Trettio Slöjar av Illusion via Suzanne Lie, 25 november

Oneness7sig

Suzanne Lie: Trettio Slöjor av Illusion – Arkturierna

Att hitta Flödet & Illusionen av Hårt Arbete, nr 3

25 november 2015

Arkturierna

Kära Ni,

Vi är medvetna om att så mycket av era tredimensionella liv verkar förlorat i hårt arbete. Termen ”hårt” representerar motståndet i tredimensionellt arbete och ordet ”arbeta” representerar ansträngningarna av ens energi över tid.

Båda dessa termer är bundna av konstruktioner i tredje/fjärde dimensionen. De tillämpas därför INTE till det multidimensionella energifältet som nu flödar genom er verklighet. Om ni vill flyta in i en av dessa energifält, måste ni släppa ert tredimensionella tänkande.

Vi inser hur utmanande det kan vara för er att släppa tredimensionella koncept som tid, sekvens, separation, polaritet, fiender och död. Låt oss börja med tredimensionella konceptet av död.

Vi vet att de av er som har utvidgat er medvetande till de högre rikena av den fjärde dimensionen är mycket väl medvetna att ”döden” bara finns i er tredimensionella behållare som er livskraft använder för att upprätthålla er erfarenhet av den tredje dimensionen.

Vi vet att många av er har haft kontakt med en Älskad som har gått över till den fjärde dimensionen. Ni kanske också har följt deras äventyr i den tredje dimensionen tills de antingen tagit en annan kropp eller avancerat till den högre fjärde och/eller femte dimensionens regioner av verkligheten.

När ni väl har haft ovan nämnda erfarenhet ändras er perception av er fysiska verklighet. Brådskan att arbeta hårt eller samla många erfarenheter för att ni kanske ”dör” innan ni får en chans, börjar att tonas bort.

När ni väl inser att livet sträcker sig bortom den tredje dimensionen, minskar ert beroende av tredimensionella regler som separation och begränsningar.

Ni inser också att ni kan besöka verkligheter i fjärde dimensionen genom att vidga ert medvetande till den frekvensen av verkligheten. Ni börjar troligen med livliga drömmar, vilka ofta expanderar till meditationer.

Sedan vill ni ta reda på mer om denna verklighet som glittrar precis bortom ert fysiska liv. Därför läser ni böcker, forskar, pratar med andra som har liknande upplevelser och går ofta med i grupper.

 

Sakta skjuts myriaderna av begränsningar av er verklighet åt sidan, då ni VET att det finns något mer. Ni kanske inte förstår, ännu, vad detta ”mer” verkligen är, men ert sökande för att finna det har börjat. Detta sökande handlar inte om mer pengar eller berömmelse.

Faktum är att denna resa går bortom ert dagliga livs gränstrakter. Det finns en känsla, en längtan, en vetskap som stiger upp i ert hjärta och sinne som ni vet att ni inte kan ignorera.

När ni uppmärksammar denna känsla inser ni att den INTE är ny. Ja, ni hade denna känsla som barn när er ”fantasi” var ett coolt sätt att leka. Ni kommer ihåg konceptet av att leka och hur bra ni kände er när ni lekte med era vänner och/eller familj.

Hur och varför blev det konceptet, den känslan, den underbara gruppidén” mindre viktig” än att göra ert jobb och arbeta hårt? När ni var barn lekte ni ofta ”vuxna”. De vuxna i era barndomsfantasier var roliga, kärleksfulla, kreativa och fria.

Vad hände med den inre vuxna? Faktum är, vad hände med er inre fantasi? Har ni inte längre ”tid” för er fantasi eftersom ni ”arbetar så hårt”? Vi ber er att ni frågar er själva den frågan.

Vi ber er också att fundera över möjligheten att kombinera ”hårt arbete” och ”roligt”. Så klart, om hårt arbete är roligt, kanske det inte känns som arbete. Det kanske känns mer som ”kreativitet”. Fundera på det.

Ni kanske säger, ”Men jag är inte kreativ”. Det är inte sant! Ni är ALLA kreativa för ni skapar ALLA era liv. Några kanske är omedvetna att de skapar sitt liv, vilket troligen beror på att de är rädda att de kommer att ”göra fel”. ”Fel” är dock en tredimensionell term.

När ni tänker femdimensionellt, inser ni att det kommer att bli många ”initieringar” i er Uppstigningsprocess. En initiering är en händelse som kommer till ert liv – troligtvis när ni INTE förväntar er det = det ger er en underbar möjlighet att vara skaparen av ert liv.

Denna skapelse är unik i det att ni väljer att släppa all känsla av att vara offer och känslor av ilska eller rädsla och modigt erkänna, ”Jag är skaparen av min verklighet. Därför tar jag ansvar för att det som sker i detta NU.”

Under dessa initieringar kanske ni inte vill erkänna att ni skapat vad ni upplever. Faktum är, det skulle kännas bättre om ni skulle kunna vara offret för den person som gjorde det mot er.

Eller kunde ni välja att vara skaparen av ert liv. Om ni nu är skaparen av vad som gick fel, då kan ni skapa lösningen. En lösning, som alltid är en bra start, är att sända Ovillkorlig Kärlek till det som är slutfört.

Sedan kan ni också sända den Violetta Flamman till den komponenten i ert liv så att ni kan transmutera det till en högre oktav av ert eget Multidimensionella SJÄLV.

