Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, April 20, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, April 20, 2020

Hur ni kan förbättra er självkänsla ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har en förståelse för hur ni alla tänker på er själva, och vi vill att ni ska bli mer medvetna om det mänskliga mentala inre arbetet. Vi vill att ni ska förstå att det sätt som ni tänker på er själva till stor del beror på de inbyggda mentala begränsningarna. Ert tänkande är oförmöget att verkligen förstå det ni är som Källans Energivarelser.

Och så, ert tänkande fantiserar upp historier om er själva som är mer behagliga än den ultimata sanningen om vem ni är. Dessa berättelser är ett tecken på det ego som ni tenderar att fungera som. Egot tenderar att gå antingen mycket högt eller mycket lågt. Därför kommer ni att se att ni kan må bra med er själva för ett ögonblick och tänka väldigt lite om er själva i nästa stund, även om er sanna natur som en Källans Energi Varelse inte har förändrats.

Ni är där på Jorden och gör det bästa ni kan under mycket svåra omständigheter, även när det inte finns en pandemi som pågår. Så hur får ni era mentala sinnen att släppa taget om er själva och sluta leva efter egots villkor? Det bästa sättet är att kringgå ert tänkande med alla inbyggda begränsningar. Gå direkt till era hjärtan och känn för den kärlek ni är. Känn mer av den villkorslösa Källans kärlek.
Och om den är svår för er att komma åt i något ögonblick, så gör det lättare för er själva. Gå och lukta på en blomma, sitt under ett träd, klappa en hund eller en katt. Om ni har någon i ert liv som ni älskar, titta in i personens ögon och känn gnistan av gudomlighet antändas i er för att visa er att detta är vem och vad ni verkligen är.

Och ert mentala tänkande har svårt att ens komma med det rätta, eller mest lämpliga, orden för att beskriva detta tillstånd av att vara. Därför är det dags att låta era mentala sinnen komma undan, låta era egon vila ett tag och tillbringa en del av den dyrbara tid som ni har ockupera era hjärtan, komma ihåg var ni kom ifrån och vart ni återvänder till.

Och när ni inte är oroliga för hur länge det har varit och hur mycket längre ni måste gå, kan ni tillbringa lite tid i den eviga lycka som finns i nuet. Det är något det mentala sinnet har mycket svårt att göra, och det är därför det tjänar er så mycket att stänga av just det perspektivet som ni vidmakthåller när ni är där uppe i huvudet. Låt era hjärtan vara den aspekt av er som vägleder er från och med nu.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har med glädje kontaktat er.”

 

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...