Arkturierna via Daniel Scranton, 2 januari 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 2 januari 2018

Den Bästa Tänkbara Tidslinjen för Uppstigning ∞ Den 9:e Dimensionens Arkturiska Råd

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Ni har inom er vaknat till en tidslinje för uppstigning. Ni har själva bestämt vilken tidslinje som känns bäst, och nu handlar det om att förverkliga den. Det är en sak att skapa något, en annan att uppleva det. Processen av uppvaknande innebär att behöva uppleva en hel del av det ni inte vill ha.

Ni har upplevt sådant ni inte vill ha i hundratals liv på planeten Jorden. Det vill säga, de flesta av er har upplevt det ni inte vill ha i hundratals liv på planeten Jorden. Alla har inte haft lika många livstider på denna planet, eller i detta universum.

När ni nu använder informationen från alla era livstider, inklusive den här, och ni sovrar ut allt, kommer ni fram till bästa tänkbara tidslinjen för uppstigning, för hela mänskligheten. Varenda person som finns på planeten tillsammans med er, är en del av er uppstigningsupplevelse, oavsett om de vet om det eller inte, oavsett om de befinner sig på den ljusa eller mörka sidan. Så ni som ett kollektiv, kommer att komma till den bästa tänkbara tidslinjen.

Föreställ er hur lätt det skulle vara att manifestera den upplevelsen, om ni kunde övertyga alla att vibrera i harmoni med den. Men, här är den näst bästa saken. När ni vill mänsklighetens bästa, och vibrerar i harmoni för det specifika resultatet, så arbetar ni med mänsklighetens kollektiva energi.

Oavsett om resten av era människoskaror vet det eller inte, så finns det en bästa tänkbara tidslinje för uppstigning, som kan uppfattas via den högsta nivån hos självet. Det betyder att det kan bidra till önskan om att finnas på tidslinjen. Ni kan nyttja det. Ni kan förstå när den bästa tänkbara tidslinjen för uppstigning kommer, och med den kollektiva energin hos mänskligheten, kan ni ta fram den. Naturligtvis är det som så, att ju fler av er som gör det, desto bättre.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...