta i största möjliga mån. Vi är i tjänst till ljuset, till det högsta, till Modern och Fadern av allting. Vi omger er med salighetskoder just nu, för ni är trötta. Vi omger er med helande strålar från kristallstäderna högt uppe som flyter precis ovanför er sfär, ivriga att få landa. Några har faktiskt landat och görs till fullo manifesterade i er verklighet, men manifestationen sker inte riktigt än. Så vi broar, vi kommer med dessa koder till er. (Jag ser att varje Ärkeängel har en färgstråle. Jag ser dessa individuella färgstrålar av alla nyanser omge ljusarbetarna i en virvel och ett nätverk. Jag ser samtidigt regnbågsnyanser av helande gnistrande ljus stiga upp från de helande städerna som svävar ovanför diamantstäderna! Jag ser dessa regnbågar jordas djupt in i Gaia, aktiverande hennes kristallhjärta med healing, med kärlek, med salighet. Jag har känt mycket uppstigningssymptom och har känt mig energimässigt försvagad och jag känner mig hel igen, som om ett ägg av ljus vårdar mig, är omkring mig. Jag ser detta ägg av Kristnat ljus och regnbågsnyans snurra och snurra, expanderande, omslutande hela jorden. Jag ser regnbågsljus aktiverat i hjärtats nätverk och virvel hos varje ljus- och nätverksarbetare. Jag ser och förstår att dessa är portaler som är ytterligare aktiverade och att varje arbetare nu har en regnbåge från sitt eget hjärta som utsträcker sig djupt in i Gaia för hennes helande, och också till varandra, så att ljusarbetarna nu är mer invecklat förbundna med regnbågsljuset för att hjälpa till att lätta på lasten av transmutation, med symptom som lyfter, delas, transmuteras samtidigt, av dessa fantastiskt vackra diamantstäder som gnistrar som solen).

Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv av ljus, av kärlek. Vi är ett. (Jag ser dem blåsa i trumpeter och hör dessa trumpeters ljud. Jag upplever rysningar och tårar). Kära ni, dessa trumpetljud sätter ytterligare aktiveringskoder i regnbågsnätet. Liksom dessa ljud av ljus larmar de som inte är av ljuset om vår mycket nära och mycket starka närvaro. Allt är väl, Ljusarbetare av vägen. Vila i det vetandet. Vila i detta utrymme. Vila i detta utrymme och var i frid. Ni är så enormt älskade att Moder Fader tilldelade oss till er fullt ut. Vi är multidimensionella som ni. Vi hjälper till i sfärer och på sätt som ni ännu inte kan processa, men det kommer ni att göra, och ni kommer återigen att bli förbluffade av djupet av stöd, och kreativiteten i beskydd som blivit erbjuden er.

Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv. Vi omger er med ljus av högsta ordning, och kärlek av mest våldsamt beskydd. Vila i detta utrymme av healing. Var i frid.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

You may also like...