Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 november 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 november 2021

 

En process för att ta emot högre dimensionella energier

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har utforskat olika sätt att ge mänskligheten tillgång till de högre dimensionella energierna, och vi har märkt att genom meditation, avslappning och att följa er glädje kan ni ta del av dessa energier ganska lätt. Vi märker också att dricka mycket vatten, vila och jorda er själva också är mycket effektiva tekniker. Det vi vill dela med er nu är en annan metod, en annan taktik att använda så att ni kan ta emot allt som ges från oss själva och många andra högre dimensionella varelser.

Vi pratar om att försätta er själva i ett tillstånd där ni är helt närvarande, och ändå, samtidigt erkänna hur mycket ni redan har varit och hur mycket ni kommer att vara i framtiden. Det är till synes en paradox att göra detta, och det är tillräckligt förvirrande för ert sinne för att öppna er ännu mer för sanningen om vem ni är. Ni har varit en högre dimensionell varelse många gånger.

Ni kommer att bli en högre dimensionell varelse igen. Ni är i färd med att bli den högre dimensionella varelsen känd som ert högre jag. Och ändå, om ni fokuserar för mycket på var ni har varit eller vart ni är på väg utan att inkludera handlingen att vara helt närvarande, missar ni den öppningen som skapas när ni erkänner vem ni redan är.

Var ni är nu är betydelsefullt eftersom ni redan har blivit fjärde dimensionella varelser under denna livstid och för att ni är vakna. Nu har ni fortfarande den sista puckeln att komma över och det kommer ni att göra, men det är här ni är nu. Och att vara mycket närvarande i nuet samtidigt som ni håller erkännandet av vem ni har varit och vem ni håller på att bli kommer att öppna er helt och hållet för sanningen om vem ni verkligen är.

Som Källa ser ni inte er själva som separata, eller ens individuella. Ni är allt som är, och precis som allt som är har ni naturligtvis tillgång till alla högre frekvensenergier. De anses inte ens vara högre frekventa energier som ert Käll jag. Denna övning kommer att hjälpa er att nå nya nivåer av medvetande. Ni kan känna de högre frekvensenergierna som porlar genom era fysiska kroppar, och den glädjefyllda känslan kommer att vara sin egen belöning, men det kommer att komma mer.

När ni omfamnar inkludering och ni aktiverar enhetsmedvetande i er själva, kan ni göra vad som helst eller gå vart ni vill i livet. Ni blir ett med världen, alla och allt. Varje vibration blir en del av er, och ni kan komma åt vad ni vill när ni vill. Öva denna lilla meditation i några minuter varje dag. Se hur länge ni kan behålla den kunskapen och den närvaron samtidigt, och vi lovar er, livet kommer att börja bli mycket lättare.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...