Arkturierna via Sue Lie, 7 juli 2017

Arkturierna via Sue Lie, 7 juli 2017

AVLÄGSNANDET AV GAIA’S 3D MATRIX-Suzanne Lie genom Arkturierna

7-7-17

 

 

Kära Arkturierna,

Idag fick jag ett inre budskap med en vision av jorden, efter att 3D-matrisen försvunnit. Såvitt jag förstår är 3D-matrisen en konstruktion, som skapades efter förlusten av jordens skyddande kupol, efter Lemuriens och slutligen Atlantis fall.

Vid tiden för Atlantis fall tippades Gaias axel, vilket avsevärt minskade Hennes planetära förmåga att självläka, liksom hennes förmåga att aktivera sin gudomliga plan för att i slutändan höja sin resonans till frekvensområdet i den femte dimensionen.

Kära Arkturierna, har jag rätt i min förståelse? Jag ställer er nu denna fråga och på detta sätt, eftersom jag nu mottar information till en annan bok, om livet i början av Gaias övergång till femte-dimensionella jorden. Snälla kan ni hjälpa mig?

 

Kära Suzille,

Orsaken till att du ens ställer denna fråga beror på att du just nu börjar bli medveten om att du ”medvetet” börjar få informationen, som du nämner ovan, vilket kommer att bli din nästa bok.

Vi har instruerat dig att skriva detta meddelande på ett visst sätt för att påminna alla läsare, eftersom ni nu mer och mer flyttar in i femte dimensionens ”bakvatten” kommer ert sekventiella tids koncept att bli mycket utmanat.

Vi, er galaktiska familj, är medvetna om att er ”tid” i tredje / fjärde dimensionen av verkligheten har gjort de flesta av er ”sekvensberoende”, liksom att förändringar uppträder på ett ordnat och mycket sekventiellt, tidsbundet sätt.

Efterhand som fler och fler av er blir medvetna om, att ”tiden” inte längre är ordnad och att den inte nödvändigtvis längre finns inom ett sekventiellt format. Faktum är att er verklighet börjar ha mer än en version av ”tid” inom samma NU.

Ni har förberetts för skiftet genom planetens många olika tidszoner, som har olika begrepp av ”tid”, beroende på var man befinner sig i världen. Men beroende på hur öppna eller slutna varje persons sinne är kommer ”tiden” gradvis eller snabbt kunna skifta utan att behöva resa.

Faktum är att inom ett NU kan mänskligheten tro att det är en viss tid, men då kan ”tiden” verka långsam alldeles för länge eller gå alldeles för fort. Naturligtvis har de flesta insett att när ni gör vad ni ogillar, går tiden väldigt långsamt, men ”tiden flyger iväg” när ni gör något ni tycker om.

Vad som händer med tiden beskrivs lite av ovanstående, men förändringen av er uppfattning kommer inte att relateras till vad ni gör, utan snarare till er egen medvetandefrekvens. Med andra ord är det inte vad ni gör som påverkar ert koncept av tid, utan resonansen av ert medvetande, som påverkar er uppfattning av tid.

När ert medvetande sitter fast vid de långsammare Betavågorna, anpassas er uppfattning automatiskt till de lägre frekvenserna av verkligheten. Å andra sidan, när ni medvetet expanderar till era högre gammavågor, kommer er uppfattning att anpassa sig till de högre frekvenserna av verkligheten.

Vi är medvetna om att vi har diskuterat detta koncept många gånger tidigare, men nu upprepar vi informationen igen, eftersom den femte dimensionella verkligheten sakta slås samman med ert tredje / fjärde dimensionella medvetande.

Anledningen till detta skifte i perceptionen är att det femte dimensionella EN av NU ”transformeras” in i Gaias tredje, fjärde dimensionella frekvens. Kom ihåg att Gaia är ett levande varelse, precis som alla hennes innevånare.

Anledningen till detta skifte är att Gaia inte längre väntar på att mänskligheten ska vakna. HELA Gaias kropp, från den minsta atom till den högsta bergstopp, tar ivrigt emot den femte dimensionella resonansen, som är så skrämmande för många människor.