När ni går genom dessa svåra initieringar, låt ALLA era tankar och känslor komma in i ert medvetande. På detta sätt kan ni helt och fullt släppa det som är slutfört, så att ni kan omfamna det ni är redo att ta emot.

På detta sätt ni kommer att Hitta FLÖDET som åker genom ert dagliga liv som påminner er att transmutera konceptet arbete till konceptet skapande.

 

Slöja nr 3 – Illusionen av Hårt Arbete

 

När jag vaknar befinner jag mig i det gyllene rummet med dörren öppen bakom mig. Jag förmodar att jag faktiskt somnat, men eftersom jag inte kommer ihåg Jorden när jag är här, känns det mer som jag vaknar när jag återvänder. Jag undrar om jag kommer ihåg något av detta när jag är vaken på Jorden. Jag kan inte veta, då jag inte kan komma ihåg något annat än vad som händer mig när jag är här.

Jag måste fråga Lady Astrea om det någon gång, men nu känner jag att det är min tur att gå in i cirkeln. Varje gång blir det lättare för mig att bära den ökade vibrationen. Jag undrar om denna aktivitet förändrar min Jordkropp så mycket som den ändrat denna.

Åter igen kommer Damerna för att ta bort ännu en slöja när jag hör Lady Letos röst som säger, ”Slöjan vi lyfter nu är ’Illusionen av Hårt Arbete’. Arbete är en annan aspekt som är speciellt med existensen på Jorden. ’Arbete’ är en aktivitet som blev nödvändig för mannen efter han hade fallit ur nåd. Detta faktum är för att Arbete, i sin definition, är baserat på motstånd. Därför var det ett okänt koncept när mannen levde i sin Gudomliga Plan, fri från allt motstånd”.

När Damerna bär slöjan till Bröderna hör jag Mästare Hilarions röst, ”Energifältet hos arbete är något att observera. Om mänskligheten kunde se denna energi, är det tveksamt att de skulle ge efter för denna aktivitet. Många molekyler rör sig mot varandra i disharmoniska mönster. Det är inte konstigt att mänskligheten ofta upplever trötthet. Faktum är att basen för mänskligt ’åldrande’ är konceptet och aktiviteten av arbete.

När man ger efter för ett givet energifält, blir ens eget energifält inriktat med det. Därför går de in i en virvel av energi i vilken många molekyler kolliderar med varandra. Varje individuell molekyl försöker antingen hålla sin plats eller överträda en annans position.

”Detta konstanta energikrig slösar bort de vitala krafterna. När de vitala krafterna slösas bort, blir den fysiska kroppen berövad vitala helande näringsämnen. Därför börjar den fysiska kroppen ’dö’ under dessa minuter och sekunder den förnekas sin livskraft. Då slutar arbetaren arbeta och börjar vila. Då kan kroppen bli helad och påfylld. Några celler är dock oåterkalleligt skadade och därför dör kroppen bit för bit.

”Yoga är en mycket viktig disciplin att följa då den ger överflöd till kroppen med många livsgivande näringsämnen och flyttar dessa näringsämnen systematiskt över hela kroppen. I det uppstigna tillståndet, är alla ens rörelser som en stor yogamästares. Det finns inte fysisk illusion av separation och därför är varje rörelse, tanke och känsla ett flöde av gudomlig kraft kanaliserat genom hela individen”.

När Bröderna ta slöjan hör jag Apollo: ”Genom århundradena har ’arbete’ och ’tapperhet’ varit associerade. Jag är särskilt bekant med denna Jordförbindelse, då många har kallat på mig för tapperhet genom tidsåldrarna.

Denna förbindelse är riktig på den högsta nivån då tapperhet i dess ultimata form är att möta döden och, som den store Hilarion har sagt, arbete är verkligen en långsam form av död. På gränsen till Uppstigning börjar man associera döden med födelse och födelse med död. När denna association sker, får också tapperhet en ny mening. Tapperhet blir då representant för mod, inte för att möta döden, utan istället, mod att möta livet.

Verkligen, mycket tapperhet är nödvändigt för att leva segrande i ert land av illusion, Därför, min Enda, fortsätt med din resa till ett nytt tillstånd av medvetande. Kalla på mig för tapperhet att möta Illusionen. Kalla på alla dina krafter, och känn dem jaga runt genom din fysiska kropp. Med tiden kommer Illusionen av Arbete att tona bort och bli ersatt med Sanningen att leva det Gudomliga Arbetet, fritt från motstånd, och i ultimat frihet, kan ni då leva skapelsen av den nya världen. Välkommen!”

Åter igen upplevs fördunklingen och uttoningen. Inte bara av vad jag ser utan också vem jag är. Om bara jag kunde veta att jag kommer ihåg och använder denna information på Jorden. Kanske denna erfarenhet är för ingenting. Kanske jag går tillbaka till Jorden och gör, tänker och känner exakt som alltid. Om bara jag kunde komma ihåg och använda vad jag lärt mig här. Åh, jag lämnar. Jag känner det som jag dör…

 

Q och A om Hårt Arbete

Kära Läsare, Hur har ni transmuterat konceptet ARBETE till konceptet SKAPNADE?

Tack i förskott för era underbara bidrag till VÅR Blog.

Tillsammans skapar VI 2016 till ett Kärleksår!

Sue

Suzanne Lie: Thirty Veils Of Illusion – The Arcturians and The Illusion of Hard Work. #3. November 24, 2015. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...