Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 april 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 april 2019

DEN TID DET TAR ATT STIGA UPP ∞ 9D ARKTURISKA RÅDET

 

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Ni gör historia där på jorden med att skifta ert medvetande till ett femte-dimensionellt frekvensläge. Ni tar er ifrån den största polarisering som någonsin varit i detta universum till ett mer upplyst tillstånd att vara och därför är detta något som tar en hel del av er linjära tid. En av de många anledningarna till att ni inte har skiftat redan är på grund av den djupa polarisering som har funnits på jorden så länge.

Ni är där och rensar upp många oredor och ni löser också många konflikter som har funnits i hela galaxen i miljoner och miljoner år. Därför är er planet olikartad. Djurriket är mycket varierat. Varelserna som bor i havet är så olika att ni inte ens har upptäckt alla de havs varelser som ni har kvar på Jorden än och mänskligheten har många former och storlekar när det gäller ert fysiska uttryck, men också i förhållande till hur ni lever era liv, vad ni tror på, vad ni anser vara viktigt, och så vidare.

Därför är den sammanslagning av alla dessa energier för att skapa en mer harmonisk planet något som tar ganska mycket av er tid. Det finns dock alltid något som ni kan hålla fast vid för en känsla av hopp och optimism. Ni kan alltid ta er till ett högre frekvensläge, oavsett vad som händer i den till synes kaotiska världen runt er. Om ni ser utanför er själva, ser ni bevis för att det finns en hel del polarisering där ute.

Om ni ser inom er, kommer ni att upptäcka att ni är långt mindre kaotiska och polariserade. Ni kommer att finna mer fred, harmoni och kärlek inom er själva än vid någon annan punkt i den mänskliga historien, inklusive de avancerade civilisationerna Atlantis och Lemurien.

Det är därför vi och andra som vi alltid kommer att putta på er i riktning mot att gå inom er och det är också därför de som vill att ni ska vara i luven på varandra kommer att fortsätta att locka er att uppmärksamma vad som händer i världen. Även de flesta av era reality-tv-program skapas utifrån tanken att ni gillar att se människor slåss och strida mot varandra. Men ni som är vakna vet vad som är bäst för er. Ni vet att om ni harmoniserar med jordens vibrationer kommer ni att må bättre. Ni vet att om ni harmoniserar med ert husdjurs vibrationer kommer ni att må bättre.

Och om ni går inom er och känner efter er egen vibration och vad ni kan göra för att höja den vibrationen, blir ni lyckligare, friskare och ni kommer att trivas. Och andra kommer att fråga vad er hemlighet är och då kan ni berätta för dem. Och då kan ni hjälpa till att accelerera denna process av uppstigning. Processen med uppstigning kommer inte att accelereras genom att besegra någon utanför er. Ni kommer att accelerera det genom att gå inom er och sedan dela med det mänskliga kollektivet den fred, harmoni och kärlek ni har etablerat inom er.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

 

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

Översättning: Bodil

You may also like...