Arkturierna via Suzanne Lie, 1 januari

Oneness7sig

Arkturierna

Låt Uppstigningen ske naturligt med villkorslös kärlek för er själva

via Suzanne lie

1 januari, 2016

Älskade medlemmar på den Uppstigande Jorden!

Vi Arkturierna önskar meddela, att när ni har lagt slutet av år 2015 bakom er, är ni på allvar i färd med att förbereda er för fullföljandet av ert Uppdrag på Jorden. Grunden i ert uppdrag är att assistera i Gaias transmutation, vilket ni är medvetna om.

För att bäst kunna tjäna i detta uppdrag, befinner ni er NU i processen av att omkalibrera era chakran så att de ska kunna hjälpa er i att förena de femte och sjätte-dimensionella energifälten med de tredje och fjärde-dimensionella frekvenserna i era fysiska kroppar.

Älskade Ni, vi ber er att ni släpper taget om era fästen till ert ego i era tredje-dimensionella farkoster så att ni helt och fullt ska kunna minnas VILKA ni i sanning är och VARFÖR ni tog en jordfarkost inom detta viktiga NU, i hela det planetariska livets transmutation.

Hur ska ni släppa taget om ert ego, som har tjänat er genom att ge er skydd under hela er inkarnation? Det finns bara ett verktyg som är tillräckligt starkt för att kunna häva er från ert skyddande egos säkerhet och öppna er medvetna uppmärksamhet för det högre ljuset, som NU strömmar in i er verklighet, er planet och er egen fysiska kropp.

Detta redskap är villkorslös kärlek för er själva. Ert ego har lärt er att det är ”högmodigt” att älska er själva. Ert ego har lärt er att hänga med era huvuden av besvikelse eller skam för att ni inte klarade av att prestera ”bättre”.

Å andra sidan har ert Multidimensionella JAG hållit på att viska i era hjärtan att NI är här för att visa vägen till Den Nya Jorden. Hur kan NI, bara helt vanliga människor, ha förmågan att hjälpa till med att etablera Den Nya Jorden?

Vi kan med glädje besvara den frågan. NI kommer att assistera vid Den Nya Jordens födelse genom att förena ert tredje-dimensionella jag med ert Multi-dimensionella JAG. Då är ni inte längre ert ego. Då är ni en Multi-dimensionell varelse, som frivilligt har ställt upp på att sänka ert ofantliga medvetande till en liten farkost utav lera.

Varför skulle ni ställa upp på en sådan grej? Varför skulle ni vilja lämna en verklighet i den femte – och bortom den – dimensionen, för att bära en liten farkost gjord av planeten Jordens element? Varför skulle ni vilja bebo en farkost, som endast kan innehålla de lägsta frekvenserna av ert sanna, magnifika medvetande?

Ni valde frivilligt att delta i detta högst invecklade och farliga ”uppdrag på bortaplan”, så att ni skulle kunna assistera planeten Jorden. Många av våra frivilliga har haft många inkarnationer på Gaia, några har bara haft ett fåtal inkarnationer på Jorden och några av er har aldrig tidigare inkarnerat på Jorden.

Vi har valt ut vårt ”landningsteam”, som ni kallas, för att ni ska ha samtliga tre av dessa livsperspektiv på den tredje-dimensionella Jorden. De av er som har haft många inkarnationer på den tredje-dimensionella Jorden har upplevt många lärdomar, misstag, segrar och ett flertal upplevelser. Det som ni har fått lära er på Jorden kommer att bli mycket användbart när ni fullföljer ert uppdrag.

Men det finns också många svårigheter som behöver bli älskade, för att kunna befrias och åter bli transmuterade tillbaka till era sanna femte-dimensionella – och bortom – uttryck av ert JAG. NI, kära modiga, har frivilligt ställt upp på att ta på er skadorna hos en planet i omvälvning.

Med era öppna hjärtan och modiga sinnen, ställde ni frivilligt upp för att få uppleva den skada som har åsamkats planeten Gaia, så att när ni helade er själva, ni också skulle hela planeten. Ja, vårt modiga borta-lag, ni var frivilliga att ta på er ”slaget” för Gaia, så att ni på djupet skulle kunna förstå mönstren i de låga frekvensenergierna, vilka hade tagit över stora delar av Gaias kropp.

Sedan, när ni väl hade tagit på er Gaias sår, när ni helade er själva, så helade ni samtidigt planeten. Men vilken är denna healingbalsam som kan reparera allting, från en enkel cell till en planet? Det handlar om Villkorslös Kärlek.

Kära älskade frivilliga till Jorden, vi önskar tala om för er att ert fysiska år 2016, är det NU när den Villkorslösa Kärlek, som ni så rikligt har delat med er av till Gaias planet, även kommer att riktas in till er egen fysiska kropp.

Ni kommer att bli vägledda att älska er själva, helt och villkorslöst, för ni rör er till nästa oktav i ert uppdrag.

