Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 mars, 2018

Jorda mer till det Fysiska ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi börjar förstå hur det mänskliga tillståndet har varit under liv och åter liv av erfarenheter för er. Vi kan se hur tonvikten på den fysiska världen har hållit de flesta individer ifrån att verkligen uppleva hur det är att vara en själ som har en fysisk upplevelse.

Ju fler av er som vaknar upp, desto fler av er hör vi prata om att vilja lämna det fysiska. Ni vill göra upp med tätheten och begränsningen som ni har upplevt så länge. Vi förstår denna önskan. Vi vet var ni kommer ifrån nu, men vi måste föreslå att ni förblir i era fysiska kroppar med medvetenheten om vem ni verkligen är, och dikterar allt när ni går vidare i denna livserfarenhet.

Ni har möjlighet att bli mästare som upprätthåller en fysisk kropp, och ni har möjlighet att frambringa mycket mer högfrekvent energi. Men ni måste stanna i era fysiska kroppar just nu. Bara vet att varje steg framåt som ni tar på denna resa för er närmare er ljuskroppsupplevelse. Ni kommer fortfarande att ha en fysisk dimension, en fysisk kropp, men det blir enklare, mer hanterbart och hälsosammare, och ni kommer aldrig att känna tidens härjningar.

Detta är vad ni rör er emot, men ni kan inte komma dit genom att lämna det fysiska. NI måste gå igenom den fysiska erfarenheten på samma sätt som ni går igenom en obehaglig negativ känsla för att komma dit ni vill. Ju fler av er som är fokuserade på era fysiska kroppar och på jordning till Moder Jord, desto mer högfrekvent energi kan ni jorda för resten av mänskligheten och desto lättare kan ni göra denna uppstigningsprocess för de som inte är vakna.

Ni rör er in i en tid där ni kommer att uppleva så mycket mer frihet och en sådan en lätthet att finnas till. Så ha bara tålamod. Var i processen och var försäkrade om att saker i det fysiska håller på att bli bättre.

Vi är det Arkturiska rådet, och vi har glatt oss över en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...