Arkturierna, 1 februari 2015

Arkturiska Gruppen

1 februari 2015

Kanal: Marilyn Rafaele

Vi kommer igen kära ni, för att tala om kärlek och enhet, för i verkligheten finns det inget annat. Att acceptera detta har visat sig vara svårt för många, eftersom yttre uppträdanden vittnar om åtskildhet. Samhället stödjer detta och fungerar utifrån denna synvinkel och det är vad ni har tagit för givet genom många livstider. Ja faktiskt, många förefaller vara separata, men det är individualiteten inom ETT alltid närvarande Medvetande  som ni ser.

Då ni mognar andligt kommer det en punkt där ni inte längre dömer det ni ser eftersom ni förstår att det ni ser är sinnets tolkning av ständigt närvarande andliga realiteter. Det är därför världen har kallats ”illusion” av så många upplysta mästare. Världen är inte illusion, utan hur den uppfattas är illusionen.

Bilder av separation och dualitet är uttryck för ett världsenat medvetande av separation och dualitet. Ni utvecklas nu och går vidare bortom övertygelser av ett ouppvaknat medvetande – och lämnar bakom er,det som styrt er så länge. Budskapet av Enhet strålar ut från många andligt tillförlitliga källor eftersom mänskligheten är redo att höra och anamma detta, men för vissa, även för dem som är en bra bit på sin resa, kan tanken på Enhet vara svårt.

De flesta av er har lämnat tanken på att andliga idéer bara är en simpel middagskonversation och har också upptäckt att ni inte längre bryr er om att engagera er i diskussioner om religion. Runt om i världen har det skett en gradvis förskjutning i ett medvetande som ser och förstår att det finns många vägar upp på berget, men bara ett berg. Skillnader som en gång verkade viktiga, existerar helt enkelt inte längre som de en gång gjorde.

Många tycker att även om de rensar ut och går bortom gamla rädslor och svårigheter, måste de fortfarande leva, arbeta och fungera i tredje dimensionens situationer. Det är därför ni är här kära ni, för att komma ihåg vilka ni är trots framträdanden på motsatsen. Medans ni är på jorden som den är, kommer ni alltid att bevittna några tredimensionella aktiviteter. När ni befinner er i dessa situationer, håll ert energifält klart och fyllt med ljus, som inte tillåter er att dras in i lägre resonansenergi. Lev varje ögonblick av varje dag, och gör vad som är givit er att göra och säg det som behöver sägas utifrån villkorslös kärlek och ni kommer inte att vara i eller av den lägre resonansenergin. Men som vi har sagt många gånger, innebär aldrig detta att vara en ”dörrmatta”.

Sänd aldrig andlig medvetenhet och kunskap till de utan medvetenhet nog att förstå det, i hopp om att ändra några obehagliga situationer. Er heliga anslutning till det Gudomliga inom er måste hållas tyst, hemligt, och skyddas som en nyfödd baby, tills det växer och blir starkt nog att stå emot eventuellt inflytande som skulle kunna ta det från er.

Håll det Heliga Självet tryggt och varmt, mata det, älska det, och se det växa. Då det blir starkare kommer det att börja manifesteras utåt när ni minst anar det, på ett sätt ni aldrig drömt om. Det kan verbalisera den perfekta lösningen för att lösa några intensiva situationer även om ni aldrig medvetet övervägt en sådan lösning. Ni kanske finner er själva att vidta någon åtgärd (vare sig den är liten eller stor) som ni inte hade planerat, men som visar sig har någon positiv effekt eller ger förändring som inte var förväntad tidigare. Dessa är de handlingar från de djupare, starkare och mer verkliga NI.

När erfarenheter av detta slag börjar dyka upp, börjar ni förstå hur det villkorslösa (av världens övertygelse) medvetandet fungerar. Då en individ börjar utvecklas och växa djupare in i en medvetenhet av sanning, blir hans sinne alltmer villkorslöst och börjar ersätta det tidigare mänskliga, tänkande, konspirerande, planerande  sinnet genomsyrat av begrepp om allt. Ett sinne som inte längre är villkorat av falska föreställningar av dualitet och separation, tolkar världen därefter. Alla har haft upplevelser av att helt enkelt ”veta” utan att tänka på det någon gång när det behövdes. Förminska inte betydelsen av dessa erfarenheter, utan omfamna och fira dem.

