Arkturierna via Daniel Scranton, 17 augusti 2017

Arkturierna via Daniel Scranton

17 augusti 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Ingången för alla själar till detta universum är den Arkturiska Portalen. Det är en passage genom vilken alla själar inträder men det är också ett tillfälle för oss och andra grindvakter att försäkra oss om att de individuella själar som kommer till detta universum har en lämplig frekvens. När en själ inträder här råder den fria viljan och det finns polaritet i detta universum.

Så vissa själar väljer att spela på den mörka sidan och fler väljer den ljusa sidan. Det har skett ett skifte i balansen som skapat en övervikt för ljus och för dem som arbetar på ljusets sida. I sista hand är vi alla på samma sida. Dock, för att ge alla i detta universum tillfälle att uppleva alla möjligheter, måste det finnas några som är villiga att spela i mörkret.

Sammangåendet av det ljusa och det mörka för oss alla till en ny position. Den position som vi alla strävar att nå i detta universum är att inte se mörker och ljus som fiender eller motsatser, utan olikheter och olika val. Vi vet att ni alla har valt ljusets rörelse i detta universum, och vi vet också att många av er, för att göra detta, konfronterar mörkret inom er.

Vi hyllar er för detta. Vi hyllar er och vi stöttar er i att lära känna er själva fullt ut. Och då ni väljer att känna er själva som ljuset, medan ni erkänner mörkret inom er, återställer ni balansen. Ni ger universum en möjlighet att reflektera över sig själv, att se all skönhet inom sig själv, bredvid mörkret, och att välja att bli mer, att välja expansion utan att eliminera någon del av sig själv.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...