Antarierna via Sue Lie, 27 maj 2019

Antarierna via Sue Lie, 27 maj 2019

Den Första Transmissionen från Antarierna genom Suzanne Lie

 

27 maj 2019

 

Not från Suzanne:

Nedanstående information som kanaliserades till mig om Antarerna började 14-04-07. Jag har blivit kontaktad för att skicka ut den, för att ni alla ska få ta del av den, bit-för-bit via min blogg. Antares finns i det större stjärnsystemet Scorpius (ofta kallad Skorpionen).

 

DEN FÖRSTA TRANSMISSIONEN FRÅN ANTARIERNA

Genom Suzanne Lie

Att Känna Fulländning Genom att Gå Tillbaka till Början

(Suzanne Lie berättar:)

När jag kommer mot slutet av de Plejadiska böckerna, så kommer jag fram till slutet på många andra områden i mitt liv. Först och främst så förstår jag hur mitt föråldrade beteende i mitt tredimensionella själv, sänker min medvetenhet.

Tredimensionella beteenden har alltid begränsat vår medvetenhet, men vi kunde inte identifiera dem tillräckligt snabbt, för att se kopplingen. Sedan, en lång “tid” efteråt, skulle vi inse orsaken till den situation vi hade skapat.

Nu ser vi hur våra tankar och känslor lägger grunden till det som snart kommer att bli vår skapelse. Vi upptäcker det tredimensionella sättet vi reagerar på livet. Därför kan vi lättare observera hur våra reaktionära beteenden skapar samma typ av situation, om och om igen.

Fortunately, we are beginning to consciously connect the dots of our old patterns of “unconscious” creation. As we consciously identify our reactions and interactions, we are realizing that we can choose to Let Go of our reaction and allow the unknown to enter our consciousness.

Lyckligtvis börjar vi medvetet se våra gamla mönster av “omedvetet” skapande. När vi medvetet identifierar våra reaktioner och interaktioner, inser vi att vi kan välja att Släppa vår reaktion, och låta det okända komma in i vårt medvetenhet.

Detta släppande börjar visa sig upprepade gånger i vårt liv. Därför kan vi bli mycket mer “medvetna” av våra omedvetna skapelser. Den underbara lektionen lär oss, att när vi tillåter oss att SLÄPPA våra 3D-reaktioner, interaktioner, fördömanden och konflikter, så kommer det alltid något bättre.

Med andra ord, när vi SLÄPPER våra 3D-reaktioner, så ersätts det med ett kreativare och högre frekvensfält, än det vi just släppte. Med detta förverkligande, kanske vi tror att vi omedelbart kan “släppa” alla tredimensionella reaktioner gentemot någon person, plats, situation eller sak, som sänker medvetenheten.

Men innan vi kan Släppa alla 3D-reaktioner, så måste vi identifiera våra tredimensionella beteenden och/eller vanor, som ihärdigt skapar denna reaktion som ALDRIG fungerat. Varför skulle vi fortsätta med gamla beteenden som sänker vår medvetenhet, och håller oss i de lägre frekvenserna?

Svaret är, att det blivit “normalt” att acceptera, handla, önska och/eller reagera på livet med ett tredimensionellt sätt. Så länge som dessa beteenden är normala, kan vi inte se portalen av ljus som blinkar stilla mellan träden. Detta ljus kallar på oss, för att vi ska bli medvetna om både vårt reaktiva 3D-själv och vårt Multidimensionella SJÄLV, och det påminner oss ständigt om att SLÄPPA de tredimensionella utmaningarna.

Vår inre röst viskar, skriker och ropar med andra ord, att vi ska SLÄPPA de gamla mönstren med engagemang i de nu utdöda tredimensionella dramerna. Ja, dessa dramer har dött ut, men mycket av våra uppfattningar är fortfarande inställda på en version av verkligheten, som endast finns i vårt eget omedvetna själv.

Lyckligtvis, men ofta besvärat, erkänner vi NU att dessa gamla band inte längre ligger i vårt intresse. Våra tredimensionella önskningar minskar, tillsammans med våra tredimensionella drömmar om berömmelse och erkännande. Ja, vi gillar fortfarande att bli sedda, men när vi slutar döma oss själva, bryr vi oss mindre och mindre om huruvida andra dömer eller erkänner oss, eller inte.

