Arkturierna via Natalie Glasson – Hur Man Förblir Balanserad, 6 maj, 2022

 

Hur man Förblir Balanserad i Tider av Osäkerhet av Arkturierna

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar och kärlek, vi Arkturier sträcker ut oss till er nu. Vi omsluter er med stjärnorna i Skaparens Universum, de omger er med flammande ljus för att stödja er uppstigning och den andliga resan på Jorden. Andas in ljuset från dessa många stjärnor när de fyller er med Skaparens heliga egenskaper, allt ni behöver och kräver finns inom er. Det finns alltid ljus som ni kan dra nytta av, särskilt från stjärnorna i Skaparens Universum. Även om hela Skaparens Universum finns inom er, så kan ni föreställa er att stjärnorna i Skaparens Universum nästan omger er som eldflugor som strålar och emanerar ljus in i era kroppar, vilket låter er bada i Skaparens mest härliga, närande ljus.

När ni stiger upp så stiger också alla de omkring er och Moder Jord. Detta kan skapa tider av osäkerhet då ni kan känna er ur balans, eller i obalans med er själva, med andra, med jorden eller till och med Skaparen. Ni kan uppleva separation, eller känna er missförstådda när ni känner osäkerhet inom er, och det är ofta detta som speglas i er verklighet, vilket gör att ni känner ännu mer osäkerhet inom er. Denna cykel kan byggas upp tills ni förlorar fokus på vilka ni är, er styrka och era heliga förmågor.

I tider av osäkerhet är det viktigt att först bli uppmärksamma på om ni känner er osäkra, obalanserade eller förvirrade. När ni inser att detta är det ni upplever och att det integreras i er verklighet, så är det det första stadiet av acceptans. Det kan finnas ett behov av att acceptera att många i världen känner sig osäkra, och detta skapar en bredare verklighet för alla, vilket orsakar tvivel eller rädsla. Med acceptans av osäkerheten inom er kan ni gå vidare för att få er själva i balans. Vi föreslår att ni sitter i osäkerhetens energi.

Hur känns det?

Vilken färg uppmärksammar du?

Vilka ord kommer fram?

Hur påverkar det din fysiska kropp?

Hur påverkar det din fysiska verklighet?

När ni uppmärksammar detta, föreslår vi Arkturier att ni andas djupt in i allt ni upptäcker. Ni kan uppleva att energin når sin kulmen, därefter släpper något, skiftar och förändras till något annat. Vi föreslår att ni fokuserar på detta tills ni upplever en upplyftning eller insikt. Om ni upptäcker att ni inte kan röra er genom energin och få tillgång till insikten, då kanske ni kan försöka igen en annan dag, eller bjuda in era guider för att stödja er och erbjuda er healing.

Fortsättningsvis vill vi Arkturier bjuda in er att föreställa er att ni är Skaparen, eftersom ni är Skaparen av er egen verklighet. Föreställ er att ni är Skaparen, källan till Allt Som Är, har alla egenskaper, alla förmågor, allt ni behöver och önskar för att stödja er i er verklighet på Jorden, och för att också stödja andra.

I denna situation av osäkerhet som Skapare, vilka egenskaper tror ni skulle vara mest till hjälp för en förvandling?

När ni får tillgång till de olika Skaparegenskaperna, som kommer att stödja en transformation av osäkerhet och föra fram balans inom er, så skapar ni en energi, en helande energi som stöder er. Ni aktiverar ett inre minne och heliga vibrationer kommer fram och översvämmar er. Ta er tid att utvärdera de egenskaper som skulle vara mest framgångsrika, för att omvandla situationen av osäkerhet till balans. Det kan vara egenskaperna av frid, kärlek, mod, ömhet, empati, lugn, vitalitet eller agerande. När ni upplever dessa egenskaper, börja föreställa er att de blommar ut inom er, och skapar en boll eller en kokong av ljus runt er som är fylld med dessa heliga egenskaper. Låt det flöda genom varje aspekt av er varelse.

Sitt i denna vibration, dessa heliga egenskaper, denna aktiverade energi inifrån era varelser. Känn att det är lugnande, helande, upplyftande för hela er varelse. Bli medvetna om era fötter, marken under er och energin som flödar in i Moder Jord. Inse hur det flödar in i hennes centrum och kastar kaskader i alla riktningar. Det blir kaskader i alla riktningar också från er själva, och speciellt till situationer av osäkerhet. Denna heliga syntes av ljus och Skaparegenskaper, stödjer resultatet av balans. Av egenskaperna hos Skaparens syntes, blir de till en tonic och en helande balsam. När ni känner er osäkra eller ur balans, förvirrade eller kaotiska, kan ni tänka på denna heliga syntes av energi, fylla er själva med den och låta den rinna ut i alla riktningar. Ni kommer att känna er mer centrerade och balanserade, och det kommer att påverka verkligheten ni skapar och verkligheten omkring er.

För att avsluta denna process, inbjuder vi er att söka djupt i ert hjärta eller högre hjärtchakra, för att upptäcka er själ och ett frö av ljus. Ljusfröet håller energin av att vara balanserad, jordad, kraftfull, kunna komma åt och använda era egna färdigheter och förmågor. Föreställ er, känn, erkänn att detta frö växer, kanske växer det till ett träd eller den vackraste blomman, en buske eller en fruktbärande växt. Se och föreställ er att de växer inom er. Lägg märke till att deras rötter är mycket långa, kraftiga och grundade i Jorden. De strålar, kan växa sig höga och kraftfulla. Denna tillväxt från fröet är ni, er energi, era egenskaper, er förmåga att förbli balanserade vad som än händer inom eller omkring er

I tider av osäkerhet vet ni att ni kan påverka er varelse och verklighet på ett mycket kraftfullt sätt, vilket kommer att skapa transformation och balans. Inte bara för er utan också för andra. Vi, Arkturier, finns närvarande för att stödja er varje ögonblick. Ni kan helt enkelt uppmana våra energier att vara med er.

Vi älskar er mycket, vi tackar er.

Vi är Arkturierna

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...