Per Beronius, 9 februari 2015

Tema: Mirakel från Himlen

Varandets mysterium
Outgrundligt, outtömligt

Somnar på kvällen
Vaknar på morgonen upp
Något mirakulöst under nattens resor
Där vi av Änglar ledsagats
I Evigheten har hänt
Men vad

När vi
I gryningstimmen
Vänder till kroppen åter
Ej längre känner oss igen
Allt, precis allt, till oigenkännlighet
Till något okänt nytt har sig förändrat
Men till vad

Vi behöver inte veta
Solen går som vanligt upp i öster
Men det är inte samma Sol
Som den vi vant oss vid

En ny Sol, liksom vi själva
När i gryningstimmen vi återvänder
Till vårt, den nyskapade kroppens
Själens tempel

Ett mysteriets under
Bortom ords beskrivning
Ljusår bortom fantasins
Och förståelsens
Alla gränser

Vi tror oss om att förstå
Och ändå, platt inget vi begriper

Livet
Ett outgrundlighetens mysterium
Låt så vara

Det är nog
Det räcker att vara
Det räcker att finnas till i detta
Det nuvarande evolutionens
Crescendo

Där den nya tiden
Med sina outgrundlighetens gåvor
Möter

Gud är med oss, vill oss
Bara väl

I den här världen
Men inte av den här världen

* * *
Mottagen av Per Beronius
——————————————

Du gillar kanske också...