Sharman via Sue Lie 3:e februari, 2017

Sharman via Sue Lie 3:e februari, 2017

 

Vi är alltid med er – Förberedelser för Första Kontakt

-av Sharman genom Sue Lie

2-3-17

Hälsningar från Sharman,

Vi är så glada att träffa er igen på detta sätt. Jag har varit så upptagen med förberedelserna inför våra första kontakt möten, som jag inte har kommunicerat med er, under vad som kan tyckas vara en ”lång tid.” Men vi upplever inte ”tid” på det sättet, som ni gör på tredje / fjärde dimensionella Jorden.

Därför vill vi, era högre uttryck av er SJÄLV, påminna er om att vi alltid är med er. Hela Gaias verklighet är mitt i en förändring. Innan man kan förändras, måste man tyvärr ”lyfta slöjan” för att se vad som är fel.

Er transmutation in i de högre frekvenserna har börjat. Men precis som ett fartyg måste vara förberedd på en lång resa och lägga ut från kajen, måste ni också förbereda er för resan.

Sedan, när ni är fullt förberedda, kan ni lägga ut från den välbekanta kajen, som har säkrat ert skepp i hamnen och påbörja er resa ut i det okända på den stora oceanen.

Emellertid är denna ocean ett interdimensionellt hav och ni kommer INTE att vara ensamma på denna resa. I själva verket, kommer verkligheten som ni känner den, att ansluta sig till er. Alla versioner av er själv som någonsin har inkarnerat på marken, som ni nu lämnar, kommer att fungera som era besättningsmedlemmar.

En del av er besättning kommer att stanna hos er under hela resan, medan vissa medlemmar i er besättning kommer att lämna Fartyget för att njuta av olika hamnar. Emellertid, är er besättning det samlade uttrycket av alla tredje / fjärde dimensionella uttryck för ert SJÄLV, som ni någonsin har varit i alla era inkarnationer. En del av dessa besättningsmedlemmar kommer att stanna i olika hamnar, eftersom de kommer att ha olika saker som de vill lära sig och olika uppgifter, som de vill slutföra innan de går vidare till er slutdestination. Å andra sidan, stannar vissa besättningsmedlemmar vid vissa hamnar längs vägen för att få vad de behöver från den platsen (dimensionen), nya besättningsmedlemmar kommer ombord. Dessa nya besättningsmedlemmar kommer att ha en större expertis på de allt högre dimensionella haven, som ni kommer att segla på. Ni kan mycket väl känna igen dessa nya besättningsmedlemmar från andra tider i ert liv när ni behövde stöd. Ibland åkallade ni detta stöd, men andra gånger fanns stödet utan att ni ens kommer ihåg att det existerade. Naturligtvis var det under dessa tider då ni kände ”att ni kastades omkring på ett fientligt hav” att vissa besättningsmedlemmar i er uppstigning plötsligt kom med villkorslös kärlek och Multidimensionell visdom. Det finns många hav att korsa och många former av fartyg, som ni kan använda för att korsa dem. Det finns segelfartyg, motoriserade fartyg, kryssningsfartyg och RymdSkepp. Vårt RymdSkepp har vakat över er, vårt bortalag, som valde att ta en inkarnation på den uppstigande Jorden. Ja, många fler än ni kan tro, är medlemmar i vår besättning, samt ledare i våra RymdSkepp, som NU omger er med skyddande Ljus och skyddar er under er stora transmutation. NU är det också tid för er, medlemmar av mänskligheten, att inse att ni INTE är ensamma. Vi, era högre dimensionella uttryck av er SJÄLV, övervakar er och är också inom er. På detta sätt kan vi arbeta genom er för att hjälpa Gaia med hennes transmutation in i Hennes femte dimensionella uttryck. Som ni vet är det mörkaste strax före gryningen och många av våra bortalag på Jorden, liksom många människor runt er värld, är ”burning the midnight oil” under denna mörka natt på jakt efter den Nya Gryningen. Vad som händer inom er är att ni aktiverar er femte dimensionella varseblivning, som förberedelse för er personliga och planetära uppstigning. Emellertid är mörkrets krafter medvetna om detta och gör allt de kan för att distrahera er från ert högre syfte.

