Arktuerierna, 25 April 2015

Arkturierna

Via Suzanne Lie

25 april, 2015

Lugnet före stormen

Den energetiska väderrapporten för 25 april 2015 är att ni, våra kära volontärer, befinner er i ”lugnet före stormen”. Vi kommer att börja med att skilja mellan den tredimensionella och den multidimensionella definitionen av storm.

I Suzilles ordbok är den tredimensionella definitionen av storm ”våldsamt väder, kraftigt regn eller snö och starka vindar,” eller som en mer mänsklig definition ”ett utbrott av starka känslor, rädsla för våld eller att ta någon med storm.” Alla dessa definitioner har vad man kan kalla en ”negativ” kvalitet.

I vår frekvens ser vi inte en storm som en negativ händelse, utan snarare som en möjlighet till förändring. Närhelst det uppstår en storm kommer personer, platser och/eller saker som upplever stormen att förändras på något sätt. De som vill att allt ska förbli som det alltid har varit, kommer att bli upprörda över den här förändringen.

Dock kan de som är redo att uppleva en ny version av sin verklighet bli mycket glada för denna storm. Men även de av er som är redo och glada över att börja den här förändringsprocessen, är oroliga över att det kommer att bli mycket ödeläggelse eller skador.

När det stormar på er planet kan växterna fara illa, och era utemöbler, ert landskap, tak, hus eller er bil kan skadas. Därför skulle en fysisk storm kosta pengar för att ersätta det skadade och kanske sorg över det som inte går att reparera.

Men vi talar inte om lugnet före en 3D fysisk storm. Vi talar om lugnet före en energetisk storm. Ni kommer inte att hitta information om en nära förestående energetisk eller frekvensstorm i era tidningar eller på TV. Men ni kan hitta det på ert Internet.

Lugnet före stormen erbjuder er ”tid” att förbereda er för att minska skadorna. Men den storm som vi pratar om kommer inte bara att ske i den fysiska världen, men ni kan fortfarande förbereda er för den. Denna energetiska ”storm” har varit på väg sedan 2012.

År 2012 var det många människor som hörde talas om slutet av Mayakalendern och den nya värld som skulle uppstå. Men många av dessa människor tänkte i 3D-tid, och därför förväntade de sig att hela planeten plötsligt skulle förändras helt och hållet.

Inte ens människan kan helt förändra hela sin verklighet på en enda dag. Därför skulle den totala övergången av en hel planet på en given dag skapa enorm förstörelse. Det som faktiskt håller på att ske är en förändring i ert mänskliga medvetande och er uppfattningsförmåga.

Kom ihåg att skapande/övergång, vilka båda är termer för förändring, börjar i de högre dimensionerna och expanderar in till de lägre dimensionerna. Därför finns redan den femdimensionella Jorden, precis som ert eget femdimensionella JAG redan finns. Således är denna ”förändring” faktiskt en ”återgång”.

När Gaia och mänskligheten återvänder till sina femdimensionella uttryck, kommer de att göra det med den stora gåvan av allt de har lärt sig i en värld av polaritet, separation, mänsklig fri vilja och tid. I och med att ni, våra Uppstigna Mästare, har lärt er så mycket och förändrats så fullständigt, kommer det att få en enorm inverkan på den femdimensionella Jorden.

Denna inverkan kan liknas vid en familj som skickar sitt älskade barn till college. När barnet, som har blivit en vuxen, återvänder till familjen kommer hon/han att uppfatta familjen på ett helt nytt sätt. Dessutom kommer familjen att uppfatta barnet på ett annat sätt.

De svårigheter som familjen hade under tiden de ”betalade” för sitt barns utbildning kommer att lätta, och barnet kommer att kunna dela med sig till familjen av det de har lärt sig i sin utbildningsprocess. Ni, våra kära volontärer, har också genomgått en enorm utbildning.

Allt som ni har lärt er under era otaliga vistelser på Jorden, kommer i hög grad att bidra med information och erfarenhet till den femdimensionella Jorden. Att leva otaliga inkarnationer i en tredimensionell Matris har inte varit en lätt utbildning. Faktum är att många av er inte har kunnat ta examen, eftersom ni gick vilse i illusionen och glömde bort Sanningen.

Därför kommer ni att behöva ”gå in i lugnet” för att förbereda er inför stormen av förändring. Vi förstår hur lätt det är att känna sig vilse i illusionen och hur svår den tredje dimensionen kan vara. Därför vill vi påminna er om att hålla fast vid ert meditationsschema och alla era underbara flerdimensionella bidrag som ni är engagerade i.

Era meditationer och era bidrag till Gaias Uppstigning kommer kraftigt att utvidga ert medvetande bortom begränsningarna av 3D-tid. Att leva i NUET i en tidsbunden verklighet är ännu en utmaning. En fördel med att leva i NUET är att ni kommer att ha ett högre perspektiv på er verklighet och på Uppstigningen av den samma.

