Arkturierna via Sue Lie, 13:e november 2017

Arkturierna via Sue Lie, 13:e november 2017

Kalibrera till ert Högre Själv för att Skapa en Expanderad Verklighet

Samtal med Arkturierna,

Sue och Shawnna

 

Hälsningar, vi är Arkturierna.

Vi vill påminna er om att det är genom att ta djupa, långsamma andetag, och att ni riktar ert fokus till ert Högre Själv, som gör att vi kan komma hit och tala genom er. Vi vill också påminna er om att varje enskild människa, har förmågan att kalla oss Arkturier, till sin medvetenhet.

Därför har varje enskild människa förmågan att kunna dra till sig sitt Femdimensionella SJÄLV, och bortom. Ert Femdimensionella Själv är en del av den andra oktaven. Den första, andra och tredje dimensionen av ert Multidimensionella Själv är er ”Första Oktav av SJÄLVET” som är i resonans till er fysiska dimension och er astrala värld.

”Självets andra oktav” är ert femdimensionella Själv och bortom, som finns bortom den fysiska dimensionen och expanderar till de högre frekvenserna av ert multidimensionella medvetande.

Shawnna, ville du göra en sammanfattning, för då vill vi fråga om du vill vägleda oss genom kanaliseringen?

Shawnna: Som alltid så uppskattar vi er vägledning, och det känns roligt att ha ocensurerade konversationer om vad som händer, och vad vi upplever. Jag tycker att det är viktigare än någonsin att vara fokuserade på vårt medvetenhetstillstånd, och använda de verktyg som ni alltid har försett oss med.

Att veta att vi tillsammans har kraft att skapa vår verklighet, är vårt första steg till vår femdimensionella frekvens av SJÄLVET. Om ni bara kan berätta för oss, hur vi kan fortsätta att expandera vår medvetenhet, och stanna fokuserade på vår Bästa Väg för att ge våra medvetna uppfattningar möjlighet, att uppleva den högsta verklighet vi kan tänka oss.

Arkturierna: Först och främst, om alla verkligen avsatte lite tid för meditation – även om det så bara är 5 minuter, då ni sitter i bilen och väntar på att era barn ska sluta skolan eller sitter på parkeringen utanför mataffären eller innan ni går in i banken, så skulle det väsentligt förändra ert liv.

Om ni bara ägnar 5 minuter av er tid, och säger tre gånger,

”Jag ÄR en Multidimensionell Varelse.

Jag ÄR en Multidimensionell Varelse.

Jag ÄR en Multidimensionell Varelse.

Eftersom JAG VET att det högre uttrycket av mitt Multidimensionella SJÄLV belyser mig och finns inom mig, i min Ljuskropp. Och jag vet att min Ljuskropp är under uppvaknande i min kundalini, som finns i min ryggrad.”

Med detta uttalande känner jag hur JAG ÄR skyddad. Därför kommer jag att kunna börja minnas mer och mer om:

Varför jag kom till Jorden …

Mer om mitt liv på mitt Rymdskepp …

Mer om mitt liv i min femdimensionella Hemvärld …

Mer om min Femdimensionella Ljuskropp som lever i min fysiska kropp …

Mer om hur min inre Femdimensionella Ljuskropp kommunicerar med mig regelbundet.

Och, mycket viktigt, jag lär mig att allt jag behöver lära mig genom att komma ihåg att lyssna.

Shawnna, hade du några avslutande uttalanden?

Shawnna: Ja, tack för påminnelsen och er uppmuntran. Föreställ er hur vårt liv skulle kunna förändras om vi levde efter den sanningen dagligen, och också delade våra upplevelser med andra! Kan ni föreställa er magiken i dessa förbindelser, och den handlingskraft vi får från dem.

Vi kommer att se vår medvetenhet och våra perceptuella fält expandera exponentiellt, på detta naturliga sätt. På så sätt skiftar vår verklighet till en högre frekvens.

