Arkturierna Stegen till ”Att bli ditt Högre SJÄLV” Vecka nr 3 genom Suzanne Lie

Arkturierna

Stegen till ”Att bli ditt Högre SJÄLV”

Vecka nr 3

genom Suzanne Lie

Vecka nr 3 av Förberedelser inför Kursen i Multi-dimensionellt Ledarskap 2017

 

Du kan börja FÖRNIMMA att din fysiska kropp talar till dig.

När vi rör oss genom stadierna av att upptäcka att vi ÄR Multi-dimensionella, börjar vi höra en inre dialog inom vår inre medvetenhet. Vi börjar i själva verket etablera en relation med denna inre röst, eller detta inre själv, eller förlängningen av vårt SJÄLV.

När vi fortsätter med denna inre kommunikation, märker vi faktiskt att det är viktigt att på något sätt dokumentera våra inre/yttre konversationer. Vi inser detta faktum, för det som var så tydligt inom NUET i konversationen, följer inte vårt dagliga medvetande. Därför börjar vi ägna oss åt att dokumentera våra inre diskussioner inom vårt inre själv.

Dina känslomässiga svängningar börjar ”hitta sin mittpunkt”.

Vi upptäcker också att detta inre ”varande”, ”högre själv”, till och med en ”galaktisk varelse”, vanligen är en version av vårt eget själv. Men detta inre själv påminner oss om att VI är Han/Hon.

Termen Han/Hon används, för det förefaller som om detta inre, högre själv är androgynt. Någonting inom vetskapen om att det finns en högre komponent inom vårt högre själv, som varken är manligt eller kvinnligt, utan faktiskt bägge delarna, är trösterikt. Någonting inom ditt tänkande förändras, men du är ännu inte säker på vad det är.

Inom ditt Centrum finns ett EMBRYO till ditt 5D-SJÄLV, som du börjar inse är ditt 5D-Ljuskropps-SJÄLV, som hela tiden har funnits inom din Kundalini, i kärnan av din ryggrad.

Du inser nu att du måste utbilda dig själv. Vad är ”Ljuskroppen” som ditt inre själv talar till dig om? Vad är den Kundalini som din Ljuskropp berättar om för dig?

Ditt 5D-Själv är för evigt en vuxen, men samtidigt bibehåller den SANNINGENS oskuldsfullhet, som ditt barn-själv hela tiden har känt till. Denna ”Sanningens Oskuldsfullhet” håller sakta på visa sig genom din alltmer intima relation med ditt femte-dimensionella SJÄLV.

Vilken är DIN Sanning?

Kom ihåg att DIN sanning tas emot via ditt Multi-dimensionella Sinne och blir förmedlad in till ditt dagliga liv via ditt Höga Hjärta. Det är viktigt att ”förankra din sanning” inom kroppen och inom ditt dagliga liv. DIN SANNING är inte rätt eller fel. Din Sanning är den totala summan av allt som du har fått lära dig inom dina myriader inkarnationer, så väl som allt av det som du har hållit inom ditt hjärta.

Sues svar är: ”JAG KAN tillåta mig allting som jag ALLTID har önskat mig! Men, jag insåg inte denna sanning förrän jag slutligen ställde frågan till mig själv”.

Att lära sig/minnas hur du ska fråga ditt SJÄLV vad DU önskar få veta, uppfyller du bäst om du lägger åt sidan en ”tid gjuten i stål”, då du går till SAMMA plats vid SAMMA tid.

För att tala med ditt Högre SJÄLV.

Vad skulle kunna vara viktigare än att tala med ditt Högre SJÄLV?

Kom ihåg att ditt Högre SJÄLV STÄNDIGT finns med dig.

Hur skulle det inte kunna vara så, för ditt Högre SJÄLV är DU!

Vi blir nu kallade till att stiga in i våra ledarskapsroller för att hjälpa till med att förbereda andra.

Vi bjuder in dig att fråga dig själv och din högre vägledning:

”Är jag redo att stiga in en ledarskapsroll?” Om det är så, vänligen anslut dig till oss. please join us.

 

Week 3 of Stages of Being Your Higher SELF–The Arcturians through Suzanne Lie

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...