Arkturierna, 7 Maj 2015

Arkturierna

Jordens Multidimensionella Universitet

7 maj 2015

Kanal: Suzanne Lie

Våra Kära Älskade Volontärer till att hjälpa Gaia,

Vi, Arkturierna och er Galaktiska Familj, vill dela våra uppfattningar med er i dag om de energifält som omger kära Gaia, denna dag den 7 maj 2015. Precis som Suzille fick vänta på ”grund” när hennes dator kraschade, har hela mänskligheten ”väntat på grund i vattnet”, medans många hemliga övergångar sker.

Dessa förändringar är bortom uppfattningen hos många av våra Volontärer som bär en Jordlig farkost i detta NUET. Men era högre dimensionella uttryck av SJÄLVET är fullt medvetna om dessa övergångar och överför sakta och säkert denna informationen till er.

Från vårt högre perspektiv, kan vi uppfatta vad som är till hjälp för er att veta och vad som bara skulle förvirra ert redan komplicerade och svåra 3D liv. Vi påminner er om att all information ni behöver finns tillgänglig.

Allt ni behöver ”göra” är att utöka er medvetenhet till att medvetet omfamna era högre dimensionella uttryck av SJÄLVET. Sedan kan ni bara ladda ner den information ni behöver i ert Multidimensionella sinne. Vi säger ert ”Multidimensionella sinne” eftersom det sinnet är ”översättaren ” för alla era ”Ljus-Språks” meddelanden.

I grund och botten är ett Ljus-språk meddelande, ett som uppstår i den femte dimensionen och bortom. När NI, vilket innebär era högre dimensionella uttryck, observerar att ni som bär en jordlig farkost är redo att ta emot högre dimensionell information, sänds en ”Ljus-språks Överföring” in i ert Multidimensionella sinne.

När meddelandet skickas till ert Multidimensionella sinne, väntar det på ert 3D-medvetande att expandera till högre fjärde och / eller femte dimensionen, så att ni kan ta emot överföringen. Det sker en översättningsprocess vid mottagandet av ett Ljus-språks meddelande, eftersom det INTE grundar sig på sekventiell tid.

För att ta emot dessa meddelanden behöver ni därför meditera på något sätt för att utöka ert medvetande till era högre hjärnvågor, medans ni fortfarande är medvetet anslutna till ert 3D medvetande.

Ni får dessa meddelanden när ni är i er djupaste sömn, men de blir ofta bortglömda eller kraftigt förvrängda när ni vaknar. Ett sätt att komma ihåg på hur ni kan uppfatta och översätta era Ljusspråk, är därför att skriva ner era drömmar så fort ni vaknar.

Eftersom ert symbolspråk bygger på minnen och upplevelser av er nuvarande fysiska inkarnation, har ni alla ett personligt sätt att översätta ert symbolspråk till 3D språk.

Vatten, till exempel, innebär främst någon typ av känslor. Men om ni älskar simning, skulle vattnet ha en helt annan innebörd än om ni nästan drunknat och är rädda för simning.

Med andra ord, ju mer ni är medvetna om era känslomässiga reaktioner på hela ert liv, inklusive ”glömda” barndomsupplevelser, desto lättare kan ni översätta era Ljus-Språks meddelande till tredimensionellt tänkande.

Dessutom är ert tredje dimensionella sekventiella tänkande otillräckligt för att vara en effektiv översättning av de Ljus- Språks meddelanden som vi skickar er på en regelbunden basis. Eftersom ni då inte kan ta emot och omsätta dessa otaliga meddelanden medvetet, kan ni känna er ensamma och även övergivna.

Vi vill inte att våra modiga sändebud till den tredimensionella Jorden ska känna sig övergivna. Därför skickar vi det här meddelandet. Förändringarna i er fysiska verklighet uppstår snabbare och snabbare. Det är ”snabbare” enligt er tredimensionella uppfattning.

Sanningen är att det inte bara är er tredimensionella värld som”förändras.” Det som faktiskt sker är att er tredimensionella värld återvänder till sina högre dimensionella uttryck. NI, våra älskade Jordade Ni, kommer Hem!

Vi påminner er gärna igen att NI aldrig har lämnat era högre dimensionella verkligheter. En gång, bortom tid, sände ert Multidimensionella JAG, ner en gnista av ert Multidimensionella Väsen och implanterade det i en mänsklig Jordlig farkost.

Ni ÄR inte den Jordliga farkosten. Ni BÄR den Jordliga farkosten. Därför är er återkomst ”hem” ungefär som att gå till er garderob och besluta att ersätta era 3D ”kläder” med den underbara Multidimensionella kostymen som ni föddes med.

Tyvärr, gick er ”Multidimensionella kostym” vilse i garderoben, någonstans längs ert 3D liv. I själva verket, gick den sannolikt vilse i er barndomsgarderob. Vi minns att när Suzille var ett barn så slängde hon  in allt i sin garderob, eftersom det var det enklaste sättet att ”städa sitt rum.”

NI, våra kära volontärer för att hjälpa Gaia, måste ta er nuvarande, täta, 3D-farkost för att hjälpa Gaia att rensa upp Hennes garderob. Ni förstår, även om ni kunde ha valt vilken form ni än ville. Men eftersom det var människor som skapade den här röran, behöver ni bära en mänsklig form.

