Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 februari, 2021

 

Arkturiska Rådet i 9:e Dimensionen via Daniel Scranton

den 2 februari 2021

”Vad ni kom till Jorden för att göra”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få ha kontakt med er alla.

Vi är rätt nöjda med det sätt på vilket ni alla har strävat efter att inkludera varandra på en mängd olika sätt. Ni håller på skiftar från att se er själva som individer till att veta att ni är ett kollektiv och i och med detta skifte följer en vetskap om att alla och allt ni ser finns inkluderat inom er. Och därmed, när ni ser sättet på vilket mänskligheten den senaste tiden har varit uppdelad och ni inser att det är ett problem, så tenderar de av er som är vakna att vilja göra något åt saken.

I det här fallet, så letar ni efter tillfällen att inkludera andra som ni traditionsenligt, historiskt, kanske utesluter från era tankar och era känslor av medkännande. Om ni kan vara medkännande gentemot någon som ni inte samtycker med i ett antal punkter och frågor, så kommer ni att ha höjt er ovanför splittringen som idag finns så närvarande i er värld. Och om ni lyssnar till någon som ni inte samtycker med och försöker förstå var de kommer ifrån, så kommer ni att ha tagit ett steg i riktning mot större enighet, mer av denna enhet som ni och andra uppvaknade själar eftersträvar.

Ni behöver inte välja sida för att ha rätt; ni kan höja er ovan allt det och vara kärlek. Ni kan vara kärlek inför hat, trångsynthet, rasism, homofobi, transfobi, kvinnofientlighet och allt annat som ni idag upplever i er värld och som kan ge er upplevelsen av nedstämdhet, ilska, rädsla eller till och med hat. Allt som finns där och som triggar er finns där av denna anledning. Det är inte för att något är trasigt eller för att någon har fel; det är för att ni behöver bli triggade för att komma till denna specifika och ibland djupt liggande emotion inombords. När ni väl gör det, så kan ni höja er ovan den, för ni vill vara kärlek och för att ni vet att ni är mer kraftfulla såsom ett kollektiv än vad ni som individer är.

Ni är mer kraftfulla när ni står enade än då ni är splittrade och bara för att någon är av en annan åsikt än ni gällande något, så gör detta inte dem till er fiende. De har bara en annan åsikt, ett annat perspektiv. Nu kan det vara väldigt utmanande att göra vad vi föreslår här, i synnerhet när den person eller de människor vi talar om bär hat i sina hjärtan gentemot en specifik grupp.

Vi vet att det är mycket begärt att förlåta, att älska och att känna medkänsla för dessa människor, men det är det enda sättet att höja mänsklighetens medvetande. Ni kommer att höja mänsklighetens medvetande bara genom att vara rätt. Ni höjer inte mänsklighetens medvetande genom att titta neråt på dem som ni bedömer att är fel.

Ni kommer att höja mänsklighetens medvetande för att det är vad ni är här att göra och ni är även här för att förkroppsliga mer av denna villkorslösa kärlek, för det är sättet på vilket man blir femte-dimensionell; det är sättet på vilket ni blir era högre själv. Och det är en del av ert livsöde, så ni kan lika gärna omfamna detta livsöde nu, vilket också betyder att omfamna varje aspekt av er.

Och kom ihåg att ifall ni ser det därute i någon form, så finns det även inom er och det behöver healas. Det är varför ni ser så många människor i er värld som blir mer högljudda. De representerar något som finns inom er och som ni har ignorerat. Vänligen uppmärksamma allt som pågår inom er och var de healers, de vägvisare och de förändrare som ni föddes till att vara.

Vi är det Arkturiska Rådet och det gladde oss att få ha kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...