Arkturierna via Daniel Scranton, 17 december, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

17 december, 2017

Lägesrapport för Volontärerna

”Hälsningar, vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få förena oss med er alla.

Vi är glada över att få lämna denna lägesrapportering. Det har varit en vild resa för alla er som frivilligt har ställt upp för att vara här just nu, med att hjälpa till med medvetandeskiftet för mänskligheten och för planeten Jorden. Ni har fått utstå så mycket och ändå förefaller det som om det inte finns någon ände på hur mycket livet kan slänga till er.

De framsteg som vi kan se därifrån vi befinner oss är att ni alla som har kämpat nu håller på att få en viss kraft i era svar på vad era liv har ställt er inför. Ni har en dragkraft som är märkbar och den kan vi se och förnimma. Detta är det energimässiga stöd som ni har efterfrågat och som ni har börjat få ta emot.

Ni förmår räta upp er en del, hålla era vibrationer lite längre och ni håller på att vända era trauman, tragedier och frustrationer i livet till den näring som ni ska använda er av för att skapa den Nya Jorden i den femte dimensionen. De av er som har känt er ensamma under en rätt lång tid börjar nu hitta varandra och ni delar med er av era berättelser.

Allt fler av er inser att ni inte är ensamma, att det finns styrka i ert antal och att det inte bara är det att ni har bett böner som håller på att ge utdelning. Men på grund av att ni förenar er och betraktar er själva som ett kollektiv, gynnas ni av att be om hjälp av andra volontärer såsom ni själva, vilka har kommit hit för att erbjuda sin hjälp.

Nåväl, vissa av er känner det ofta som om ni inte uträttar tillräckligt mycket, eller ni känner att det finns ett syfte för er att vara här på planeten Jorden, men ni kan inte avgöra vilket det är. Det beror på att det inte förekommer några nödvändiga åtgärder som ni måste ta. Er närvaro här och er villighet att stå ut är er gåva till resten av mänskligheten. Det är en gåva till hela galaxen och hela universum, i och med att ni framkallar så mycket mer av den högfrekventa energin, på grund av vad ni har fått genomlida, på grund av de mödor som ni har ställts inför.

Allting pekar nu i riktning mot mänsklighetens uppstigning och det gäller för er att känna efter det stöd som ni får, de förbindelser som ni gör, samt att komma ihåg den större bilden här gällande vad ni står i färd med att uppnå. Detta är en historisk tid för planeten och hennes samtliga invånare och ni som har vaknat upp är de som leder rörelsen framåt.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över att få förena oss med er.”

 

 
The Arcturians via Daniel Scranton, December 17th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...