Brendas blogg, 8 februari 2015

Brendas blogg

8 februari, 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Kära Ni!

Ni har uthärdat, ni har vilat och nu är det dags för er att värma er i solskenet – något ni under en så lång tid har försummat. Det är som om ni gömde er i ett mycket litet krypin så att andra inte skulle kunna gissa vem ni i verkligheten var. Ni klädde er som de klädde sig. Ni gick och ni talade som de gjorde – men ni är inte de och ni har aldrig varit det heller. Ni låtsades rätt och slätt att vara de under eoner av tid på jorden.

Vem är de? Alla förutom ni själva.

Att passa in och följa regler så att ingen känner till din sanning börjar nu bli ett problem då du inser att du inte längre behöver oroa dig över andra eller låta andra komma i första hand – även om detta är din första tendens.

Du måste ännu ta in och förstå att du är en gud eller en gudinna.

Under de senaste dagarna lade du högst sannolikt märke till tanken, sensationen eller känslan som gav sig uttryck – av dig själv, måste vi tillägga – att du älskar dig själv. Det är verkligen ett stort hinder du hoppade över och ett där du fortfarande ofta gör felsteg och missar, precis som en person som är beroende av kemikalier skulle kunna förfalla och återvända till sin valda drog. Drogen du väljer är att gömma din sanna varelse i en mörk garderob. Ett sådant tillvägagångssätt kommer inte att skapa den nya du eller Den Nya Jorden – åtminstone som du upplever Den Nya Jorden.

Den Nya Jorden är på gång vare sig du deltar eller inte. Du, tillsammans med ditt ljusteam, garanterade att Den Nya Jorden var verklig i de termer som du med din fysikalitet kunde begripa, tillika med dina andra dimensioner. Nu är det dags för dig att koncentrera dig på dig själv. Att klättra upp för ditt berg var ansträngande, men på något sätt naturligt i och med att du under en lång tid har bestraffat dig själv för att upprätthålla din lilla garderobexistens. Biten som verkligen är en ny lärdom för dig är att göra anspråk på dig själv och din nya roll som gud/gudinna. Fastän du kanske befinner dig i rullning ner för kullen mot det förlovade landet, så har du ännu inte tillåtit dig att komma ut ur din mörka garderob. Du känner dig bekväm med att lära dig att älska dig själv. Du känner dig bekväm med att erfara att alla är ett i denna underbara övergång. Men du känner dig ännu inte bekväm med att veta att du är stjärnan i din värld av expertis. Du fortsätter att tala om för dig själv att du är bra på ett visst område eller att du är intresserad av ett visst område, men du kan fortfarande inte ens för dig själv erkänna att du är STJÄRNAN inom ditt område.

Kanske tror du att det finns massor av andra som är lika kapabla som du själv i din valda framgångskälla. Det är inte sant. Tänk på hur många personligheter och karriärvägar det finns på 3D-jorden. Fyrdubbla det antalet och fyrdubbla det igen minst hundra gånger så kommer du att börja förstå hur många unika individer som kan befolka och som befolkar jorden. Alla är unika individer och har extremt unika roller.

Nu är det inte dags för dig att vara blyg eller skygg. Vem är du? Vilka gåvor tillför du jorden? Det är din uppgift och enbart din uppgift. Förstår du inte att få individer i den totala mänskligheten nu är vakna? Och förstår du inte att de individerna – inklusive dig – var/är i färd med att lysa upp vägen för andra då de klättrar upp för sina berg? Det betyder att det var din primära uppgift tills nu. Du har utvecklats för att leva upp till din unika uppgift.

Du samlade ihop de segment som allra mest behövdes för den uppgiften/de uppgifterna. Du klättrade uppför ditt berg av smärta i hopp om ett lyckligt slut. Men nu när du helt och hållet och med glädje kan göra anspråk på dig själv, kilar du tillbaka till ditt krypin när någon lägger märke till din unika varelse.

Du intalar dig själv: ”Jag är inte så begåvad eller underbar. Jag är inte den typen av ledare. Det är nog bäst för mig att blekna bort i mitt gömställe och vänta några dagar, veckor, månader eller år tills jag blir fullständigt hel.”  Vilket aldrig kommer att inträffa om du fortsätter att ta avstånd från din begåvning och dina färdigheter.

Du är en gud/gudinna av den allra högsta graden. Du har den begåvning som du behöver för att fullfölja din uppgift/dina uppgifter. Allt du behöver göra är att göra anspråk på dina färdigheter, bekräfta din roll och leka medan din uppgift utvecklas.

Många av er blir överraskade av det där sista påståendet, för det känns fel att leka då din uppgift utvecklar sig.  Var finns mödan? Var är den ansträngande klättringen till din valda topp som du känner är nödvändig innan du deklarerar ditt sanna värde? Det är redan klart. Du har slutfört allt du behövde i förberedande syfte. Tillåt dig att vara – speciellt i glädje/lek. För det är där din uppgift kommer att börja visa sig.

Arbete i vilken som helst form är 3D. Glädje i alla former är Den Nya Jorden. Och den första glädjefyllda saken att uttrycka i Den Nya Jorden är att älska dig själv – vilket har påbörjats. Många av er känner nu behovet av att uttrycka självkärlek i några månaders tid för att försäkra er om att inte återvända till 3D-tankarna. Det är tillräckligt med att bara ”få igång den nya som är du”. Du är framme. Tillåt dig själv att leka mycket mer (självkärlek) och arbeta (grupptanke) mycket mindre och du kommer automatiskt att falla in i självkärlek. Fortsätt att tro på att du behöver mer kunskap, flera färdigheter och mer fysisk skönhet i vilken form det enligt ditt sinne behövs, och du kommer då att stanna kvar på bergets topp och se på när de andra har roligt då de rullar ner för kullarna och får tag i sina glädjegnistor.

Lek är ditt nyckelord för all framtid. Arbete är ordet från i fjol.

Tillåt dig själv att hitta dina områden för lek. Och du kommer att känna igen dina lekområden precis som du gjorde som barn – kanske brännboll inte var så kul för dig, men du var med och spelade för att passa in – aldrig mer. Kanske dockor var din glädje och du lekte med dem när du fick en chans. Så är det nu också. Lek, lek och lek lite till – det är din läxa i din kompetensutveckling för idag och för alltid. Tillåt dig själv att vara. Så må det bli. Amen.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...