Dikt via Per Beronius; En önskans dröm, 19 februari, 2018

Ämne: En önskans dröm
Meddelande:
De jordiska mörkerkrafternas taktik
utrota den del av mänskligheten
som hör ljusets förespråkare till.
Att mörkrets lakejer
må ha Jorden för sig själva
egot i sin prydno.
Så har det låtit
sedan evigheters förgångna tider
där en majoritet av mänskligheten lidit, empati
inlevelseförmåga, deltagande, medmänsklighet
okända ord.
Hur kunde det bli så här
en fråga, svar förutan.
Vad finns att göra
för att förändra denna tingens ordning
eller snarare oordning.
Här står inget självklart svar till buds
upp till oss alla och envar att sitt eget ansvar ta
svara an mot det som Hjärtat bjuder.
Om inte
blir det utvisning till andra världar
i den kosmiska rymden, där vi bättre passar in.
Moder/Fader Gud
vill alla sina barn blott väl
men vi må minnas, inga genvägar står till buds.
Inget trappsteg
på vägen till Himmelriket åter
kan vi hoppa över.
En självklarhet
som inte behöver någon tydligare förklaring.
Några frön att så, en önskans dröm
må Solen för evigt över alla och envar
på Jorden lysa.
*  *  *
Denna dikt, från ovan kommen
Av Per Beronius satt på pränt.
_________________________
____________________________________________________________
När till Jorden du kom, ett instrument till låns dig blev givet, att dig bistå och
möjlighet dig ge, att i fysisk form dig uttrycka, var rädd om detta instrument
som till låns dig blev givet, din fysiska kropp ett tempel en boning för din själ
vårda det ömt, visa det kärlek och respekt, i ditt uppdrag på Jorden det skall
dig hjälpa, det du lovat, när som själ, du till Jorden gick ner, när detta ditt
uppdrag slutfört är, och du redo är, att i en annan värld återfödas, lämna då
i kärlek och tacksamhet, detta redskap, din fysiska kropp, som till låns
dig blev givet, till Moder Jord åter.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 1 Jorden
Utgiven 2003
____________________________________________________________

Du gillar kanske också...