Arkturierna via Daniel Scranton 14 augusti, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

14 augusti, 2017

Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få förena oss med er alla.

Vi håller på att sätta ihop ett meddelande, som kommer att sändas till alla er som är redo att ta emot vad vi har att erbjuda. Det är ett energimeddelande som kommer att ta er till nästa steg på er väg, och det tar er till följande nivå på er evolutionsresa. Vi kan observera er alla och vi övervakar era vibrationer och energifält och vi kalibrerar meddelandet så att det påverkar er på det mest ändamålsenliga och önskade sättet.

Detta är det slag av precision som vi arbetar med här i den nionde dimensionen. Vi bjuder in er alla att fungera med samma önskan om precision, eftersom ni för att kunna maximera er effektivitet som skapande varelser, först måste vara villiga att vara mycket precisa med vad det är som ni ger ut. Detta betyder att ni behöver lägga större uppmärksamhet vid det som pågår inombords, än vad som pågår i världen eller i era personliga liv.

Vi föreslår att ni fokuserar på den vibration med vilken ni önskar skapa er verklighet, framför allt och bortom alla andra överväganden. Nåväl, det finns mycket i världen och i era personliga liv som kan uppta er uppmärksamhet och när dessa saker får er uppmärksamhet så kan de ändra på er vibration. För när ni harmoniserar er med något som är av en viss vibration, så blir ni den. Ni blir en del av den och den blir en del av er.

Ni måste vara mycket försiktiga och precisa gällande vad det är som ni vill aktivera inom er själva och ibland betyder det att släppa taget om omständigheter. När ni förmår släppa taget om de omständigheter i era liv som inte är av den vibration som ni önskar skapa med, det är då som ni återtar kontrollen. Det är då ni blir bemäktigade och det är då ni är effektiva skapar-varelser.

Att lägga fram er vibration är lättare än ni tror. Fokusera helt enkelt inåt med er avsikt och var precisa gällande vilken vibration ni lägger fram. Detta är det sätt på vilket ni blir skapar-varelser av den femte dimensionen, vilket ni är ägnade att bli.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få förena oss med er.

 

Source – Channel: Daniel Scranton

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...