Arkturierna via Daniel Scranton, 1 november, 2017

Arkturierna, 1 november 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

 Vi är den kontrollstation (checkpoint) genom vilken medvetandet träder in i hela Universum. Vi vet allt om balansen mellan det mörka och det ljusa i Universum, och vi upprätthåller en balans som gynnar ljuset. Nu kanske ni undrar varför ni, i det här stadiet av er utveckling, skulle behöva något mörker över huvud taget? Och sanningen är ganska enkel. De som spelar rollen av de mörka gör det för att ge er en möjlighet att uppleva något som ni aldrig tidigare har upplevt.

Ni vet att ni är villkorslöst älskade. Ni vet det därför att när ni hör det, så ger det genklang inom er. Men hur upplever ni det om ni inte har något riktigt kärlekslöst framför er? När ni väljer att vara den ni verkligen är, hjälper ni detta Universum att ta ett steg framåt till nästa nivå. Ni hjälper till att tippa vågen ännu mer mot den ljusa sidan genom att erbjuda mer ljus.

 Ni har er egen portal inom er, och den portalen har tillgång till en obegränsad mängd av Källans Energi, en obegränsad mängd av ljus och kärlek. Det är upp till er hur stor mängd av det ni vill släppa in, och därför hjälper ni också till att behålla mängden ljus i detta Universum i en omfattning som alltid kommer att vara den dominerande kraften. Vi, tillsammans, säkerställer att förändringen i medvetandet sker. Vi får hjälp av er, och ni får hjälp av oss.

Det finns så många människor som är på ljusets sida och som förenar sig och skapar en gemensam kraft. Så ni ser, även ett litet övertag kommer man långt med, eftersom de som spelar i mörkret fortfarande känner av separationen från Källan, och bara det ljus och den kärlek som ni lyser på dem kan väcka upp dem till sanningen, oavsett hur djupt ner i mörkret de har gått, är de faktiskt aldrig separerade från Källan. Det är därför ni kallas för Ljusarbetare.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...