Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 mars, 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 mars, 2020

Vårdagjämningens Portaler Öppnar Sig Vida ∞ 9D Arcturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi observerar effekterna av vårdagjämningens energier på mänskligheten just nu, och vi måste säga att ni har lugnat ner er en hel del sedan vårdagjämningen inträffade exakt för flera timmar sedan. Ni har uppväckt inom er själva den stabilitet och säkerhet som ni behöver just nu för att känna er trygga i era kroppar och komma ihåg att allt kommer att bli okay. Ni drar också in energier  genom portaler som alltid öppnas lite bredare för vårdagjämningen, och den helande energi som kommer genom dessa portaler är häpnadsväckande att bevittna.

Vi anser att nu skulle vara en utmärkt tid att få helande, oavsett vad det är som ni har i form av störning eller sjukdom. Ert kollektiv har gjort så mycket åkallelse till det som helar. Svaret på denna kollektiva åkallelse har varit enormt, om vi säger det själva, och breddningen av vårdagjämningsportalerna har tillåtit så mycket helande energi att det inte spelar någon roll vad ni lider av. Ni kan få mer av det ni har bett om.

Ni kan läka alla fysiska sjukdomar, och nu är den perfekta tiden för er att göra det, att tillåta in de energier som kommer att justera och anpassa era kroppar, som kommer att anpassa ert medvetande med hälsa och välbefinnande. Mänskligheten har gjort ett fantastiskt jobb med att efterfråga detta just nu för dem som har drabbats av coronavirus. Ni är alla bundna tillsammans som en mänsklig ras för att föra in dessa energier, och nu som alltid, vi uppmanar och kallar er som det uppvaknade kollektivet, att grunda in dessa helande energier medan vårdagjämningens portaler är öppna så mycket bredare.

I detta universum, och i den här galaxen, vet vi verkligen hur man arbetar som ett team. Vi är här för att stödja er, och det är också många andra kollektiv som vi ständigt kommunicerar med när det gäller mänskligheten. Känn in dessa energier som kommer. Låt dem flöda genom er, och vet att ni kan göra så mycket gott utan att lämna era hem. Ni gör gott eftersom ni är goda och eftersom ni arbetar på uppdrag av de största och högsta goda av alla.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vår glädje har haft fin kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-20th-2020/

Du gillar kanske också...