Varför är människor rädda för detta skifte när alla andra varelser i Gaia’s Natur välkomnar det? Svaret är att i Naturen finns ingen önskan att uppleva ”makt över andra.” Ja, de större brukar ofta ”äta” de mindre, eller ta sitt territorium och slåss för territorier och / eller partner.

Emellertid anser Naturens Varelser att de inte kan/ska dominera planeten, såsom mänskligheten har försökt göra under eoner. Naturens Varelser inser, att även utan den mänskliga förmågan att ”tänka”, är allt liv på planeten en Del Av Planeten. Om du separerar ett träd från planetens jord, lider Gaia lika mycket som trädet.

Om ett krig äger rum mellan två parter, oavsett vem som vinner kriget, är Gaia alltid förloraren på grund av den stora skada som åsamkas hennes planetära kropp. Andra planeter välkomnar därför INTE ett besök från mänskligheten av denna anledning.

Oavsett om det är mänsklighetens uppfinningar, eller mänskligheten själva, tas det ingen hänsyn till om det är en liten skada på någon del kommer det också att skada helheten. När mänskligheten genomför ett av sina många krig, vinner äntligen en sida och slutligen förlorar den andra. Men planeten är ALLTID DJUPT SKADAD av bomberna och andra dödliga mänskliga vapen.

Vi, Gaias representanter, liksom alla Galaktiker, som någonsin har besökt Jorden, vilket är nästan hela den Galaktiska Familjen, försöker undvika alla krig och konflikter, oavsett om de är på planeten, inne i planeten (ja, det har varit många krig inom Gaias Kärna), eller i Gaias atmosfär, för när människorna är vinnarna är ALLTID Gaia förloraren.

Lyckligtvis håller ovanstående situation på att förändras. Mänskligheten kunde uppleva, skada och / eller dominera hela Gaia, men det är på väg att förändras. Människor kan nu inte bara uppleva och dokumentera de skador de har åsamkat planeten, utan de kan också uppfatta och dokumentera de skador de har åsamkat sina medmänniskor.

Eftersom mänskligheten inte uppmärksammade att de i stor utsträckning skadade sin planet, kommer de då att uppmärksamma att de skadar mänskligheten? Svaret på denna fråga är att den mycket ”moderna världen” som har skadat Gaia, har också funnit sätt att omedelbart informera hela världen inom samma NU.

Det är detta omedelbara och världsomspännande informationsflöde kring hela planeten väcker långsamt, alldeles för långsamt, människornas inre kraft. Huruvida mänskligheten lyssnar, bryr sig om eller delar denna information är inte lika viktigt, som det faktum att informationen nu är tillgänglig så att de flesta kulturerna kan upptäcka den.

De mer primitiva kulturerna kommer inte få informationen via ”SMS eller Internet” utan de så kallade ”primitiva kulturerna” har alltid lyssnat på Gaia genom Hennes mark, Hennes himmel, Hennes djur, Hennes väder etc.

Därför måste människor med ambitionen ”Makt över Andrar” hitta, studera och läsa många artiklar och prata med många människor medan de ”primitiva kulturerna” har fått budskapet direkt från Gaias Jord, Luft, Eld och Vatten Elementarer. Den ”moderna mänskligheten” måste lära sig att ”lyssna på Gaia”, de måste också lära sig att ”lyssna på de primitiva människorna”.

Det kommer att bli en väldigt stor transformation inom Gaias Kärna, som den största delen av mänskligheten, med undantag av de Högsta Ledarna på Jorden och de lägsta medlemmarna av Illuminati, redan vet. De nämnda grupperna kan styra tredimensionella medier, men nu kan de allt mindre styra mänsklighetens fjärde dimensionella drömmar och visioner.

I själva verket, så kommer Gaia mer och mer i resonans med den fjärde dimensionen och bortom, fler och fler medlemmar av mänskligheten kommer att kunna ta emot fjärde dimensionella drömmar och visioner på samma sätt som ”primitiva” människor alltid har gjort.