Vi, era högre dimensionella uttryck av er själv, önskar att ni ska veta att ni är på väg in i era Ljuskroppar på ett osynligt och supermedvetet sätt. Denna omvandling sker osynligt och under ledning av ert Högre Själv eftersom mörkret är på väg in sin sista strid. De mörka är som skadade djur, som kan vara farligare nu, eftersom de är rädda. Rädsla skapar en attityd av överlägsenhet, eftersom den personen, faktiskt, känner sig underlägsen. Rädsla skapar en dogmatisk, stel hållning eftersom biokemin av rädsla stänger av logiskt nytänkande och sätter den personen och/eller djur, i försvarstillstånd. Den svåraste utmaningen är att rädsla är smittsam. Därför, om rädsla omger er, är det lättare att ta det på sig än att komma ihåg att transformera rädslan med villkorslös kärlek och Violetta Flamman. Nuet för er transmutation för att återvända till er Ljuskropps SJÄLV är nära. ”Mörkrets makter” är medvetna om detta faktum. Därför trappar de upp sin ”makt över” andra. Våra RymdSkepp vakar över våra ”bortalag” på Jorden, liksom alla människor och alla varelser på Gaias Jord kropp. Emellertid är det nu tid för hela mänskligheten att inse att de INTE är ensamma. Vi, era högre dimensionella uttryck av er Själv, vakar över er, arbetar genom er, för att hjälpa er att förstå vad som händer på Gaias transformerande planet. När ni flyttar till ett nytt hem, kommer det att finnas några saker som ni tar med er. Det finns dock vissa saker, situationer, rädslor och föreställningar som ni INTE tar med er när ni ”flyttar in” i er inneboende Ljuskropps SJÄLV. Som ni vet, är det mörkaste strax före gryningen och många av våra bortalag på Jorden, liksom många människor runt om i er värld, går genom denna mörka natt på jakt efter den Nya Gryningen. Vi, Arkturierna, vill påminna er om att denna Nya Gryning ligger inom ert eget högre dimensionella uttryck av er SJÄLV. Därför kommer många högre dimensionella varelser ta kontakt med och prata genom sina mänskliga ”Jord representanter.” Från vårt perspektiv i de högre dimensionerna, liksom från vårt perspektiv från de otaliga, dolda RymdSkeppen som NU omger jorden, ser vi ett strålande uppvaknande Ljus finna sin väg genom lögner och svek i mörkret. Vi kan nu se, särskilt i vissa länder, att det verkar som mörkret har tagit över. Men det är en vision av att mörkret kommer att hjälpa er att titta djupt in i er själv för att hitta och aktivera ert eget Inre Ljus. Vi vill också att ni ska veta att ni kan åkalla oss, er Galaktiska Familj, för att hjälpa er. Eftersom Gaia är en ”fri vilja” planet, kan vi inte hjälpa hennes medlemmar om de inte använder sin fria vilja för att be om hjälp. Naturligtvis, många av er ber om hjälp när ni är i er sovande, natt kropp. Men när ni är vakna i er 3D verklighet kanske ni inte kommer ihåg den erfarenheten. Några av er frågar även ert Högre Jag eller ert Framtida Själv, för att få hjälp. Eftersom vi inte ser någon separation eller skillnad mellan era många oktaver av er själv, kommer vi snabbt att hjälpa er oavsett grad hur ni kan acceptera vår hjälp. Ni kan förväxlas med ovanstående uttalande, men livet i den tredje / fjärde dimensionen kan vara mycket utmanande, särskilt om det finns skrämmande möjligheter som ni står inför. Eftersom vi vet att många av er känner sig ensamma och rädda, vi vill påminna er om att vi är här, vakar över och skyddar er! Faktum är att vi påminner er om att använda er aktiva avsikt att titta upp i skyn och se att vi är med er. Först kommer vi att börja med att beskriva termen ”aktiv avsikt.” Då kommer vi att beskriva det sätt på vilket ”en avsikt” och ”Ljus Språk” är densamma. Varken en avsikt, eller ett Ljus språks meddelande kan uppfattas av er fysiska varelse. Både era avsikter och ert Ljus språk, kan endast kännas av via er högre fjärde och femte dimensionella varelse. I själva verket, både era avsikter och ert Ljus språk, är helt synligt för er femte dimensionella uppfattning. Varken avsikter eller ljus Språk kommunicerar via separat ord, eftersom de båda projicerar sina meddelanden från medvetande till medvetande, ”delar” en mental bild och / eller en emotionell känsla. Om mottagaren av ert meddelande är bekväm med känslan av osynliga budskap, kommer de att dras mot källan för meddelandet. Å andra sidan, om de är obekväma med känslan av osynliga budskap, kommer de att dra sig bort från källan av meddelandet.

