Arkturierna

Arkturiska Gruppen

28 september 2014

Kanal: Marilyn Raffaele

 

 

Vi i den Arkturiska Gruppen talar i dag om de många förändringar som ni upplever i ert liv och observerar i andras liv.

Många har valt att lämna jorden vid denna tiden, men försök att inte oroa er eller sörja dem, Mina Kära, eftersom det är allas val att stanna eller lämna, i denna tid av dessa ständigt ökande mäktiga energier.

Många har bestämt på ett djupare plan att de tidsmässigt inte kan utvecklas andligen till den nivå de behöver vara för att vara en del av de högre frekvenserna av Uppstigningens energi som kommer till jorden vid denna tid. De har gjort valet att inkarnera vid ett senare tillfälle till det som sedan fastställas sen, de nya energierna. Alla är där de behöver vara.

Vi talar till de som oroas över att de inte utvecklas tillräckligt snabbt eller gör vad som behövs, för att införliva de nya energierna. Var så säkra, Mina Kära, att när ni väljer att utvecklas (genom aktiviteter såsom att söka information, läsa, meditera, och även genom att ange er avsikt, etc.), får ni de lektioner, rensningar, erfarenheter och vägledning som behövs.

Jämför er inte med de beskrivningar som ni kan läsa i någon bok om hur Uppstigning eller evolutionen måste kännas eller verka för att vara giltig – varje människa kommer att uppleva sin resa som är passande för denne. Var och ens Högre Jag vet vad som behövs och när det behövs.

Ni, de Uppvaknade, visste innan inkarnationen att dessa tider skulle vara kraftfulla och kanske svåra, men trots det var ni ivriga att få vara på jorden och att vara en del av den.

Medans ni i tidigare liv kanske hade en eller två lärdomar att göra, förstod ni den här gången att det skulle vara nödvändigt att lösa alla återstående karmiska situationer, släppa traumatiska upplevelser som fortfarande är lagrade i cellulärt minne, och vakna upp till ett tillstånd av medveten medvetenhet av Sanningen för att tillgodogöra er de höga frekvenserna av Uppstigningens energi. Processen är inte alltid trevlig, som ni har upptäckt, för många rensningar är återupplevelser då de kommer upp till ytan.

Problemet är att när en själ inträder en fysisk kropp kommer tätheten av fysisk energi få  honom att glömma. Barnen minns, under de första åren av sitt liv på jorden eftersom de fortfarande genljuder med ”hem” – det är därför de ofta ser och interagerar med andar och änglar, och till synes talar till sig själva. Med tiden och under trycket av ett tredje dimensionell trossystem, börjar individer att identifiera sig med egot själv, personligheten, och glömmer vilka de är eller varför de kom.

Det är en tid till förändring för alla – de som ej vaknat liksom Uppvakna – för det gamla sättet fungerar inte längre, eller är helt enkelt inte i resonans på något meningsfullt sätt. Mat, vänner och nöjen som tidigare var bra känns plötsligt föråldrade och inte längre intressanta. Relationer eller yrken kan kännas klara.

Detta beror på att ert energifält inte längre resonerar med det tidigare energifältet som ni tidigare resonerade med – ni har uppgraderats bortom dem. Vid denna punkt kommer ni antingen att dras till samma saker på en högre nivå av känsla, eller kommer de helt enkelt inte längre att vara en del av ert liv.

Så länge det fortfarande kvarstår något tredimensionellt medvetande, kommer det att finnas läror, övertygelser och lösningar baserade på dualitet och separation – mer är bättre, ni lever bara ett liv, döden är permanent, ni är skilda från Gud och andra levande varelser etc.

Många som stöder tredimensionella lösningar är uppriktiga men som ännu ovakna individer, erbjuder det bästa de vet. Det finns andra som faktiskt är Uppvaknade, men som har valt att tjäna på det här sättet, och som arbetar inom det tredimensionella trossystemet för dem som behöver denna nivå av hjälp. Ni som läser dessa meddelanden är redo att gå nya vägar.

Var alltid uppmärksamma på det raffinerade intrånget av världsuppfattningar som fungerar ungefär som undermedveten reklam. Falska föreställningar och attraktiva förslag som läggs fram av de som drar nytta av ett okunnigt och mottagligt samhälle, slinker enkelt in i medvetandet och lämnas obevakat och omedvetet, vilket är anledningen till att det är viktigt att hålla sig vaken och centrerad hela tiden.