Viktigast är att vi börjar VETA, och lita på, att vi alltid är beskyddade. Vi vet att vi är beskyddade, eftersom vi kan “känna” vår högre vägledning, ovanifrån och inom oss. Naturligtvis får vi fortfarande “Initieringar”, och börjar minnas att vi valde upplevelsen, så att vi ska kunna konfrontera vårt inre mörker, vilket är redo att tas bort från vår aura och förvandlas till Ljus.

Genom dessa Initieringar, kan vi förstå att vi faktiskt får ytterligare en chans att konfrontera och ta till oss den högre vägen av Multidimensionellt LJUS. Vi kan välja denna högre väg genom att släppa våra skräckslagna reaktioner och interaktioner, från illusionerna i den fysiska världen.

När vi väljer Vägen av att sammansmälta med elementen, så kommer ett stort skifte i vår medvetenhet, och vi kommer att börja få upplevelser av att flyta in och ur tiden. De huvudsakliga förändringarna har dock uppstått i mänsklighetens relation till elementen. Med vår kärleksfulla hjälp, plöjer sig Gaias NATUR in i den femte dimensionen, genom de växande träden, blommornas mångfald och otaliga insekter och kolibrier.

Och, fler och fler har bestämt sig för att LÄMNA jobben och/eller det hektiska storstadslivet. Fler och fler av oss vill vistas i naturen och njuta av våra vänner, familj och det nya liv vi skapar. Vi upptäcker våra inre förmågor av att manifestera det liv vi väljer. Därför har pengar, och/eller bristen på dem, vilket varit ett problem så länge, förlorat sin betydelse.

Vi nekar också till att delta i en verklighet baserad på rädsla och lögner. Vi kan vägra detta NU, för att vi minns att VI är våra “Högre SJÄLV”. Denna insikt gör att vi kommer ihåg att vi bara kan skapa ett kärleksfullt liv, när vi älskar oss själva. Att älska oss själva är inte lätt, eftersom vi under ett otal inkarnationer har fått lära oss att det är något fel med oss. Eller kanske, att vi inte “duger”.

Varför slutade vi inte bara bry oss om “de” som dömde oss eller “varför?” Vi var alltför upptagna av att “försöka” vara “dem” till lags. Det är en av de viktigaste sakerna som förändras. Eftersom vi inte dömer oss själva, och inte påverkas av andras dömande.

När vi tillsammans går in i nästa fas, ser Vi tillbaka på vår första interdimensionella och intergalaktiska kommunikation. Eftersom dessa kommunikationer verkade så nya, så annorlunda och så oacceptabla för nästan alla, kände vi att vi var tvungna att dölja dessa upplevelser inom oss, såväl som inom våra datorer.

I dator efter dator, höll vi dessa tidiga hemligheter borta från andra, och försökte även hålla dem borta från oss själva. Men även om vissa delar av oss undrade om vi var galna, så fanns det en annan del av oss som upplevde det som VERKLIGT.

Under denna process av expandering av våra perceptioner om verkligheten, och perceptionen om oss själv, så började vi möta Arkturierna, Plejadierna och Antarierna, och de uppmanade oss att ta oss “igenom spiralen”, och in i våra högre dimensionella perceptioner och minnen.

Någon gång i maj eller juni 1995, så började jag ta emot nedanstående transmissioner från Antares. Jag var ny för Antarierna och hade mestadels kommunicerat med Arkturierna, Plejadianerna och Venusianerna. Helt nyligen mindes jag dessa filer från Antarierna, eftersom en stark inre röst sade mig, att jag NU den 27 maj 2019, skulle dela med mig av denna information, vilket bara råkade vara Memorial Day.

 

MITT FÖRSTA MEDDELANDE FRÅN ANTARIERNA

HÄLSNINGAR

 

Vi är från Antares.

Vi Antarier har kommit in i din medvetenhet för att kommunicera med dig, för att du minns den urtida alliansen du har med Antarierna, som är Krigarna för LJUSET.

Många av er har inte, ännu, kunnat erkänna den delen av er själva, eftersom ni har placerat den i mörkret av ovetande och bedömt det som “fel”, när ni försökt ta del av era uppvaknande minnen av att vara krigare.

Innan ni kan ta er igenom Arkturius port, så måste ni sluta fred med ert krigar-SJÄLV och hedra det ni gjort. Vi, Arkturier, har frågat er om ni vill dela med er av informationen om att vara “en krigare för LJUSET”, och ni har sagt “JA!”

