Arkturierna via Daniel Scranton, 2 december 2017

Arkturierna via Daniel Scranton, 2 december 2017

 

Att Höja Din Vibration ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi kan se de mönster som ni alla uppvisar. Vi kan se mönstren av dina tankar, dina beteenden och dina känslor. Vi kan se sannolikheter, potentialer och möjligheter, men viktigast av allt kan vi se din vibration. Vi kan läsa den, och vi kan hjälpa dig att höja din vibration med din hjälp.

Förhöjning av din vibration behöver inte innebära att du tänker nya tankar och utför nya handlingar. Det behöver inte innebära en lyckträff i ditt liv. Du kan låta din vibration höja sig själv. Ett av de knep vi använder när vi ansluter till dig är att vi fascinerar dig så långt som du tillåter oss att göra, och när vi gör det stiger din vibration.

Du mår bättre. Du blir mer hel och komplett när du tillåter detta att inträffa. En av möjligheterna är också att du ger denna gåva till dig själv när du tillåter dig att vara närvarande i ögonblicket, när du inte distraherar dig själv med någonting. Du förstår, det är väldigt naturligt för dina vibrationer att öka i frekvens.

Om du anser att det finns många hjälpare runt omkring dig, så kan du förstå hur lätt det är att höja din vibration. I ditt fullständiga överlämnande till det nuvarande ögonblicket och till de nuvarande förhållandena i ditt liv, tillåter du den hjälp som vi och andra ständigt ger dig. Den viktigaste gåvan som vi ger dig är att vi håller en högre vibration för dig, och du kommer ofta upp för att träffa oss.

Du tillåter ofta hjälpen, och det är så vi är till mest nytta för dig, och det är vad vi fortsätter att göra med dig och för dig.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi är glada över att ha haft en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

Du gillar kanske också...