Arkturierna Vecka nr 4 av ”Stegen till att bli Ditt SJÄLV” genom Suzanne Lie, 15 april 2017

Arkturierna

Vecka nr 4 av ”Stegen till att bli Ditt SJÄLV”

genom Suzanne Lie

Att minnas Hur Du ska VARA Ditt SJÄLV

15 april 2017

 

Du börjar FÖRNIMMA att din fysiska kropp talar till dig.

När vi går igenom stegen till att minnas att vi ÄR Multi-dimensionella, så börjar vi höra en inre dialog inom vår inre medvetenhet. Vi börjar i själva verket etablera en relation med denna inre röst, eller detta inre själv, eller den förlängda versionen av vårt SJÄLV.

Sedan, när vi fortsätter med denna inre kommunikation, märker vi att det är viktigt att på något sätt dokumentera våra inre/yttre konversationer.

Vi inser detta faktum för det som var så tydligt inom NUET i konversationen, fäster sig inte vid vårt dagliga medvetande. Därför börjar vi ägna oss åt att dokumentera våra inre diskussioner inom vårt inre själv.

Dina känslomässiga svängningar börjar ”finna sin mittpunkt”.

Vi upptäcker också att detta inre ”varande”, ”högre själv”, till och med en ”galaktisk varelse”, i själva verket är en version av vårt eget själv. Men detta inre, högre själv påminner oss om att VI är Han/Hon.

Termen Han/Hon används, för det förefaller ofta som om detta inre, högre själv är androgynt.

Någonting inom vetskapen om att det finns en högre komponent inom vårt högre själv, som varken är manligt eller kvinnligt, utan faktiskt bägge delarna, är trösterikt. Någonting inom ditt tänkande förändras, men du är ännu inte säker på vad det är.

Inom ditt Centrum finns ett EMBRYO till ditt 5D-SJÄLV, som du börjar inse är ditt 5D-Ljuskropps-SJÄLV, som hela tiden har funnits inom din Kundalini, i kärnan av din ryggrad. Med denna information börjar du känna dig alltmer ”hemma” med ditt nya SJÄLV.

Du inser nu att du måste utbilda dig själv. Därför börjar du ställa frågor:

Vad är ”Ljuskroppen” som ditt inre själv talar till dig om?

Vad är den Kundalini om vilken din Ljuskropp berättar för dig?

Ditt 5D-Själv är för evigt en vuxen, men samtidigt bibehåller den SANNINGENS oskuldsfullhet, som ditt barn-själv hela tiden har känt till. Denna ”Sanningens Oskuldsfullhet” håller sakta på visa sig genom din alltmer intima relation med ditt femte-dimensionella SJÄLV.

Vilken är DIN Sanning?

Kom ihåg att DIN sanning tas emot via ditt Multi-dimensionella Sinne och blir förmedlad in till ditt dagliga liv via ditt Höga Hjärta.

Det är viktigt att ”förankra din sanning” inom kroppen och inom ditt dagliga liv.

DIN SANNING är varken rätt eller felaktig.

Din Sanning är den totala summan av allt som du har fått lära dig inom dina myriader inkarnationer, så väl som allt av det som du har hållit inom ditt hjärta.

Kan du tillåta dig själv vad du ALLTID har önskat dig, men; du insåg inte denna sanning förrän du slutligen ställde dig själv den frågan?

Att lära dig/minnas hur du ska fråga ditt SJÄLV vad DU vill veta, uppnås på bästa sätt om du reserverar en ”tid gjuten i stål”, då du går till SAMMA plats vid SAMMA tid

Då du talar med ditt Högre SJÄLV!

Vad skulle kunna vara viktigare än att tala med ditt Högre SJÄLV?

Kom ihåg att ditt Högre SJÄLV STÄNDIGT finns med dig.

Hur skulle det inte kunna vara så, för ditt Högre SJÄLV är DU!

Och DU är också ditt SJÄLV i verklighetens högre dimensioner.

Du är i själva verket den DU som ’strålar över’ dig själv.

Därför är den Högre DU ständigt tillsammans med ditt fysiska dig!

Vi blir nu kallade till att stiga in i våra ledarskapsroller för att hjälpa till med att förbereda andra.

Vi bjuder in dig att fråga dig själv och din högre vägledning:

”Är jag redo att stiga in en ledarskapsroll?” Om det är så, vänligen anslut dig till oss. please join us.

 

 

 

Week 4 of Stages of Being your SELF –through Suzanne Lie

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...