Detta högre medvetandetillstånd kan bara utvecklas då ni väljer det och låter det det ske. Det växer sig starkare genom övning och förtroende. DET är inte någon magisk knapp inne i ett ”du” som är separerat och skilt från det Gudomliga, utan det ÄR DU, totaliteten av DIG. Var inte rädda kära ni, nu när ni blir ombedda att hoppa från er familjära klippa, lämnandes de saker bakom som har representerat trygghet för er (även om mycket av det välbekanta säkerligen kan ha upplevts som osämja och smärta).

Människor tenderar att hålla fast vid det de är vana vid. Kom ihåg detta när ni beslutar att ni vill gå vidare från någon eller några situationer i ert liv som ni vet har slutförts och bara kan tjäna till att hålla er i gammal energi. Allt går enligt planen för alla som har gjort valet att utvecklas, även om det kanske inte ser så. Vi ser Ljus som flödar med ständigt ökande intensitet för varje person som väcks ur illusionen.

Glöm aldrig att ni valde att inkarnera speciellt inom denna uppstignings tidsram för slutföra era egna problem  genom upplevelser och rensningar, och sedan gå vidare för att hjälpa till med uppvaknandet av andra. Försök att inte dra era fötter bakom er, ”hummandes och mumlandes” om att saker och ting måste vara så här innan ni kan bli mer ”andliga”. Ni är redan andliga, det är bara en fråga om att acceptera det.

Gud är allt som finns, och därför måste ni också vara samma ”allt som är” – det kan inte finnas någonting utanför Allestädes närvarande . Ju tidigare ni tillåter er själva att acceptera detta, desto snabbare kan ni börja leva det.

Varje gång ni sitter tysta, vilandes i Ljuset av er egen Gudomlighet, lägger ni till kunskap till det universella medvetandet. Meditation behöver inte längre vara den kraftigt strukturerade processen som de flesta av er har lärt sig. Meditationsläror som förespråkar; ”ni måste sitta på detta sätt, hålla ryggen rak och fötterna på golvet”, etc. då det helt enkelt var discipliner utformade för att hjälpa nybörjare att tysta sig själva och koncentrera sig inåt. Struktur är nödvändigt för ett o-upplyst mänskligt sinne som är van vid att vara upptaget varje sekund, men ni är inte längre nybörjare.

Målet med meditation är helt enkelt att vila i en lugn medvetenhet om Enhet – det tysta rum där ni kan sucka och förkunna till er själva; ”Jag och Fadern är ETT”, och sedan vila en stund eller två i den friden. Denna heliga plats blir så småningom lätt att komma åt och är en del av varje vaken stund när som helst, och meditation som ni känner till den är inte längre nödvändig eftersom ni lever i den.

Övningen centreras när ni utför era sysslor, ert jobb, går igenom en lugn skog, och även nerför en livlig stadsgata. Ni kan göra detta mitt under en jobbig dag helt enkelt genom att hitta ett badrum, stänga dörren, ta ett djupt andetag, och vila i ”Jag är”.

Meditation behöver inte vara så svårt som så många tror att det är. Svårigheterna kommer när det kommer förväntningar utifrån begrepp man hört talas om eller läst om vad som måste hända, hur det måste se ut, eller vad man ska känna. Meditation är helt enkelt övning av att vila i vad ni redan är, och är inte något ni måste uppnå. Släpp lärorna som säger att meditation måste vara på ett visst sätt för att det ska vara giltigt. Ert beslut att gå inåt är er giltighet. Ni ÄR det som ni söker.

Håll heliga övningar och avslöjanden hemliga och tyst inom er själva då dessa utgör den Baby som måste förvaras säkert tills den är stark och har vuxit. Dela bara era andliga pärlor med dem som är kännare av pärlor.

Allt är Ett. Kom ihåg det, lev det, var det, och ni kommer att förändra världen.

Vi är den Arkturiska Gruppen

Översättning: Helene Alexandersson, www-st-germain.se

Du gillar kanske också...