Vi har meddelanden, som vi skulle vilja vidarebefordra till Jordens folk, till de som är villiga att lyssna. Vi känner era tvivel och rädslan för att sätta er själva i en sårbar position. Denna rädsla är ogrundad. Ni är stora krigare för Ljuset.

Vi översätter ordet “krigare” som en som är modig och orädd i strid. Ett slag är inte ett förstaval, men det kommer om det behövs. Men vi på Antares har bytt uttrycket kamp till evolution. Vi är stolta att kunna säga att många av er är mycket kopplade till oss, på grund av era dagar som Vikingar och Kelter. Minns ni nu ert mod?

Vi kom till er planet i slutet av 1980-talet, för att hjälpa Gaia expandera till sitt högre frekvensuttryck. Vi har också arbetat med mänsklighetens immunsystem, vilket blivit mycket påverkat av föroreningarna i er biosfär.

Några av föroreningarna kom från Jorden och andra var en del av en kemisk krigföring som uppstod i himlen ovanför er planet. Kulmen i kampen uppstod över er stad, som nu heter Los Angeles. Det är därför vi har kommit för att kommunicera med dig.

Det är dags för er alla att börja minnas oss. För att hjälpa er med denna process, kommer vi att berätta om den “dröm” som många av er haft vid första mötet med oss, vilken handlat om er egen högre dimensionella krigare.

Du befann dig i din Ljuskropp då du flög över staden. Vibrationen i Los Angeles är som vid Atlantis under dess fall. Vår befälhavare, Radulan, ett namn som du är bekant med, kom för att hälsa på dig. Det skapades en telefax på ett Rymdskepp, så att du skulle känna dig mer bekväm.

När du kom in i skeppet träffade du många gamla vänner från tidigare, framtida och parallella verkligheter. Vi är ett mycket dynamiskt folk. Våra energier är väldigt annorlunda mot de Arkturier du brukar kommunicera med. Vi är väldigt långa i förhållande till era jordiska normer, ungefär tio till tolv meter. Vår hud har en färg som koppar, och vi gillar långt hår, mycket likt de gamla Keltiska krigarna.

Många av er har antagit kroppar i det här livet, som bär mycket av ert Antariska folks genetiska kodningar. Många av oss Antarier följde Norra Europas arv. Du kunde känna vår energi starkt när du var i Norge och/eller i Irland. Inget av detta är en slump.

Ni har förberetts under många liv för denna uppgift. Ja, vi känner att era hjärtan dras till Arkturus. Det är verkligen planeten för er uppstigning. Men vid denna tid av vårt första möte, behöver ni anpassa era energier till vår ras av krigare, för att kunna fullgöra uppgifterna.

Först måste ni känna er till freds med Krigaren inom er. Det är det sista nödvändiga steget för att öppna ert Hjärta. Vi har uppdrag för er alla, som ni frivilligt tog på er för mycket, mycket länge sedan, i ert sätt att mäta tiden. Naturligtvis så är inte tiden så som ni ser den i er tredimensionella värld. Faktum är att när ni övergått från dualitet till enighet, så kommer ni att leva i NUET.

Vi talar med er från det allestädes närvarande NUET. Det är vår uppgift att hjälpa er att förstå hur NUET fungerar, så att ni inte blir förvirrade av de många efterföljande förändringarna ni står inför. Till exempel så blir ni nya samtidigt som ni också blir de ni alltid har varit.

Dessutom går ni in i framtiden samtidigt som ni går in i det förflutna. Utan tid och rum, finns det ingen separation mellan framtid/förflutet eller nytt/gammalt. Allt helt enkelt ÄR. Som många av er lärt er förut, så flyttar er planet in i NUET av den femdimensionella medvetenheten.

Vi vill att ni tar en stund för att Känna detta Är, Nu och Varande när ni kommunicerar med oss. Vi använder ordet “OSS”, eftersom vi inte längre är i dualitet, och inte längre uppfattar oss själva som varelser skilda från varandra. Återigen, när vi säger “inte längre” så finns det en inblandning av tid. Det är svårt att kommunicera på ert språk utan inblandning av tid eller rum.

En av de tekniker som tillåter er att expandera er medvetenhet, är att kommunicera med oss genom att använda ett språk, som inte refererar till tid eller rum. Inom NUET är språket inte upplagt med bokstäver eller ljud, vilket vi nu måste använda för att kunna kommunicera med er.

