Arkturierna via Daniel Scranton, 10 augusti, 2017

Arkturierna, 10 augusti 2017  

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni lägger stor vikt vid er kontakt med varandra genom ert blod. Ni har alltid ansett att familjen är det ultimata bandet mellan er, och det har gett er erfarenhet av att ta hand om andra, oavsett vad. Ni bryr er om någon som har gjort hemska saker, därför att han eller hon fortfarande tillhör familjen. Det är så ni har fungerat i eoner, i er tid räknat.

 Vad händer om ni utvidgar er känsla för familjen, utanför dem som ni delar det genetiska med? Vad händer om ni började med att ta hand om alla i ert samhälle, med samma typ av band och samma känsla av samhörighet som ni har för era familjemedlemmar. Och vad händer om ni kunde sträcka ut bandet till varenda en i ert land, och vidare till alla i hela världen? Vi vill att ni nu föreställer er att ni kan känna likadant för varje enskilt väsen i galaxen och för varenda varelse i Universum.

Ponera nu, för ett ögonblick, att ni kan känna samma samhörighet, samma mängd av medkännande, på samma omtänksamma, kärleksfulla sätt med alla de andra medlemmarna i Universum. Det är vad ni blir ombedda att göra. Det är det integrationsprocessen och uppstigningen handlar om. Den handlar om att se andra som medlemmar av er familj som också förtjänar er kärlek, medkänsla och förlåtelse.

När ni ser att det inte finns några outsiders och inte några ”dom”, det är då ni är på väg mot ett stort genombrott i utvecklingen av ert medvetande. När ni kan se alla varelser som familjemedlemmar, förenar ni alla aspekter av er själva och börjar fungera som en hel människa.

Och när ni kan behandla varje enskild person med vänlighet och respekt, oavsett vad de har gjort, då vet ni att ni inte har någon separation inom er själva. Det är då ni vet att ni agerar som en Energikälla projicerad i en fysisk kropp.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...