Arkturierna via Daniel Scranton, 18 september, 2017

Arkturierna, 18 september 2017

Via Daniel Scranton

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Om ni förväntar er att uppleva något i ert liv, medge då att förväntningarna vanligtvis kommer från någon annan. Ni introducerades för inprogrammering vid en tidig ålder som talade om för er vad ni kan förvänta er i livet. Ni fick tidigt veta vad som sannolikt skulle komma att bli er framtida karriär och ni började anpassa er till vad samhället förväntade sig av er.

Om det finns höga förväntningar på er, lever ni i allmänhet upp till de förväntningarna. Om det finns låga förväntningar på er, lever ni i allmänhet efter de förväntningarna. Vad som är viktigt i sammanhanget är dock inte hur allt det här började, det viktiga för er är att erkänna att ni har förmågan att gå till ert inre och skapa en ny uppsättning förväntningar för ert liv.

Dessa förväntningar har inget att göra med tester, med vad andra förväntar sig av er, eller vad andra har kunnat skapa i sina liv. Ni är här för att skapa något nytt och annorlunda. Ert liv handlar om förändring och uppstigning, så ni kommer att vara de som förväntar sig mer av er själva. Ni förstår, ni har något inom er som driver er att bli mer, att förvänta er mer och att skapa mer.

Ni har en instinkt som säger er att allt ni hör om uppstigningen är sant. Ni har en inre kunskap om att ni är menade för mer än det traditionella tredimensionella livet. Ni är mycket mer kapabla än vad samhället har talat om för er. Ni har så många fler gåvor än vad dessa tester möjligen kan avslöja, och ni är så redo att förvänta er och ta emot mer från denna verklighet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...