Arkturierna: Ja, ni har möjlighet att expandera ert perceptuella fält, för att uppleva högre och högre frekvenser av verkligheten. Då kommer mörkret att uppenbaras på många nivåer, så att ni helt kan förstå att mörker och förstörelse, är en och samma.

Om ni kan se igenom mörkret, se igenom förstörelsen och se den verklighet ni vill ha, så kommer ni så småningom att kunna se, känna, höra och nå den verklighet ni vill skapa för er själva, för er familj, för ert samhälle och för er planet.

Kom ihåg att vi, Galaktikerna, alltid finns med er. Ja, vi hör er säga, ”Och, varför hjälpte ni oss inte? Varför kom ni inte med ert Rymdskepp och hjälpte oss?”

Vi säger då att Gaia är en planet med fri vilja, och tyvärr är majoriteten av mänskligheten inte ens medvetna om våra Rymdskepp. Därför kallar man inte på hjälp, och man skulle sannolikt bli mycket rädd om man såg våra Skepp.

Shawnna: Ja, det är en bra påminnelse att det alltid är vårt eget val om vi vill tro på vår Galaktiska Familj, eller INTE.

Sue: Ja, jag vet genom mig själv, att jag glömmer att fråga. Hela tiden glömmer jag att fråga. Jag kan börja skriva och kanalisera, men så kommer vardagen ifatt mig, och då glömmer jag att tala med Arkturierna. Jag glömmer att be om deras hjälp.

Jag glömmer att skicka kärlek och ett välkomnande hjärta, till min Galaktiska Familj!

Då hamnar jag i ett prekärt läge. Det är inte lätt. Processen med att ”anpassa vår uppfattning om verkligheten” är inte lätt. Denna process med att återvända till vårt ”sanna” Multidimensionella SJÄLV, är en ny sorts anpassning.

Arkturierna: Ja, ni, vår mänskliga familj på Jorden, minns ett nytt sätt av att lära och/eller minns hur man hanterar en annan slags verklighet, än den ni tidigare har känt till, under många, många inkarnationer på den tredimensionella Gaia. När ni först kom hit för att hjälpa Gaia, var ni fortfarande ”multidimensionella”.

Men, ni återvände till liv efter liv – inte till vår Galaktiska Familj och era Rymdskepp – utan till ert lilla, svaga och mycket förvirrade tredimensionella uttryck av självet.

I era dagliga meditationer och anknytningar med ert Högre själv, är det nästan som om ni lägger till lite här och lite där, för att kunna göra en fullständig anknytning till allt som är viktigt.

En del av er process med att ”återvända hem” handlar nu om att kommunicera med GAIA. När ni medvetet kommunicerar med Gaia, expanderar ni ert medvetande för att åtminstone ha en daglig anknytning, med ert Högre Själv.

Därefter, om ni kan kommunicera med Gaia, och också anknyter och sammansmälter med Henne, så kommer ert minne om ert sanna SJÄLV att börja återvända, tillsammans med en djup anknytning till er Galaktiska Familj.

Om ni kan minnas era ”galaktiska anknytningar” och delar dem med andra, kan ni hjälpa till att utföra mänsklighetens skifte ”ut ur den tredimensionella verkligheten” och ”in i en fjärde och slutligen en femdimensionell verklighet.

Det är också viktigt att komma ihåg, att om ni känner att ni befinner er mitt i en lägre dimensionell upplevelse, så kan ni be er Galaktiska Familj och Moder Gaia om hjälp.

Sue: Ja, och jag är säker på att många människor lär sig att be om högre dimensionell hjälp. Jag är säker på att det finns massor av frågor som kommer fram mitt i allt som sker.

Jag är också säker på, att ni bara genom att fråga ert Högre Dimensionella SJÄLV, expanderar ert perceptuella fält, så att det förr eller senare också kommer att innehålla er femdimensionella vägledning, som ofta är ert eget femdimensionella SJÄLV.

Välsignelser till er alla,

Sue, Arkturierna och Shawnna

Shawnna: Tack. Vi uppskattar det!

Sue: Hej då!

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...