Föreställ er nu att vi är med er. Se vår form. Ja, vi är mycket långa enligt era normer. Vi har antagit en tätare form än vi brukar ha, för att ni lättare ska kunna se oss. Ser ni nu två varelser som står till höger och till vänster bakom mig? De är emanationer från mitt SJÄLV.

Allt är ett spektrum. Jag är ett band av energi. För att kunna kommunicera med er så placerar jag min medvetenhet vid en viss vibration på det spektrumet. Mina “vingar”, som uppenbarar sig som två andra personer, vilka står bakom mig till höger och vänster, är “frekvensbanden” i mitt spektrum.

Föreställ er ett långt elastiskt band. Det är förankrat på två olika punkter. Punkterna är spektrumets kanter. Nu är dessa “kanter” faktiskt illusioner, men vi väljer att presentera det som ert sätt av att se ljus och ljud.

Vid punkten där jag placerar min medvetenhet, finns det en toppaktivitet som sprids utåt och bakom mig, i alla riktningar.

Upplev er själva som en punkt i ert spektrum. Sätt det förgångna i ena änden och framtiden i den andra. Flytta nu medvetenheten mot den “förgångna” delen av spektrumet, och upplev Atlantis.

Känn medvetenheten röra sig längs spektrumets band, och se några av de andra liv ni minns. Ert Atlantisliv har en “nisch” inom spektrumet, eftersom det var anledningen till att ni kom in i dualiteten. Inse nu att detta spektrum faktiskt är en cirkel, precis som i alla liv. När ni ser bandet som en cirkel, kan ni matcha resonansens punkt för er entré in i dualiteten, med punkten för er utgång ur den.

När ni ser detta spektrum som en cirkel, inser ni att det inte finns någon början eller något slut, varken nu eller då, eftersom ni kan ta er runt i cirkeln många gånger. Ni kan också röra er i båda riktningarna i cirkeln.

Därför, kan ni börja om och om igen – eller sluta igen och igen. Ni är dock inte punkten. Ni är spektrumen. Punkten med er medvetenhet är bara ett verktyg, som ni kan använda vid den här tiden i ert minne, tills ni kan omfamna fler emanationer.

I själva verket är ni hela cirkeln och kan existera i alla “utrymmen” av spektrumet inom samma “NU”. Ni behöver inte lära er denna process. Ni behöver bara komma ihåg den.

I ert sinne ser vi grafen över ljusspektrumet, och punkterna i det som är visuellt för en tredimensionell människa. Det är ett bra exempel på det vi säger. Placera nu spektrumet i en cirkel, genom att fästa spektrumets “ändar”.

Vi ber er öva på att expandera det synliga spektrumet, tills ni kan se hela på en gång. Hur gör ni det? Ni förflyttar er till en punkt ovanför cirkeln av Ljus. När ni nått fram till förmågan att kunna se hela cirkeln, öva då på att bli cirkeln och flytta medvetenheten kring den.

ATT SLUTA KÄMPA

Vi ser att ni kämpar med såren från er långa strid på Jorden. Släpp den kampen nu och låt såren läka. Ert liv ska vara lugnt och enkelt under en del av tiden, så att ni kan läka fullständigt.

Er kropp genomgår en stor omvandling, era känslor healas på en djupare nivå än ni någonsin kunnat föreställa er, och ert sinne expanderar bortom alla era liv på Jorden. Njut nu av denna process. Ljuset kommer att ta hand om era behov. Släpp den gamla tron på att ni måste kämpa för att överleva. Ni kommer alltid att överleva, eftersom ni är Andar. Anden är oändlig.

Ni är mycket välsignade för att kunna få uppleva denna omvandling. Ni har i många liv förberett er för denna upplevelse. Kom ihåg att använda er Merkaba. Skriv ut en bild och meditera över den. Integreringen av ert högre själv i er nuvarande verklighet, kommer att hjälpa er mycket.

Avsluta allt ni har påbörjat och VAR tålmodiga. Allt fortsätter precis som det ska. Och kom ihåg, det finns verkligen ingen tid, så som ni känner till den. Därför förekommer ingen otålighet.

Befälhavare Maltese

 

(Notering från Sue, Det är intressant att jag blev vägledd till att läsa detta meddelande nu. Det har gått 19 år sedan jag fick det, och jag börjar just nu komma in i den healing som Befälhavare Maltese talar om.)

 

Översättning: Maggan

You may also like...