Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 januari, 2020 

Det Arkturiska Rådet, 7 januari 2020 

Via Daniel Scranton 

Hur Ni Stiger Upp till 5D

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är i färd med att frigöra det som är av en lägre frekvens. Vi måste göra detta för att stiga upp, även om vi är icke-fysiska varelser i den nionde dimensionen. Det finns fortfarande en lägre frekvens för oss, precis som det finns en lägre frekvens för alla er. Och precis som ni behöver frigöra det som tynger er för att stiga upp, så behöver vi det också. Allt är relativt, det som är lägre vibrationer för oss är högre vibrationer för er.

Ni håller på att frigöra hat, rädsla, ilska, dömanden, fördomar och förtvivlan. Ni håller på att frigöra det lägsta av det lägsta. Ni håller inte bara på att frigöra känslor, utan också tankar och övertygelser. När ni släpper något måste ni vara medvetna om dess existens. Ni kan inte släppa något som ni inte har skärskådat ordentligt innan ni frigör det. Det betyder exempelvis att ni måste känna hat för att kunna frigöra det. Att känna hat gör er inte mindre andliga. Att bli medvetna om de dömanden ni har gjort, gör er inte mindre vakna. Att ni har utbrott av ilska betyder inte att ni inte kommer att bli inbjudna till Uppstigningsfesten.

Det här är den tiden när ni får uppleva alla dessa saker, och när ni släpper dem kommer ni att känna er mindre tyngda, mindre täta. Ni kommer att vara i en ljuskropp. Ni kommer att stiga upp och bli ert Högre Jag. Ni kan inte göra dessa saker genom att ignorera känslor, tankar, övertygelser och fördömanden. Ni kan inte komma dit hän genom att låtsas att de inte finns inom er eftersom ni är sådana lysande ledstjärnor av vitt ljus, och för att ni aldrig skulle kunna låta dessa smutsiga, otäcka aspekter av mänskligheten komma in i ert väsen.

Det är dags att släppa taget om den skam som ni alla känner för era känslor och allt annat, inklusive era handlingar. Skammen är inte till gagn för er och ert fördömande av någon annan är alltid ett dömande av den aspekten hos er själva. Så ni kan släppa era dömanden och inte känna skam för dem och fortfarande vara i ett tillstånd av utveckling. Ni håller på att utveckla ert medvetande. Ni håller på att stiga upp. Ni håller på att lätta på ert bagage för er själva och för hela mänskligheten när ni erkänner att dessa aspekter existerar hos er. De finns där.

Ni behöver inte ta fram dem med flit, men ni behöver erkänna att de finns inom er, precis som de finns inom alla andra. Det är på så sätt ni utvecklas och stiger upp. Det är det enda sättet som vi känner till.

Vi är övertygade om att det finns de som har berättat historier om utomjordingar som kommer att landa med sina skepp och ta er med till ett femdimensionellt paradis, men det är inte den historien som vi talar om. Vår berättelse är inte lika attraktiv som den, men vi vet att ni kan känna sanningen i det vi säger. Vi vet att bron till den femdimensionella upplevelsen handlar om medkänsla. Ni kan börja bygga den bron genom att ha medkänsla för att ni behövde uppleva all denna negativitet, all denna tyngd och all denna skam som ni har uthärdat under alla era livstider som människa.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...