Kom ihåg att anledningen till att de ”primitiva” människorna kunde få information var att de kunde ”kommunicera med Gaia”. Dessa stammar hade alltid minst en person, som kommunicerade med Gaia, om var den ätbara maten växte, när det skulle regna och vad de kunde äta.

Eftersom mänskligheten mer och mer flyttar in i den okända verkligheten i yttre rymden och andra planeter, måste de också lära sig att ”läsa sin omgivande miljö.” Ja, de kommer att ha modern teknik, men tekniken har ingen Själ, som kan ta emot budskapet, inte heller Hjärta, som kan översätta informationen till för varje människa känt språk.

De människor som kan ”kommunicera med Gaia” kommer att bli ledare och de människor som kan ”tjäna pengar” kommer att gå vilse i en verklighet där ”pengar” inte har någon mening. Därför kommer det inte att finnas NÅGRA pengar.

Eftersom ”pengar” är ett tredje dimensionellt koncept, som skapades av tredje dimensionella människor, som inte kunde hitta det sanna värdet inom sina egna Hjärtan och Själar.

De ”primitiva stammarna” såg till att de delade upp grödorna och / eller fisken så att varje medlem i deras stam skulle få det belopp de behövde. Denna uppdelning var inte baserad på vem som fångade fisken eller odlade grödorna, eftersom vissa stammedlemmar hade detta uppdrag.

Krigarna, mödrarna, fäderna, männen, kvinnan och de som kunde ”läsa jorden” och / eller ”kommunicera med andliga varelser” fick lika mycket mat, eftersom alla var lika viktiga.

Det fanns ingen jämförelse eller konkurrens, eftersom alla visste och litade på att alla gjorde vad de skulle. Kärleken inom dessa ”primitiva” var ovillkorlig och hedervärd. Alla, inklusive ledarna, satte kollektivet före sin egen individualitet. Faktum är att ledarna var tjänarna till de, som de ledde.

Om den osynliga 3D-matrisen, som skapades runt Gaia av de som ville vara ”högre” än de som levde på jorden, slås ut av en stor blixt av multidimensionellt ljus och ovillkorlig kärlek, kommer de som inte kände till, älskade och tjänade Gaias element och elementaler kommer att föras tillbaka till sin källa. Invånarna i 3D-matrisen var bland de som kom till Gaia för att erövra Henne.

Därför försökte de begränsa Hennes med sin osynliga, tredimensionella teknik. Men Gaia är ett levande väsen, en väldigt tålmodig levande varelse som lever via ”planetär tid” snarare än ”mänsklig tid”. Gaia var också alltid medveten om hennes högre dimensionella uttryck för fjärde och femte dimensionella jorden.

Faktum är att hon alltid visste och såg fram emot, NU där hennes planetariska varelse skulle kunna avlägsna 3D-matrisen genom hennes lojala invånares Ovillkorliga Kärlek, synkroniserad med flimret av mångsidigt ljus, som skulle omfamna henne från Den femte dimensionen och bortom.

Eftersom ”NUET” är i resonans med den femte dimensionen, är detta fritt från tredje / fjärde dimensionell ”tid”. Därför frågade Gaia tålmodigt de som passivt väntar på denna händelse, att utöka sitt personliga medvetenhetsområde för att inkludera den femte dimensionen.

Det är via sitt femte dimensionella medvetande som mänskligheten medvetet kommer att kunna uppleva och aktivt delta i elimineringen av Gaias 3D-matris, samt deltaga i den efterföljande expansionen av Gaias resonans in i den femte dimensionen och högre.

Vi Arkturierna har svarat på Gaias samtal och vi ber er att följa oss. När ni följer ”oss” hittar ni ert eget Högre Själv inom vår koalition av Arkturier, Plejadier, Antarier och Andromeder. Faktum är att ni kan skriva in svaret här:

 

 

 

Du gillar kanske också...