Galaktiska Federation av Ljus via Blossom Goodchild, 12:e augusti, 2017

Galaktiska Federation av Ljus via Blossom Goodchild, 12:e augusti, 2017

 

Det var länge sedan. Jag har kommit till rätta i min nya bostad och är äntligen tillbaka i ledet. Så, här är jag, mycket angelägen om att få kontakt igen. HALLÅ!

Du är välkommen. Vi är också angelägna om att åter igen komma i kontakt med dig, Blossom.

Vi har varit tysta för att du skulle kunna uppnå det som behövdes i den Jordiska grunden. Du har också känt en förändring i din varelse. Eller hur?

O ja! Även om jag inte är säker på om jag ännu är ”ute på andra sidan!” Sådana Höga Energier och fortfarande så mycket som pågår för alla, på en ”besvärligare” skala. Ingen verkar veta exakt var de befinner sig.

Det är både observant och rätt. För skalan bryts ännu en gång. Det som inte tjänar betonas för att frigöras, när det väl har accepterats som inte längre lämpligt för själen. Å andra sidan finns det en KÄNSLA i själens själv, att en Högre Vibration nu absorberas och integreras i Kärnan hos Varelsen.

De två samarbetar faktiskt i en dans av ”förändring” … och när den här ”dansen” är klar, ska skillnaden i ”självet” bli mycket uppenbar.

På vilket sätt?

På sätten att erkänna den Högre Vibrationen som den som ”finns inombords”. Så mycket mer av Sannare Högre potential har möjlighet att presentera sig, när det här skiftet har lagt sig tillrätta och då kunna dra mycket mer nytta av helheten.

Jag känner mig åter som om jag finns i en kokong … redo att komma fram, bryta mig ut och flyga. Ändå verkar det finnas en annan del av mig som står kvar på marken … och då åter igen … en annan del av mig som helt enkelt inte känner igen vem jag är, vad jag gör och varför jag är här! Typ simmandes runt i Limbo.

Allt detta har att göra med de nuvarande Energierna. De är starkare och intensivare än någonsin tidigare. Detta beror på att din värld blir Klarare och Ljusare.

Denna ”förändring” som finns inom dig … denna ”förändring” som du upplever, sker också inom ALLT. Föreställ dig det! Allt som du är en del av, flyttar in i Högre resonans och hittar sina fötter. Då behöver marken hittas för att placera fötterna på!

När ni säger ”Allt” … menar ni då bara på vår Planet?

Nej. För ALLT är en del av ALLT. Därför, det som sker inom ”NÅGOT” … MÅSTE … påverka ALLT.

Men vi skulle säga att er Planet i synnerhet, är i fokus just nu. Alla ögon är på er!

Ändå är vi så små i jämförelse med ”det hela”. Varför detta stora intresse?

För att ni, alla ni … och er Gudomliga Planet, genomför ett experiment som aldrig tidigare har skett. För att TRANSFORMERA den och allt på den, till en HÖGRE DIMENSION. Att bli en HÖGRE Farkost av sig själv, är en STOR BEDRIFT. Det är därför det provas fram på Jorden, eftersom att göra det på en större planet, skulle inte gå så bra.

Så om det här fungerar på vår Planet … kommer det då att utföras på andra?

Naturligtvis.

Har andra planeter också hamnat snett då?

Det handlar inte så mycket om det … på andra Planeter. Det är det faktiska experimentet med ”höjningen” … om den hamnat snett eller inte, är irrelevant.

Har andra planeter ”sänkts ner” som vår?

Blossom, det finns Planeter som är av det Klaraste Ljus, och det finns Planeter som har valt att bestå av mörker.

Varför skulle någon välja det?

För som vi sagt tidigare … går livet vidare och vidare … och om och om och om och om och om och om igen. Det finns ÄNDLÖSA … förstå ordet …. ÄNDLÖSA … möjligheter att spela ut. Det måste finnas kontraster för hur skulle man annars kunna KÄNNA/VETA skillnaden?

Så, menar ni att detta experiment på Jorden … detta ”Spel” som vi är involverade i …. också spelas överallt?

Nej, så är det inte. Andra planeter har livsformer och det ÄR som det är.

Jag förstår inte riktigt.

