Arkturierna, via Suzanne Lie 5 Maj 2016

 

 

Oneness7sig

VI ÄR HÄR NU

Från Arkturierna

 

Kära Suzille, vi är glada att hjälpa dig att överföra ditt morgon budskap till datorn, så att du bättre kan dela det med andra. Först vill vi tala med alla de underbara uppväckta som kommer att läsa detta meddelande och påminna er alla att, ”DET ÄR NUET.”

Det finns många viktiga skiften inom er frekvens av verkligheten, som ni länge har väntat på. Därför är vi, er Galaktiska och Änglalika Familj så väldigt glada att dela, genom våra volontärer, att ta en jordfarkost – som är NI – i detta NU.

Om någon av er har frågor om hur och/eller vad ni frivilligt kanaliserat genom ert jord kärl, är vi glada att svara på era frågor. Vi ber er också att dela med er era frågor och svar med er fantastiska, flerdimensionella grupp, som har bildats inom er tid/rum.

Naturligtvis, som många av er redan har upptäckt, är ni alla i färd med att vidga ert medvetande bortom tredje/fjärde dimensionell tid/rum, och in i ert femte dimensionella HÄR och NU.

Ni förstår mina kära, att när ert medvetande expanderar bortom begränsningarna av tredje/fjärde dimensionell tid och rum, blir ni helt anslutna till otaliga versioner av ert Multidimensionella SJÄLV.

Denna utvidgning av medvetandet växer snabbare än ni kanske inser, eftersom mycket av denna expansion sker i tystnad. Inom tystnaden har varje varelse möjlighet att finna sin egen kärna, sitt eget uttryck av SJÄLV, från djupt inom sitt eget medvetande.

På detta vis kommer var och en av er att finna er egen ”Gudomliga Gnista”, vilken sträcker sig in i kärnan av Gaia, liksom hela vägen till er ”första uppfattning” inom den högsta dimensionen, av er ursprungliga upprinnelse till ”möjligheten av individualitet.”

Det finns många livsformer som inte väljer utmaningen av ”individualitet”, då det är en väg som är ganska ensam. Det är också en Verklighets Väg, som på vilken man kan bli förlorad i de lägre världarna, och inte vara i stånd att återvända ”Hem”, under många eoner.

Vi er högre familj, respekterar ert val att ta en ”individuell” form på planeten Gaia. Ni har frivilligt erbjudit er för detta uppdrag, då det är en stor ära att bevittna uppstigningen av en planetvarelse.

Så länge ni håller ett kärl, gjort av samma beståndsdelar och grundämnen som planeten, har ni den ökade möjligheten och evolutionära erfarenheten av att hålla en form på en transmuterande planet. Också, eftersom er form är konstruerad av samma elementaler: jord, luft, eld och vatten, som planeten, är ni verkligen ”gjorda AV planeten.”

Naturligtvis är det inte NI som är gjorda av planeten, men jordformen som ni bär så att ni kan hjälpa, liksom att ha den stora äran av att delta i processen av planetarisk omvandling in i den femte dimensionen och bortom.

Vi påminner er om att när ert medvetande, och därmed frekvensen av jordkärlet ni bär, börjar röra sig in i och ut ur den femte dimensionella resonansfrekvensen, börjar ni ”logga-ut” ur den tredje dimensionella upplevelsen av ”tid.”

Sedan, gradvis loggar ni in i den femte dimensionen och bortom, begreppet av att ”leva i NUET”. Er 3D-”tid” är relaterad till var er jord farkost är lokaliserad på den snurrande planeten Jorden.

I själva verket, om ni alla omedelbart skulle läsa detta meddelande när ni tog emot det, skulle de flesta av er läsa det vid en annan tidpunkt. Å andra sidan, ALLA av er läser det samtidigt i NUET av den KOLLEKTIVA ”EN”, som ert enhets medvetande har skapat.

Ni har alla skapat ett ”pilot-test” för enhetsmedvetande, som kommer att vara nödvändigt för mänskligheten, för att medvetet skapa en verklighet redo för uppstigning. Som ni alla vet, finns det många mörka krafter som INTE önskar planetarisk uppstigning, därför att det vet att de inte kommer att genljuda till denna frekvens av verkligheten.

Därför finns det en dold strid mellan ljusets krafter och mörkrets krafter. Vi säger ”dold strid” på grund av den sanna orsaken till de många krig och utvidgat våld som händer i ert NU, som är dolt för sinnena hos dem som deltar i dessa strider.

Vi, er Galaktiska och Himmelska Familj, är så ledsna att Gaia måste uppleva sådant våld, när Hon är så nära att stiga upp. Men som vi har sagt, Gaia är en sådan kärleksfull Moder Jord, att Hon vill ta med så många av Hennes mänskliga barn som möjligt, in i Hennes expanderande femte dimensionella habitat Zon.

Denna femte-dimensionella habitat/livsmiljö zon är ofta kallad den Nya Jorden. Precis som mänsklighetens ”uppstigning” kommer att vara ett blixtrande in i femte dimensionell Ljuskropps form, så kommer Gaia att stiga upp i Sin Nya Jord.

Naturligtvis, femte dimensionell Ljuskropps Jord, så väl som er mänskliga femte-dimensionella Ljuskropp, existerar redan inom de högre frekvenserna av verkligheten. De högsta frekvenserna av verkligheten existerar inom NUET. Följaktligen är de inte skapade eller förstörda. De är oändliga.

Det är bara när detta individuella (i Jordens fall mänskliga) medvetande vill uppleva en tät, tredimensionell form, som det sänker sin resonans in i densiteten i tredje dimensionen.

Olyckligtvis, när en planetarisk varelse, eller varelser som bor på den planeten, tar en tredje dimensionell resonans, är det mycket svårt att återvända till sitt högre dimensionella uttryck.

Eftersom ni, våra volontärer till tredje dimensionella Jorden har upptäckt, att polariteterna av bra/dålig, kärlek/hat, fred/krig, är mycket distraherande. Mycket psykologisk och fysisk skada kan ske, under det att man lever inom utmaningarna av en polariserad verklighet, som visar sig vara begränsad till tredje dimensionen.

Också, som ni lyckligtvis har kommit ihåg, ni är flerdimensionella varelser som OCKSÅ bor i många högre dimensionella världar. Därför, våra kära, vi tackar er för er stora uppoffring, att ta en form på Gaias uppstigande kropp.

I själva verket, för att förbereda er för detta NU, har de flesta av er haft myriader av inkarnationer på Gaia. Detta NU är HÄR och vi, medlemmarna av er Galaktiska och Änglalika Familj, är här för att säga:

Tack, våra älskade volontärer, för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning.

Vi är med er inom varje ögonblick av ert NU!

Kalla på oss när vi är HÄR NU.

Arkturierna

You may also like...