Mänskligheten talar och hör faktiskt Ljus Språk tusen gånger om dagen, men ni är inte medvetna om detta faktum, eftersom ljus språkets resonans frekvens är av femte dimensionella Gamma vågor. Därför, om ni inte har möjlighet att känna igen, ställa in och accepterar gamma vågor i ert medvetande, kommer ni inte att kunna ”MEDVETET” acceptera, läsa, tolka, eller ens vara medvetna om det Ljus språk eller ens Gamma Vågor som levererade Det. Å andra sidan, kanske ni kan ta emot högre meddelanden via ert eget högre medvetandetillstånd, såsom femte dimensionella medvetande. Med denna form av kommunikation, kommer er kropp ”känna” något, men kanske inte kan översätta meddelandet i ord. Däremot kommer er kropp lätt att kunna skicka er en bild, och / eller en känsla, ett minne eller en kroppslig sensation. När ni blir bekant med era kroppsliga förnimmelser, kommer ni så småningom att kunna känna igen när er kropp säger att det här är ett inkommande meddelande från en högre dimensionell källa.” När ni sedan blir ”medveten” om era kroppsliga förnimmelser av ”inkommande meddelanden från en högre dimension,” vet ni när ni anropas från de högre dimensionerna. Om ni svarar på denna uppmaning genom att dokumentera inkommande högre dimensionell meddelande, kommer er fysiska kropp skapa en anpassning till era tankar. Därför säger känslan i kroppen, ”inkommande interdimensionella meddelandet” kommer omedelbart att skickas till er hjärna att säga, ”dokumentera meddelandet NU eller ni kommer att glömma det.” Om ni lyssnar till er Själv och dokumentera dessa meddelanden, kommer ert medvetande alltmer i linje med högre dimensionell hörsel, tänkande och seende. Det är på detta sätt som ni kan kalibrera er uppfattning att inkludera femte dimensionella, gammavåg meddelanden. När era uppfattningar kalibreras för att inkludera den medvetna upplevelsen av femte dimensionell stimuli, kommer ert liv helt förändras. Ni kommer att inse att ni aldrig är ensamma, eftersom er femte dimensionella (och bortom) familj och vänner alltid är med er. De / vi är alltid med er eftersom de / vi är i resonans med det femte dimensionella NU där det inte finns någon tid. Därför behöver ni inte vänta på rätt tillfälle att få kontakt med de högre dimensionerna, eftersom de alltid är där och är tillgängliga för kommunikation NU!

På detta sätt blir er ”resa hem” medveten och ni behöver aldrig känna er ensamma. Ni kan alltid kalla på er femte dimensionella och bortom familj och vänner för komfort, vägledning och information. En av de första saker som ni kommer att inse är hur mycket ni har missat dessa täta kommunikationer. På samma sätt kan ni inte inse hur mycket ni har missat en kär vän eller familjemedlem tills ni hälsar på dem när de anländer till er planet. Det är i detta ögonblick av återförening ni till fullo kan inse hur mycket ni har saknat er Galaktiska familj. Vi er Galaktiska familj påminna er om att när du åkallar oss med ert hjärta och sinne, kommer ni att finna att vi alltid är där! I själva verket kan ni också titta upp mot himlen för att se att VI ALLTID ÄR MED ER. Välsignelser, vi er Galaktiska Familj, är ALLTID med er och väntar aktivt på att ni kommer ihåg er interdimensionella kommunikation. Vi säger ”medvetna kommunikation”, eftersom vi har många underbara kommunikationer och även möten, som ert tredje dimensionella medvetande inte kan komma ihåg – ÄNNU. Lyckligtvis behöver vi inte sakna er så mycket som ni kan sakna oss eftersom vi medvetet kan minns VARJE kommunikation som vi har. Snart kommer ni också att minnas de högre dimensionella samtalen och täta besöken som vi delar med er, våra kära vänner som har erbjudit sig att ta en jordisk kropp för att bättre hjälpa Gaia med hennes planet uppstigning. Välsignelser från du Galactic Familj Vi ses snart igen!

 

 

 

Du gillar kanske också...