Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 april 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 april 2022

 

De Senaste Uppgraderingarna, Aktiveringarna & Energier

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är medvetna om alla uppgraderingar och aktiveringar som var och en av er får från era guider, och vi är glada att rapportera att ni har fått mycket de senaste veckorna som hjälper er att hålla fast vid de energier som kommer in från alla delar av detta universum till er. Om ni är medvetna om ett behov inom er själva för en uppgradering eller en aktivering, skulle det vara en bra tid att uttrycka er röst högt. Den villigheten att tala högt om det som ni behöver kan vara det sista steget som behövs. Det kan vara tillåtelsen som ni behöver bevilja era guider för att de ska kunna slutföra sitt arbete på era celler, ert DNA eller era chakran. Även era energifält får arbeta på dem så att ni kan hantera mer och hålla mer av alla underbara energier som kommer in för att stödja er vid denna tid av stor utveckling.

Varje ögonblick som ni går in i nu kommer det att vara det ögonblick där ni har haft den största aktiviteten som händer runt er för att tjäna er. Varje ögonblick kommer att representera det ögonblick då energier flyttar snabbast och snabbare än de någonsin har flyttat tidigare, och det är som det ska vara. Det är dags för er alla att acceptera den hjälp som ni ges, och den hjälpen är så mycket mer. Det är så mycket större än att bara få något ni vill ha i den fysiska världen. Ni får nycklarna till kungariket, för när ni kan hantera högre frekventa energier, kan ni samskapa med dem allt och allting som ska tjäna er, era nära och kära och hela mänskligheten.

Och det är så ni skiftar. Allt börjar med er, och då är ni den första dominobrickan som faller, och ni hjälper andra. Ni kan hjälpa andra att vakna till sanningen om vilka de verkligen är genom att vara mer av vilka ni verkligen är. Och ni får stöd hela tiden, stöd som hjälper er att komma ihåg och vara de ni verkligen är. Detta är inte en repetition; detta är den äkta varan. Ni har förändrats under en längre tid, och ni kommer att fortsätta att förändras tills ni har slutfört allt arbete som ni tänkt att slutföra, och då är medvetenheten om vilka ni verkligen är som kommer att vara en del av ert medvetande. Det kommer inte bara vara ett mantra som ni måste recitera om och om för att påminna er själva.

När ni bär den kunskapen, och ni är den ni verkligen är i största möjliga utsträckning i varje ögonblick, uppfyller ni ert syfte för att vara där, och ni inspirerar andra att uppfylla sina. Välkomna de energier som är över er just nu, och vet att ni kan göra med dem vad ni vill. De är där för er, och ni är de som är avsedda att ta emot dem öppet och medvetet. Vi ser fler och fler av er som gör det varje dag, och det är något att bli exalterade över.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

 

Du gillar kanske också...