Arkturierna via Suzanne Lie, 10 september, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

10 september, 2017

”Vi är tillsammans med ER!”

Kära Ni!

Som alltid, är vi tillsammans med er och vår förening med er alla håller på att bli starkare. Med ”starkare” menar vi att trots hur ni den senaste tiden än har känt er, så är er förening med oss konstant. Därför föreslår vi att ni alla ska ”släppa taget” på ett sätt som ni aldrig tidigare har gjort.

”Ni” håller alltmer på att bli ”vi”! Kanhända att ni inte frekvensmässigt är vi, eftersom vi genljuder till den femte dimensionen och långt bortom den, förutom med ert hjärtutrymme. Med andra ord, så håller ni alla på att lära er/minnas hur ni fullständigt ska öppna ert hjärta för KÄNSLAN av oss, på ett sätt som ni aldrig tidigare har gjort.

”Varför är det så?”, hör vi er fråga. Vårt svar är att be er gå inombords ert SJÄLV för att finna ert eget svar. Ni kan påbörja denna ”inter-dimensionella kommunikation” med oss, Arkturierna, genom att ta långa, långsamma, djupa andetag, medan ni fokuserar er uppmärksamhet på er Kundalini-energi som bor inom samt aktiverar era samtliga chakran.

Säkerställ att ryggraden är i linje på ett sådant sätt så att er Kundalini-kraft kan ta sig uppåt från ryggradens bas, chakra för chakra. På detta sätt kan ert Inre Ljus lättare strömma upp längs ryggraden, när det igångsätter den femte-dimensionella potential som ligger latent inom vart och ett av era chakran.

Detta Inre Ljus har hela tiden funnits där, men det har befunnit sig i ett ”latent” läge. Därför har ni inte medvetet kunnat varsebli det förrän ert medvetande matchade den femte dimensionella frekvensen inom ert Inre Ljus.

Ni förstår, att när ert inneboende femte-dimensionella SJÄLV tog beslutet att lämna ert Skepp eller er ’Hemvärld’, för att ta sig en tredje-dimensionell kropp på Gaias kropp, så visste ni att den tredje-dimensionella Jorden ÄNNU inte var redo för det femte-dimensionella ljuset.

Därför måste ni dölja ert ljus inne i er tredje-dimensionella jordfarkosts kärna, på samma sätt som Moder Gaia var tvungen att dölja Sitt ljus inne i kärnan till Sin planetariska kropp.

Medan era personliga och planetariska ljus doldes inom era personliga och planetariska kärnor, stärkte de era personliga och planetariska kroppar, vilka var exponerade för verklighetens tredje-dimensionella versioner.

Ni alla anlände till Gaia inom detta NU av två mycket viktiga anledningar, vilka är:

Att skydda Gaia från de förlorades, de mörkas, onda avsikter samt

Att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska uppstigning.

Eftersom mänskligheten består av samma elementaler av Jord, Luft, Eld, Vatten och Etern som Gaia, så är människorna och planeten förbundna via dessa ständigt aktiva och snabbt transmuterande elementaler.

Elementalerna liknar mycket ingredienserna i en sockerkaka. Om man använder surnad mjölk, ruttna ägg och förskämt mjöl så skulle kakan INTE smaka gott, allt skulle inte ens blanda sig samman, eller fungera som ETT för att få kakan att stiga.

Ni kan använda er fantasi för att avgöra resultatet av förskämd mjölk, eller mjöl med små baggar i. Ni, kära mänsklighet, har blivit tvingade till att ”äta rutten sockerkaka” för ni förmådde inte blicka djupt inombords för att få syn på ingredienserna i er kropp och i ert liv.

På samma sätt har ett flertal av er inte förmått, eller valt att inte, blicka inåt för att se om ”ingredienserna” i er jordiska kropp var rena och sunda. Därför lider många människor, för de har inte blickat in i sig själva för att finna några traumatiska händelser, destruktiva vanor, djupa känslor eller några omedvetna tankar och emotioner.

Om ens hjärta har brustit, är oinformerat eller sjukt och ens sinne är ”omtumlat och förvirrat” så kommer ens liv att falla isär inifrån och ut. Därför, kära invånare på Jorden, i synnerhet alla på vägen, önskar vi påminna er om att VI, era Högre Uttryck av era SJÄLV, ständigt finns med er.

Ert Högre SJÄLV är ert femte-dimensionella och bortom, uttryck av Självet. Därför behöver ert Högre SJÄLV inte hantera alla utmaningar och svårigheter i livet i den fysiska världen.

Men när en katastrof slår till i ert liv, så kan ni kalla på ert Högre SJÄLV för att återfå den riktning och det mod som behövs för att ta er igenom svåra utmaningar.

De av er som har befunnit sig i stormarnas och orkanernas väg ska nu I ALLRA HÖGSTA GRAD äras för det mod och den kamratskap som ni har funnit inom ert förenande med er personliga kärlek och ert mod, såväl som från alla de kommunikationer som ni har fått uppleva via ert Högre SJÄLV.

Förenta Staterna var menat att bli ”flampunkten” för den planetariska uppstigningen. Därför lever detta område på Gaias kropp för närvarande inom de stora initieringarna av ofantlig fruktan och total förlust. Denna fruktan och förlust har tappert transmuterats till Villkorslös Kärlek för ALLT liv, djup kamratskap och ofantligt mod!!

Vissa, i själva verket många, av er upprätthåller stillsamt, samt helar denna tragedi inom era egna fysiska jord-farkoster. De flesta av er kanske inte är medvetna om detta faktum, men om ni känner er utmattade, ledsna och trötta, så kan det bero på att er kropp, ert medvetande, såväl som er nattliga kropp, har hjälpt Gaia, såväl som människorna och djuren i de totalförstörda områdena.

Över hela världen finns det i själva verket människor som håller på hjälper Gaias land, Hennes växter, Hennes djur och Hennes människor. Om ni kunde se vad vi, er Galaktiska Familj, kan varsebli, så skulle ni vara MYCKET stolta över att vara en människa. Därtill, undrar de flesta av er hur denna förödelse uppstod, eftersom ingen av er önskar få dessa hemska stormar skapade om igen.

Javisst, väderskapelser kan förklaras av vetenskapen. Därför önskar vi påminna er alla om att det förekommer mycket mer till denna händelse än vetenskap. Men EN större händelse som har inträffat ur dessa katastrofer är att det har infunnit sig ett enormt Enhets-Medvetande och Villkorslös Kärlek.

Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, lovordar er, mänsklighetens medlemmar!! Ni har fysiskt hjälpt till, såväl som psykiskt hjälpt era medmänniskor genom att sända ut villkorslös kärlek och djupt stöd till alla som befinner sig inom stormzonerna. När stormarna slutligen har upphört, kommer det att finnas alltfler tillfällen till att hjälpa till, både människor och planeten.

Vi, er Galaktiska Familjs medlemmar, har välkomnat många skadade människor och djur ombord på våra Skepp, för att hjälpa dem med deras fysiska och emotionella helande. Vissa av er kan ha ”drömt” om detta, eller så kanske ni kan minnas upplevelsen.

Vi inbjuder er ALLA att komma till våra Skepp i er nattliga kropp och/eller i era meditationer för att hjälpa dem som har kommit ombord på Skeppen för att få healing och tröst.

Välsignelser till er alla!

Arkturierna.

 

The Arcturians via Sue Lie, September 10th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...