Tänk tillbaka på er egen barndom. Om ett syskon eller vän rört till det, skulle NI vilja vara tvungna att städa? NEJ, skulle ni inte. Av den anledningen vill kanske många av er inte städa upp röran som andra människor skapat, men det är precis vad ni frivilligt erbjöd er att göra.

Var snälla och inse att de människor som skapat den här röran, inte var anslutna till sina högre uttryck av SJÄLVET. Faktum är att vissa var kloner och andra var ”en ulv i fårakläder.”

Precis som ni, våra kära Sändebud till Jorden, är medlemmar i vår Galaktiska och Himmelska familj och som ”bär” en fysisk Jordlig farkost, finns det de som är medlemmar i Draconierna och andra Galaktiska familjer med ”makt över andra”.

De bär Jordliga farkoster på samma sätt som ni bär Jordliga farkoster. Men medan ni rapporterar till oss, er Galaktiska och Himmelska familj med ”Kraften Inom”, så finns det andra som rapporterar till sin Galaktiska Familj med ”Makt över Andra”.

Ni är kanske, eller kanske inte, medvetna om att det var ett mycket långt Galaktiskt Krig som utkämpades i den tredje och lägre fjärde dimensionen. Detta krig har varit över i ”åratal” enligt era”år”, men överfördes till jorden när många av de drakoniska trupperna återvände till jorden.

Som varelser av dinosaurie anor, trodde Draconiaerna att Jorden var deras hem. När allt kommer omkring, trodde de att dinosaurier var några av de första invånarna i er nuvarande cykel av ” Gaia´s verklighet.” Lyckligtvis för Gaia, fanns det många cykler som föregår er nuvarande ”kända verklighet”, där Fred och Kärlek styrde jorden.

Som vi har sagt tidigare, är Gaia en ovanligt modig SJÄL, för hon tog på sig den stora utmaningen att vara en planet baserad på styrande system av polariteter, separation och fri vilja. Att ha fri vilja att välja att leva inom polariteten av Ljus / kraft inom, ELLER polariteten av mörker / makt över har skapat en verklighet där det finns mycket olika versioner av verkligheten.

Dessa olika versioner av livsformer slogs med varandra, samexisterade med varandra, och hade epoker av stort mörker ELLER epoker av stort Ljus. På grund av den ”separation” som förekommer i en polariserad verklighet, tycktes dessa epoker av mörker och Ljuset vara separata cykler där makt-över-andra regerade ELLER var existerande kraft inom Självet.

Från vår uppfattning i de högre dimensionerna, gladdes vi med er under epokerna av Ljus och försökte att hjälpa er under epokerna av mörker. Ni, människorna på jorden, valde att inkarnera på Gaia eftersom dessa extrema polariteter av livet skulle avsevärt kunna underlätta ert avancemang in i Ljuset.

Tyvärr kunde ni också gå vilse i mörkret och tillbringa många inkarnationer på ” reinkarnationshjulet.” Som många av er vet, avslutas detta ”hjul” på grund av att Gaias tredje och lägre fjärde dimensionella uttryck är i processen av att  ”ringla sig upp” i de högre dimensionerna.

Precis som många av Gaias blad och blommor ringlar sig tillbaka innan de släpper från trädet, kommer Gaias lägre frekvenser att ringlas upp i sig själva innan de hoppar av hennes planet. 3D – skolan för Orsak och Verkan avslutas.

Egentligen omvandlas ”den Tredje dimensionella skolan för Polaritet och Separation” till jordens ”Multidimensionella Universitet av Helheten av ETT.” Ni kan ALLA examineras i detta Multidimensionella universitet – om ni så väljer.

Kom ihåg att Gaia är en ”fri vilja” planet. Därför har ni fri vilja att besluta ”behålla kursen” och slutföra era studier i ”makt-över eller Kraft-inom” tredimensionell individualitet. Dock kommer ni så småningom att behöva hitta en annan 3D Matrix på en annan planet.

Kära Gaia har väntat så länge hon kan, för att låta hennes människor få ”tid” för att minnas sitt Multidimensionella SJÄLV. Hennes plantor är redo att förvandlas till sina femte dimensionella uttryck, Hennes djur och även hennes element är redo.

Viktigast är att Gaias planetariska kropp inte längre kan tolerera den skada som mänskligheten har orsakat mot själva planeten, som gavs dem som en ”skola för livet.” Vi applåderar er som beslutat att stanna kvar på kära Gaia för att hjälpa till med HENNES omvandling till HENNES högre dimensionella Själv.

Ett av de sätten ni bistår Gaia på är genom att omvandla Hennes ”meritförteckning” från ”behärska individualitet och fri vilja” till ”behärska enhetligt medvetande att återgå till ETT.” Alla ni, våra sändebud till Jorden, har mött många omvälvningar i era liv, men ni har hållt er kurs för att till fullo komma ihåg VILKA ni är.

Vi vill tala om för er, att ÄVEN VI kommer ihåg vilka ni är. Eftersom ni går den väg som ni har valt innan ni tog denna inkarnationen, kommer ni att hitta det som ni har sökt. Mest av allt, NI kommer att hitta er SJÄLVA

Vi, er Galaktiska Familj håller den visionen i våra hjärtan.

Arkturierna och er Galaktiska Familj

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Earth’s Multidimensional University. By Suzanne Lie, May 8, 2015. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Du gillar kanske också...