På din Planet Blossom, kan du förändra saker. Din grund … din anledning till att vara där, är att BEMÄSTRA SPELET och då har du möjlighet att förändra det … på det sätt du anser passande … för att tillfredsställa självet och dess behov.

Så är det inte någon annanstans, men ändå … när du säger så … det beror på ”var” du anser att ”någon annanstans” är. För inom ramen för ”ALLT SOM ÄR” … kan vi inte, och skulle inte säga, att det nödvändigtvis är så med allt som är involverat i spelet du spelar. För detta gäller också parallella liv, dimensioner inom dimensionerna. Det är för stort för att kunna ”lägga i ett nötskal”, Blossom. Men för att runda av, skulle vi vilja säga att Jorden har förmågan att förändras genom uttryck av tankar. Detta privilegium finns inte överallt.

Tack. Vi ändrar ämnet lite, för jag känner jag kommer att förlora fotfästet om vi fortsätter. Någon frågade om ni kan ge oss er uppfattning om ”Ren Avsikt”. Det talar för sig själv, men ni kanske ändå kan ge oss en fullständigare bild?

I/av/som sig själv … REN AVSIKT i sin Renaste form, kommer från den HÖGSTA positionen av själens förståelse AV sig själv. När man har för avsikt att åstadkomma någonting … att göra någonting … att tänka någonting … att ge någonting … att ta emot någonting … att erbjuda någonting … att ÄLSKA någonting … kommer från en plats av att VETA ATT NI ÄR SKAPARE, och SKAPELSEN ni är och SKAPELSEN ni vill SKAPA … då måste det ni ERBJUDER vara av Ren Avsikt. Det är VETANDET om vilka ni är som tillåter avsikten att vara den Renaste.

Vi kommer att förklara helt kortfattat, för som du säger … det talar för sig själv. Vi kan lägga det här i ett nötskal.

VET VEM DU ÄR.

VET ATT DU ÄR GUDS FLÖDE AV ALLA SKAPELSER och när du avser ”någonting” … som att baka en tårta … till healingen av hela din Planet … i detta VETANDE … blandar sig bara den Renaste Högsta KÄRLEKEN i med den avsikten, och får därför det Högsta Renaste resultat. Så är det.

Tack. Ett ganska intressant ämne som någon önskade höra era åsikter om, efter att ni hade talat om ”walk-ins” och själar som finns i samma kropp … gällde transsexuella. Varför … om någon råddes etc. angående det som skulle tjäna deras själar i nästa livstid … skulle de komma till Jorden, för att vid något tillfälle då ta reda på varför deras själar finns i kroppar av fel kön? Kan ni berätta om det?

Som med allt Blossom, finns det tusentals olika anledningar för tusentals olika själar, om varför de väljer att komma till det liv de gör. Man kan fråga varför en svårt deformerad kropp skulle väljas, för att inhysa en själ? Eller varför någon själ skulle välja en kropp som verkar ha helt fel i sitt ”ledningssystem”? Alla dessa saker bestäms för att kunna tjäna själen och i många fall … att också tjäna andra. Så mycket lidande hos en individ, kan medföra mycket förändringar i deras tankegångar och förståelse, inte bara för sig själva, utan också i världen och hur ”någon ses”. Därför är det som anses vara ett ”misstag/felaktighet” i KÄNSLAN av det kroppsliga uttrycket, när det gäller kvinnligt eller manligt, inte alls ett misstag/felaktighet.

Så, om till exempel själar anländer till Jorden, och tidigt känner att det är nödvändigt att byta kön … hade de kommit överens om att det skulle bli så, innan de kom hit?

Vissa, ja. Med andra … kan det vara så … och du kan använda detta i många situationer … kan det vara så att förståelsen kommer av att själen skulle ha nytta av att komma tillbaka till Jorden, och uppleva ”något” som skulle hjälpa den att utvecklas, och bli mer av sig själv.

Varför skulle det behöva vara en ”besvärlig” upplevelse? Varför inte välja att vara en bonde som producerar tulpaner och rosor? Det hjälper säkert också någon att utvecklas, och upptäcka att de är Kärlek i grunden?

Vi förstår vad du menar … och ändå … så mycket av självet avslöjas genom det som inte alltid ”verkar” vara av bästa intresse för en individ. Men frånsett det … är det överlägset den bästa ”resan” själen kan ta, då den ”tas ur perspektivet” och ser den från den Högre platsen.