Men det finns många ”biverkningar” med att lämna tiden, som gör ert 3d-liv mer utmanande. När ni väl uppfattar verkligheten genom ert högre Jags energifält, måste tredje dimensionens tidsschema dokumenteras och dokumenteras igen, eftersom ni lätt kommer att glömma vad det är ni INTE vill göra.

Saker som att betala räkningar, gå till affären för att handla, normala saker som att läsa 3D-nyheter, läsa 3D-tidningar eller titta på TV kan ni inte längre hålla er uppmärksamma på. Även många saker ni en gång njöt av har nu bleknat i jämförelse med era högre upplevelser.

Många av de ovanstående bestyren, önskningarna och uppfattningarna är fortfarande nödvändiga för er fysiska överlevnad. Lyckligtvis kan ni genom ert femte medvetande hitta vägar att omvandla många 3D-åtgärder, som känns som om ni trampar i lera.

Naturligtvis finns andra uppgifter som ni måste fortsätta med så länge ni är i er jordiska kropp. LUGNET före STORMEN låter er ha illusionen av tid för att förbereda er. ”Men vad är det jag förbereder mig för?” hör vi att många av er frågar.

Ni förbereder för SANNINGEN. Lögner ger resonans i tredje och de lägre fjärde dimensionernas frekvenser. När väl ert medvetande och era uppfattningar expanderar till den femte dimensionen, kan ni lätt se hur dessa illusioner i desperation försöker kamouflera Sanningen.

Därför ber vi er att skicka Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman till illusionen. På så sätt kommer ni samtidigt att frigöra Kärleken och omvandla illusionen så att bara SANNINGEN blir kvar. I själva verket är stormen faktiskt förändringens vindar som blåser bort illusionen.

Fortsätt att vara i daglig kontakt med högre dimensioners uttryck för ert flerdimensionella JAG, och det kommer att hjälpa er att dra full nytta av detta ”lugn” före stormen. Från ert tredimensionella perspektiv är det svårt att se hur stor förändring ni har kunnat skapa med er fortsatta tro på era drömmar och mål.

Ja, så många av er har haft drömmar, fantasier, meditationer, högre dimensionella upplevelser och minnen av det JAG som ni alltid har varit. Ord som ”Uppstigning”, ”Gaia”, ”Arkturierna”, ”Plejaderna”, ”Ärkeängeln Michael” och ”St. Germain” talas och läses det ofta om i ert NUET.

Länge dolda hemligheter släpps och Sanningen lyser igenom i den bleknande illusionen. Ni kära jordemänniskor förbereder er för en Storm av Förvandling. Vi kallar det en storm, eftersom många kommer att uppleva den inkommande anstormningen av SANNINGEN som en orkan, en tornado, en storm av det okända som invaderar deras bekväma liv.

Därför litar vi på att NI kommer att ge de Nyväckta ert vänliga stöd och den kärleksfulla förståelse de kommer att behöva för att skydda dem från stormen av information, som är långt bortom deras förmåga att greppa.

En del av dem kommer att vara rädda – så var snälla och ge dem Kärlek.

En del av dem kommer att bli arga – så var snälla och ge dem information.

En del av dem kommer att bli våldsamma – så var snälla och sänd dem Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman.

En del av dem kommer att vilja gömma sig bakom det välkända – så var snälla och ge dem kurage.

Vi vill påminna er om att vara i ständig kontakt med ert Multidimensionella JAG. Vi ber er att gå in i meditation för att bättre minnas andra inkarnationer, där ni assisterade andra i en tid av stor omvandling. Ni, medlemmar av vår Galaktiska familj, börjar minnas mer och mer av era högre dimensioners verkligheter.

Mitt i denna hågkomst kan ni bli förvirrade över vilket liv som är det verkliga livet. Vi kan tala om för er att ALLA era liv är verkliga. Alla era tidigare, nuvarande, framtida, parallella och alternativa verkligheter är ALLA verkliga. De inträffar samtidigt i NUET.

Kom ihåg att leva i NUET. Kom ihåg ert uppdrag och de färdigheter ni har förvärvat under otaliga livstider, så att ni kan fullfölja ert uppdrag i detta NUET. För varje dag kommer fler och fler av er ihåg era ”tidigare liv”, era liv ombord på rymdskeppen och känslan av kamratskap med allt liv.

Varje minut håller på att tona in i NUET och NUET håller på att kollapsa in i varje minut. Tid är en tredimensionell illusion. När ni kommer ihåg detta faktum kan ni släppa ert behov av att påskynda uppstigningen. Istället kan ni använda er återstående ”tid” med att Villkorslöst Älska den tredje dimension ni har tillbringat ert liv med att vilja lämna.

Ta en stund i NUET för att säga ”Jag är mitt Multidimensionella JAG.

När ni går runt i er vardag, ta en stund i NUET för att säga: ”JAG ÄR här NU för att tjäna Gaia och ALLA Hennes livsformer,”

När ni sitter i trafiken, står i kö, betalar räkningarna, etc. ta en stund för att säga: ”JAG ÄR LUGNET före stormen.”

För att vara Herre över stormen, VAR LUGNET före stormen.

Arkturierna och er Galaktiska Familj.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...