Arkturierna och den Galaktiska Familjen via Suzanne Lie, 16 november

Oneness7sig

Se Tillbaka Mot Er Framtid

Arkturierna och Galaktiska Familj

16 november 2015

Kanal: Suzanne Lie

 

Vi är här nu, i er inre Ljusportal som finns inom ER. Vi, era högre dimensionella uttryck för JAG har kommit in i ert medvetande, i er medvetenhet och i ert dagliga liv.

Därför ser vi, medlemmarna av era Multidimensionella JAG vad ni ser, hör vad ni hör, rör det ni rör på och luktar det ni luktar på. Vi tänker det ni tänker, känner vad ni känner och vet vad ni vet.

Vi, medlemmarna av era Multidimensionella JAG har fattat detta beslutet att följa med er på detta sätt så att vi personligen kan eskortera er till de högre frekvenserna av ert medvetande, er uppfattning, över ” illusionens tröskel ” och in till ert femte dimensionella JAG .

Ert femte dimensionella jag genljuder till en Ljuskropp, så ni kan inte ha den formen medan ni är förankrade i den fysiska världen. Ni kan dock känna att ljuskroppen rörs om inom Kundalin kraften som vaknar och börjar sin resa upp längs ryggraden.

Då er inneboende Ljuskropps JAG, som vilar inom kraften av ert inre Kundalinienergifält börjar vakna, utvidgas ert medvetande långsamt eller snabbt till att omfatta de högre frekvenserna av verkligheten som alltid har delat er fysiska värld.

Ni förstår, kära ni, era Multidimensionella JAG är inte UPPE över er, utan djupt INOM er. Därför har bara ert medvetande gått förlorade till de otaliga illusioner av den nu bleknande tredje dimensionella matrisen. NI, er Ljuskropps JAG har alltid varit i er fysiska form.

Olyckligtvis, så länge som ert medvetande var begränsat till den fysiska världen, kunde ni bara uppfatta er fysiska kropp. Sedan, långsamt för vissa, och snabbt för andra, började ert fjärde dimensionella medvetande att vakna. Ni började minnas era drömmar.

I själva verket började ni att minnas alla de underbara saker som ni kände som barn. Men den ”vuxna” som levde utanför er sa att det var ” bara er fantasi” och att ni bör tagga ner och göra era 3D sysslor, gå till er 3D skola och sköta ert 3D liv.

Men sen, hade ni drömmar om en annan värld, en annan verklighet som var härlig och kärleksfull. Denna verklighet var snäll och rättvis. Bäst av allt, denna verklighet av er fantasi ledde till sköna verkligheter fyllda med kärlek, glädje, djup kamratskap, villkorslös kärlek och glädje.

”SLUTA DAGDRÖMMA !,” hörde ni. Men ni ville inte sluta dagdrömma eftersom ni gillade den verkligheten mycket mer än den ni hittade utanför er själva. Så ni gömde denna verklighet djupt, djupt inombords där ingen annan skulle hitta den.

Men tyvärr, då ni ”växte upp”, blev det gömstället dolt för er också. Sedan var ni förlorade i 3D-illusionen. MEN, ibland, när ni var lyckliga, när ni var kreativa, när ni var med en älskad vän eller ett husdjur, eller ensamma i ert rum eller i naturen så kom ni ihåg.

”Nej,” sa ni till er själva. ”Jag kan inte minnas den här världen eftersom det gör mig så väldigt ledsen.” Sedan, sakta, började ni att glömma ELLER så höll ni denna underbara verklighet som en hemlighet som bara var för er själva.

Men sedan började ”DET” hända.

Långsamt, eller plötsligt, började det som ni hade stoppat djupt inne i er där det skulle vara säkert, där ingen annan kunde säga: ”Det är bara din fantasi,” det som ni hade gömt djupt inombords, att projiceras ut i er värld.

Ni visste inte hur ni gjorde den väldigt coola saken att projicera världen som ni så hemligt älskade, ut i er värld, men ni var så glada att ni inte brydde er.

Ni var så glada över att kunna ”leva” det ni fick höra ”inte var verkligtt” att ni inte ville ”bryta förtrollningen.”

Naturligtvis bröts”förtrollningen” många gånger av plikten inför 3D ansvaret, som ni nu visste var stora illusioner som snart skulle offentliggöras. Men nu hade ni jobb, familjer, barn och ansvar.

Men, bit för bit, och när ni tillät er själva lite 3D ”tid” att njuta av det som ni tidigare hade gömt, började allt förändras. Naturligtvis, i början, var det inte allt.

Till en början var det bara så att ni på något sätt hittat er 3D tid för att minnas hemligheter som var dolda så djupt att även ni har glömt dem. Ja, några var helt bortglömda, men några kan ni aldrig glömma helt.

Dessa ”hemligheter” var där ni skulle börja er återkomst.

Men vart skulle ni tillbaka?

Ni visste inte och / eller ni brydde er inte. Någon form av osynliga cirklar slutfördes i ert medvetande, och ni kom tillbaka till ”det jag” som ni var tvungen att gömma så att ”de” inte skulle döma er.

Ni var chockade och glada över att ni inte längre brydde er om ifall ”de” dömde er.

Eftersom ni var redo och i stånd att vara NI, brydde ni er inte vad ”de” trodde. Ni visste att ni kunde använda ett annat namn som uttryckte ert högre jag i alla fall, så det gjorde ni. Sedan började den glädje och frihet som ni upplevt genom att äntligen ”vara era JAG” att helt åsidosätta all rädsla för vad ”de” skulle säga.