Därför kommer ni att behöva förnya och hela er jordiska farkost för er högre oktav i ert uppdrag.

Av den anledningen presenterar vi:

7 Minuter * 7 Chakras *7 Veckor

Ni kommer att få en nerladdning på en Gratis 7 Minuters meditation

Varje måndag i sju veckors tid

Ni kan då reservera 7 minuter dagligen för att lyssna på veckans meditation

Dessa korta meditationer kommer att guida er till att villkorslöst älska er själva genom att de fokuserar på sinnet, kroppen och de andliga elementen i respektive veckas chakra.

Kära Ni, eftersom Enhetsmedvetandet är så viktigt för den personliga och planetariska uppstigningen, sänder vi samma meditation till många olika människor på myriader olika platser på Jorden. För att människor och planeten delar samma element av jord, luft, eld och vatten, så kommer denna 7-minuters meditation med Villkorslös Kärlek för ert Jag, automatiskt att delas med Gaia.

Vi ber att ni dagligen upprepar denna 7-minuters veckomeditation, som fokuserar på att Villkorslöst Älska ert JAG!

Denna process sträcker sig över 7 veckor och ni kommer varje vecka på måndagar att få en ny, gratis meditations-nerladdning här:

http://suzanneliephd.blogspot.com

Varje veckas meditation fokuserar på att villkorslöst älska er själva med varje chakra, fokuserande på ett särksilt område hos er:

Kropp/ hälsa

Sinne/ medvetet utvidgande

Ande/ Multi-dimensionellt JAG

Rekommenderas att ni dagligen repeterar meditationen under respektive vecka. Det handlar endast om 7 minuter av Villkorslös Kärlek FÖR ert EGET jag – börjande med det första chakrat och sedan uppåt i er kropp till det sjunde chakrat.

Om ni bara tar 7 minuter dagligen för att minnas, jorda och utvidga Villkorslös Kärlek FÖR er själva, så kan ni förändra era liv. Och, medan ni villkorslöst älskar och helar er själva, så älskar och helar ni villkorslöst Gaia, för varje tanke och känsla flödar in i Gaias kropp och genom hela er planet.

Inser ni NU hur mycket Kraft ni har?

Om ni med en gemensam avsikt kommer samman i en grupp, i vilken ni ni inte känner någon och vilka ni aldrig fysiskt kommer att få träffa, så kommer ni alla att bilda ett planetariskt nätverk av:

Enhetsmedvetande av Villkorslös Kärlek för er SJÄLVA

Villkorslös KÄRLEK börjar med er SJÄLVA, för hur kan ni dela med er av något som ni inte har?

Hur kan vi ge bort något som vi inte har?

Hur ofta har ni fått ta emot “villkorslös kärlek”?

Därför kommer vi först att fokusera på hur ni ska älska er själva villkorslöst – chakra för chakra – som automatiskt delas med Gaia. Börjande med ert första chakra, kommer vi att fokusera på ett chakra (ett område av ert sinne, er kropp och er ande) under en vecka, för att följande vecka flytta till nästa chakra.

Minns att vi inte kan ge bort något som vi inte har. Därför måste vi först ha det för vårt eget jag, för att sedan kunna dela med oss.

Efter att ni har upprepat meditationen I 6 dagar, kan ni den sjunde dagen uttala:

“Idag väljer jag att dela min Villkorslösa Kärlek med Gaias kärna och jag väljer att mitt högsta jag kan öppna och utvidga MIN Villkorslösa Kärleks portal”.

HUR FUNGERAR DETTA?

Varje måndag, kommer en gratis 7-minuters meditation att postas på:

http://suzanneliephd.blogspot.com

Måndagens Blogg kommer också att inkludera ett arbets-/övningsblad för veckans respektive chakra/område.

VILLKORSLÖS KÄRLEK SOM NI GER TILL ER SJÄLVA KAN DELAS MED ALLA OCH MED ALLT LIV.

Men ni kan inte ge bort något som ni inte har.

Vi uppmuntrar er att dela era upplevelser med andra för att ni ska kunna bygga upp ett enhetsmedvetande. Ni kan enkelt göra det via den gemensamma kommentarsdelen på bloggen.

Den första meditationen postas på måndag, 4 januari, 2016

Vi ber att ni alla förenar er för att göra 2016 till KÄRLEKENS ÅR.

Håll er intonade medan vi går igenom processen TILLSAMMANS

Genom att villkorslöst älska oss själva – chakra för chakra

Denna process är helt GRATIS för alla deltagare.

Meditationerna kan laddas ner från denna blogg, alla era underbara kommentarer gällande er process kommer också att delas via denna blogg.

VÄNLIGEN FÖRENA ER MED OSS NÄR VI VILLKORSLÖST ÄLSKAR OSS SJÄLVA HEM!

DENNA PROCESS PÅBÖRJAS MÅNDAG 4 JAN, 2016

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

You may also like...