Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 september, 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Ni har börjat att utöva er rättighet att vara i harmoni med vilken som helst tidslinje ni vill vara på. Ni har mycket mer frihet nu än ni någonsin har haft för att finna en tidslinje som passar er och som ger er den högsta glädjen. När ni är en del av ett kollektiv så betyder det inte att ni sitter fast i samma tidslinje med samma version som detta kollektiv för evigt. När ni hoppar tidslinjer som individer så finner ni at ni harmoniserar er själva med olika versioner av det mänskliga kollektivet.

Detta ger er fri vilja, men samtidigt behåller ni fortfarande er del i en version av det mänskliga kollektivet. Detta är anledningen till varför ni kan ha minnesluckor, eller ni kommer ihåg saker och ting annorlunda från någon som står er ganska nära och som upplevde precis samma sak. Men ditt minne är annorlunda på grund av att ni har varit på olika tidslinjer av denna händelse.

Hur skall ni då utöva er rätt att harmonisera med den bästa möjliga tidslinjen? Nå, en tidslinje där alla är fria och får den respekt och erkännande som de behöver är en tidslinje som är bäst också för individen. Behovet hos individen och behoven hos de många är samma.

Ni kommer aldrig att undslippa er sammankoppling med alla andra människor, oberoende av vilken tidslinje ni befinner er på. Och det tjänar er mycket bra, för ju mer ni ser er själva som ett kollektiv desto högre vibrerar ni. Och ju högre ni vibrerar desto bättre är tidslinjen som ni finner er själva på, och det blir bättre för alla och inte bara för ett fåtal.

När ni upptäcker hur ni harmoniserar med denna bästa möjliga tidslinje för alla så kommer ni också att vilja berätta för andra hur ni gjorde det. Ni kommer att vilja ge kraft åt andra för ni kommer att förstå att genom att göra så ger ni också er själva mer kraft.

Ni för hela kollektivet till den bästa möjliga tidslinjen för hela mänskligheten, och det finns ingen bättre känsla än detta. Sättet på vilket ni harmoniserar är att känna efter för denna verklighet, verkligheten där alla människor är jämställda, respekterade, erkända och fria.

Vi är the Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat vår kontakt me er.

 

Översättning: Per Staffan

Du gillar kanske också...