Till exempel … det om att byta från ett kön till ett annat. Då behövs kirurgi. Kirurgi, med största respekt, är den lätta delen av det. Den emotionella/mentala/andliga/själens omvandling, är det som gynnar individen. Modet och styrkan som krävs av en viss själ för att genomföra en sådan förvandling, är anledningen till det.

Många av er kämpar ibland och undrar vilka ni Verkligen är. Faktum är att du nämnde det tidigare, Blossom … och det utan den tillagda komplikationen av att upptäcka att du inte känner dig som ”DIG” i kroppen du föddes i. När någon har ”avslutat” ”bytet” … åter igen använder vi ordet med respekt … de individerna blir så mycket klarare om VILKA DE VERKLIGEN ÄR. Inte bara om att vara en man eller kvinna … utan i själens själv … och vi är säkra på att detta kan bekräftas av de själar som har valt att göra det.

Låt oss också nämna … att det också finns, vilket påtalades av den som ställde frågan … att detta ”främjande” av/genom självet, erbjuder också andra möjlighet att söka inom sig efter sina egna förståelser. För det är inte själen man talar med … inte själen man blir Förälskad i … vare sig någon en gång var man och nu kvinna eller omvänt … det har ingenting att göra med hur man ”uppfattar” personen som individ. Den är som den är. VARELSEN är den man väljer att vara vän med eller attraheras till. Könet är bara farkostens bostad, som vi säger.

Om någon bor i en herrgård och det inte kändes rätt … kan de flytta till en liten lägenhet … om det känns mer bekvämt att bo där. Hos ”Oss” ser vi ingen skillnad, fast vi är ändå medvetna om att det fortfarande finns många själar, som tycker att dessa ”skiften” är helt avskyvärda. Vi skickar vår Kärlek och vårt Ljus till de själar som ännu inte förstår. Men en dag kommer de att göra det. Kanske väljer de att gå igenom det själva i en annan livserfarenhet, så att de KAN förstå.

Tack ännu en gång. WOW. Den här timmen har gått så fort. Och ändå känns det som om vi inte är klara … är det något speciellt ni behöver nämna?

Blossom, vi tackar dig. Vi tackar ER ALLA … för att ni tagit tillfället i akt med att vara på JORDEN nu.

Med tålamod har ni gått framåt. Vetande med Sanning att KÄNSLAN inom er är KÄRLEK … och den förbindelse ni har med Den Gudomliga Källan är DE NI ÄR.

I det VETANDET fortsätter ni att SKINA MED ERT LJUS och ni erkänner NUET, mer än någonsin … igen, genom KÄNSLAN … att de kommande dagarna kommer att bli så väldigt spännande.

Vi ber er att VETA, att det finns en KÄRLEK som kommer till er från de som inte upplever en Jordisk form nu … Vissa som aldrig har haft det och aldrig kommer att ha … Och inom denna ENERGI AV KÄRLEK … BLIR VI EN OCH SAMMA MED ER.

VI ÄRAR ER.

 VI ÄLSKAR ER.

VI HÅLLER ERA HJÄRTAN HÖGT.

VI UNDERLÄTTAR FÖR ER.

VI ÄLSKAR ER.

VI ÄLSKAR ER. 

VI ÄLSKAR ER.

Det finns så mycket att skina igenom på er Planet när ni ser den Gudomliga Planen … som ni gick med på att vara en del av … och utvecklas på ett sätt som ni ännu inte kan föreställa er. För era vibrationer har ännu inte nått dessa Höjder. Men ni kommer dit, Älskade själar … Ni kommer dit.

Tack så mycket. Jag är angelägen om att korrigera alla mina stavfel, för att jag skrev så fort och ville få det publicerat, eftersom jag vet att många har väntat tålmodigt på att ni och jag ska komma tillbaka ombord.

Jag är så glad att vi är det. JAG ÄLSKAR ER. TACK.

KÄRLEK TILL ER OCKSÅ … VI loggar ut nu.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

For a short piece on The Cocoon go to http://blossomgoodchild.blogspot.com/and scroll down one item. (2016)

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

The link to be able to access all my YouTubes is here.

 

Du gillar kanske också...