Begränsa ert nyhetstittande och TV-program som representerar de minsta gemensamma nämnarna för mänskligheten. Inse att det ni accepterar i ert sinne blir lätt ert medvetandetillstånd och kommer i sin tur att behöva rensas någon gång. Var medvetna, var alerta, var vakna.

Vi vill tala om energierna från konflikt som är så framträdande på jorden dessa tider. Dessa händelser är en manifestation av gamla energier som länge lagrats i kroppen i Gaia, liksom i de cellulära minnena i vissa grupper av människor. Gaia som blivit vilande länge , behöver med hjälp av alla Uppvaknade, rensa dessa täta och föråldrade energier en gång för alla.

Bränderna och katastrofer ni nu bevittnar är Gaias process för att rensa gammal energi. Begrunda det våld och lidande som ägde rum vid koloniserandet av västra USA och vissa andra delar av världen. Gaia är en levande själ och gör vad hon behöver göra för att lyftas in en högre dimensionell energi.

Ert jobb är att se igenom yttre företeelser genom att erkänna dess intighet i Sanningens Ljus att det Inte finns någon Lag som reglerar detta. De har bara världens övertygelser kring separation och dualitet att upprätthålla och underhålla, varför de som står för att tjäna på våld och krig arbetar hårt för att vidmakthålla rädsla och de medförda företeelserna.

Ständiga krigsspel och manipulation av människor börjar kännas igen för vad de är – knep för att ingjuta skräck och lidande för att hålla mänskligheten låst i de gamla energierna. Dessa saker kan inte arbeta i ett Uppväckt samhälle. Många börjar se igenom allt väsen, nyheterna, och konstant bombardemang av negativ och skrämmande information och vänder sig bort från rädsla genom att utvecklas till Sanningens Ljus.

Händelser i den tredimensionella världen kan verka mycket kraftfulla, men har bara energi från okunnig uppfattning för att upprätthålla eller behålla dem. Ja, de verkar väldigt destruktiva och kraftfulla, men det är en illusion, Mina Kära. Illusion finns inte där, illusionen finns i betraktarens öga – allt uppfattas enligt ens tillstånd av medvetande. I Sanningens Ljus, har någon någonsin dött?

Ni ska veta att livets lektioner är bokade och överenskomna före inkarnationen. Det finns många den här tiden som modigt löser stora mängder, personliga såväl som universella karmiska energier genom sina erfarenheter – de har valt att tjäna på det här sättet. Kom ihåg att karma är en energibalans, inte ett straff. Som Uppvaknade varelser, är det dags att ta på sig ansvaret att tjäna som Ljusarbetare. När en individ blir medveten om sanningen, kan han inte sitta sysslolös – Sanning måste flöda och lägga Ljus till världens energifält, vilket i sin tur hjälper andra att vakna för det finns bara ETT.

När frukten tillåts att ruttna på trädet, tjänar det varken träd eller andra, utan helt enkelt stagnerar. När ni tyst och i hemlighet släpper fram Ljuset ni bär, ges mer. Det är ett flöde, och detta är evolutionen.

Ni är Healarna för förändring Mina Kära – ni är de som måste sända Ovillkorlig Kärlek och Ljus till dessa kämpande platser, människor och aktiviteter.

Se allt som sker för vad det är – manifestationer av en världsmedvetande dualitet och separation. I stället för att döma, visualisera Ovillkorlig Kärlek och Ljus som flödar ut till de människor och platser som verkar ha förlorat sin väg.

Utnyttja också den kraftfulla Violetta Flamman av Omvandling, men styr inte riktningen som vid någon annan sändning av Ljus, för det Gudomliga Ljusets energier fungerar som helhet och fullständighet och vet vad som krävs.

Energin i jorden snabbt på väg in i en ny och högre dimensionell frekvens, trots att det verkar vara det motsatta. Ert jobb är att vila i Sanning hela tiden, att skicka Ovillkorlig Kärlek och Ljus till platser och människor som inte känner till Enhet och sedan ha tillit.

Ni skapar er värld – så kom ihåg att skapa bra och sanningsenligt.

Vi är Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

 

http://www.onenessofall.com

Du gillar kanske också...