Ni började undra vilka ”de” var och varför ni hade gett ”dem” så mycket makt över ert liv. När ni väl insåg att NI hade ”gett” dem makten över er, började allt förändras.

Friheten över att inte oroa er över ”dem” tog bort locket av det ni hade glömt men fanns där. När ni insåg att ni hade kontroll över era egna val, började himlen klarna och en ”NY DAG” avslöjades.

Långsamt, eller plötsligt började er uppfattning att inkludera de högre frekvenserna i er verklighet. Till en början var det era fjärde dimensionella drömmar som talade till er.

När ni sedan började skriva ner era drömmar, började andra, högre dimensionella ni att tolka dessa drömmar för er. Då er relation med denna DU (som vi kommer att kalla ert JAG) växte, började ni rådgöra med er själva mer och mer.

Ibland kände ni det som att ert JAG var ett Galaktiskt väsen. Andra gånger verkade ert JAG vara en ängel, en Elohim eller en Uppstigen Mästare.

”NEJ”, skrek ert välutbildade egos jag. ”Jag är inte viktig nog eller tillräckligt hög för att vara en av dessa uppstigna, högre dimensionella varelserna.”

Men då hörde ni en inre röst säga, ”ÅH, MEN DET ÄR DU!!”

Så, precis när ni trodde att ni hade gjort ett genombrott genom att på något sätt hantera att prata med ett högre väsen, förväntades ni tro att den högre varelsen var ni.

”NEJ, NEJ!” grät ert sårade ego. ”Jag är inte så viktigt. Jag kunde omöjligen genljuda till den höga frekvensen. ”

För sent uttryckte ni ert självtvivel och öppnade dörrarna till en inledning.

Innan ni lyckades gå igenom initieringen, behövde ni inse att ert Multidimensionella JAG skapade den tillkomsten eftersom ert 3D -jag trodde att något yttre blockerade er väg mot uppstigning.

För att frigöra den tredje dimensionella blockeringen, uppmanades ni att släppa alla 3D rädslor över att denna situation var ”otur” eller ”de gjorde det mot mig.”

Innan ni kunde anamma nästa oktav av ert egna Multidimensionella JAG, behövde ni hedra den tillkomsten som en möjlighet att visa ert 3D –jag att ert egna Multidimensionella jag, var DEN som hade skickat högre dimensionell information till ert fysiska jordkärl.

Därför var ni tvungna att finna, bli, och läka den sårade komponenten eller komponenterna av er nuvarande, tidigare och / eller framtida fysiska inkarnationer som tror att han / hon var offer snarare än skaparen.

Ni njöt inte av dessa tillkomster, men NI-era Multidimensionella JAG visste att det skulle bli er sista inkarnation på den tredje dimensionella jorden. Därför behövde ni rensa upp ALLT mörker / fruktan som ni hade lämnat på Gaias kropp under era otaliga inkarnationer.

Lyckligtvis kom ni ihåg att NI är varelser, femte dimensionella och bortom det, som har valt att ta en inkarnation på Gaia´s kropp för att hjälpa HENNE med hennes planetariska transmutation.

Ni insåg att när ni renade och älskade, befriade allt ni hade kvar vid utgången av någon av era otaliga inkarnationer, genljöd er personliga portal till högre och högre frekvenser av ljus.

För vissa av er, var detta er första inkarnation på planeten Jorden, men ni rullade upp ärmarna och anslöt er till den ständigt växande gruppen av uppvaknade människor som mindes att de kom för Gaia.

Det spelade ingen roll om det var er första inkarnation på jorden eller om ni hade många, många inkarnationer på Gaia. Det spelade ingen roll om ert mörker var kontrollerat i vissa inkarnationer, eller om ni gjorde misstag.

Det enda som betydde något är att NI KOM FÖR GAIA.

När ni valde att hjälpa planeten, sköt ert medvetande i höjden bortom personlig, grupplig, familjär, gemenskap, land, kontinental, hemisfärisk och planetarisk medvetenhet och in till det medfödda galaktiska och universella medvetandet av ert Multidimensionella JAG.

Med era alltid växande medvetanden, smälte era uppfattningar om er själva, om andra, och er planet samman till ett Enhetligt Medvetande med ALLT liv. Ni var på väg hem, och slutligen insåg ni att HEM var där ni hade alltid varit.

Vid den tidpunkten flyttades er uppfattning från någon känsla av utsatthet från någon extern källa bort och in i det ständigt växande minnet av att NI var skaparna av ert liv.

ÅH, men den medvetenheten väckte ännu en tillkomst.

Ni behövde skapa en testkörning för er själva för att se om ni kunde titta på en ALLTID utmanande situation och säga,

”JAG ÄR skaparen av min verklighet. Varför skapade jag denna utmaning för mig själv, och kan jag komma ihåg att ständigt och konsekvent skicka denna ”tillkomst” villkorslös kärlek och violett eld? ”

Era tillkomster var era val och kommer att fortsätta att vara era val. Det är er process av tillkomst, och ni skapar den.

Vi talar om för er, våra älskade volontärer för Gaia, att vi alltid är med er eftersom vi, er högre dimensionella familj, ÄR NI!

 

Vi, er högre dimensionell familj, ert mod och villkorslösa kärlek,

Vi kommer att hålla ljuset för er att följa,

Arkturierna och er Galaktiska Familj

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...