Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 5:e augusti 2016

 

et-contact

Mike Quinsey- Kanaliserar sitt Högre Själv – 5:e augusti 2016

Åter igen går tiden snabbare och många av er har förundrats över hur snabbt detta år passerar. Det kommer att fortsätta så, eftersom vibrationerna stiger högre och högre. Uppstigningen närmar sig, och när den kommer stiger ni upp på ett ögonblick. Eftersom den mänskliga rasen har fortsatt att höja sina vibrationer, är det möjligt för er att nå den optimala nivån mycket snart, men denna tid med konstanta händelser av förändring, gör det svårt att förutsäga när. Dock kommer det slutgiltiga beslutet att fattas av detta universums Gud.

Var säkra på att Uppstigningen är på väg och ingenting kan stoppa det förväntade slutet att komma. Så ignorera Kabalens agerande, som fortfarande tror att de har makt nog att stoppa de som förhindrar deras krig mot befolkningen på Jorden. Deras makt har redan inskränkts, och den kommer aldrig att återvända till den tidigare nivån. Deras dagar är räknade och i slutändan kommer de inte att ha något annat val än att kapitulera. Alla försök att undgå rättvisan kommer att misslyckas, och de kommer så småningom att tas bort från den här planeten. Deras hantlangare kan fortfarande orsaka problem, men även de kommer att tvingas ge upp sina planer, på att ta över jorden och dess befolkning. Brexit har vuxit snabbt och så kommer det att fortsätta med andra som följer efter, och det har gjort det möjligt för andra länder att fly från deras kopplingar till Illuminati.

Turbulensen kommer att fortsätta eftersom de gamla energierna tynar bort och nya tar deras plats. De negativa krafterna är tilltrasslade eftersom deras lagar utanför världen, inte längre kan stödja dem. Kollapsen har redan orsakat att en del förhandlar för att rädda sina liv, vilket förutsätter att de accepterar det som erbjuds, och inte längre bor där de kan blanda sig i framtida planer för Jorden och hennes civilisation. Vad som än händer, tillåt inte att rädsla kommer in i era liv, utan ha alltid en positiv inställning. Det finns inget att verkligen oroa sig för, eftersom allt sker som planerat, och kommer att leda till det önskade resultatet. De av er som redan är beredda, kommer att stiga upp med de ökade vibrationerna som leder till Uppstigning. Mycket kommer att hända som tar er till den Nya Åldern, och ge er de förmåner som medvetet har förnekats er.

Den Nya Åldern kommer att manifesteras mycket snabbt, och införa många förändringar i er livskvalitet. Avanceranden som hållits tillbaka, kommer snabbt att ges till er, och alla själar kommer att gynnas av det. Ni är på randen för att de önskade förändringarna med att ta bort den tid som läggs på arbete, för att bara vara. Ni kommer att ha mer fritid och göra kreativa satsningar, vilket kommer att gynna många människor. Förändringar kan innebära en viss grad av turbulens, men var säker på att de som är ansvariga, har kraft att hålla det på ett absolut minimum. Ingen kommer att förlora, och ni kommer så småningom att vinna på alla sätt, vilket kommer att säkerställa att ni har ett bekvämt och fridfullt liv. Fattigdom och behov kommer att bli ett minne blott, eftersom alla kommer att ha tillräckligt av allt.

Generellt sett kommer förändringarna att eliminera alla former av föroreningar, och där behov finns med att “städa upp”, vilket verkat överväldigande beträffande haven och oceanerna, finns det teknik som ligger utanför er nuvarande kunskap, och som kommer att ge mirakulösa resultat, på mycket kort tid. I jämförelse med den Nya Jorden som väntar på er, är er nuvarande situation liktydigt med att leva i de mörka Åldrarna. Intuitivt bör ni kunna känna igen sådana förändringar, eftersom innan ni inkarnerade har vetat potentialen för Jorden och hennes civilisation. Gratulationer är passande, eftersom de uppgifter ni alla har genomfört, ingalunda har varit lätta, men i huvudsak har ni alla klarat dem. Tillsammans har ni övervunnit de utmaningar ni haft, och står nu med huvudet högt eftersom den slutliga segern över de mörka Tjänarna är garanterad. De kommer att ges möjlighet att rätta till felen, eftersom Gud fortfarande älskar alla själar, oberoende av deras synder. Gud är inte hämndlysten och straffar inte dem som syndar, utan istället ges var och en möjlighet att återvända till Ljuset, eftersom Guds Stråle är oföränderlig.

Framtiden är spännande och kompenserar er på olika sätt, för de många liv ni har haft i de lägre vibrationerna. Tänk på att ni aldrig har tvingats till era uppdrag, utan valde frivilligt att tillbringa liv i uppenbar separation från Gud. Utmaningen var att resa på Vägen av Ljus igen till Uppstigningen, efter slutförandet av era uppdrag, eftersom ni har lärt er mycket som kan användas för att hjälpa andra, som reser samma väg. All erfarenhet är av värde, även om det ni förstår inte verkar följa något särskilt mönster. Varje själ kommer att ha vuxit inom dualiteten, även om ni tagit två steg framåt och ett bakåt.

Vissa människor störs av tanken, att de kan ha varit inkarnerade både som en man eller kvinna, eftersom de i sin nuvarande kropp inte kan föreställa sig det. Var säkra på att ni alla upplever båda könen, annars skulle ni komma i obalans. I de högre vibrationerna, blir ni småningom en androgyn varelse, vilket är ett balanserat tillstånd ni alla kommer att få. Som ni kanske förstår eller har känt, är ni fortfarande en blandning av båda, men oftast till största delen av det kön ni föddes. Ni kan dock ha hört talas om människor som känner starkt, att de är i fel kropp och genomgår ett könsbyte för att anpassa sig till det. Själen vet om det före inkarnationen, och tillskrivs som en del av deras lärande och utveckling.

Ni går in i tider där sanningen måste komma fram, och så småningom när vibrationerna stiger, kan endast sanningen existera. Därför kommer människor att kunna leva med sanningen och de kan inte tänka sig något annat. Ni kanske frågar er själva varför ni skulle vilja ha det annorlunda. Kan ni förstå hur underbart och lugnt det skulle vara, att veta att allt är baserat på sanning, och att därför allt är helt tillförlitligt. Ni vet att ni kan lita på det som sägs och ingen försöker lura er, eller försöker få fördelar gentemot er. Dessa egenskaper av sann kärlek är universell, och inget mindre kan existera i de högre vibrationerna. Ni kan ha en bit kvar med att nå sådana tillstånd, men ni jobbar på det och är beredda.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...