Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 2 oktober 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 2 oktober 2022
Välkomna kära läsare.
Intensiteten i Ljusenergierna som nu flödar till Jorden har gjort att det vanliga livet för många är svårt fysiskt, känslomässigt, mentalt och även andligt, eftersom det löser upp och ”rör om” allt som inte är i linje med dem.
Många gamla välbekanta sätt fungerar inte längre som de brukade, och nya problem som måste hanteras verkar fortsätta att komma.
Ni var medvetna om hur nuvarande tider skulle komma att se ut innan ni valde att inkarnera. Ni visste att ni under den här livstiden skulle uppleva kaos och förvirring, eftersom Jorden och kollektivet skulle gå in i processen att utvecklas bortom det hypnotiska medvetandetillstånd som har styrt Henne i eoner.
Jorden rör sig bort från det täta och falska och in i det verkliga, där energier av en högre resonans kommer att ge allt och alla möjligheter att utvecklas till en medvetenhet om enhet med Gud och varandra.
Ni som är andligt utvecklade och vakna (1) fick tillåtelse, och blev till och med uppmuntrade, att vara på Jorden i dessa tider, där Ljuset från ert utvecklade medvetande automatiskt skulle lägga till Ljus till kollektivet. Det fanns många som ville vara på Jorden i dessa tider, men fick nej för att de ännu inte hade tillräckligt med Ljus för att verkligen kunna hjälpa till med Jordens uppstigningsprocess.
Jorden håller på att rensa många stora fickor av täta våld-, makt över- och separationsenergier som har legat slumrande i och på henne i århundranden. Varje krig, varje våldshandling mot naturen och mot varandra och varje orättvis handling, lämnar ett energetiskt avtryck som inte plötsligt försvinner när kriget är slut och folket går hem. Dessa energifickor finns kvar på platsen tills de rensas bort genom närvaron av högre resonansenergier, som automatiskt löser upp och ersätter dem.
Under en lång tid har det funnits utvecklade individer vars andliga arbete har varit att i lugn och ro besöka platser som fortfarande har tung tät energi (Krigsplatser etc.), för att rensa dem genom att föra in och överskölja dessa platser med Ljus, sanning och högre resonansenergier.
​De kaotiska väderrelaterade händelserna som Jorden för närvarande upplever till synes utan uppehåll, är aspekter av Jordens energireningsprocess. Jorden måste först rensa sig själv från ackumulerad lågresonansenergi för att integrera och ta in de högre Ljusfrekvenserna, som är nödvändiga för att manifestera en ny och mer andligt utvecklad värld. Det här är samma process som människan genomgår just nu.
Jorden är en manifestation av en idé i det Gudomliga Sinnet och förkroppsligar som sådan automatiskt alla egenskaper av det Gudomliga Medvetandet – fullständighet, helhet, frid, kärlek, överflöd, harmoni, intelligens etc. Som med allt annat som dyker upp, ser det mänskliga ögat Jorden som ett tredimensionellt, materiellt koncept av Guds perfekta Gudomlig idé. Jorden och alla livsformer på den är ETT.
Människan är inte separerad från Jorden, och det som görs mot Jorden påverkar allt.
Det finns och har bara funnits ETT Gudomligt Medvetande som uttrycker Sig själv som Allt Som Är. Alla livsformer, alla variationer, alla grupper – elementaler, devor, älvor plus många, många fler, är inte fiktiva sagobokskaraktärer utan är mycket verkliga, och bara för att fysiska ögon är oförmögna att se deras höga resonansenergi, betyder inte det att de är icke-existerande.
​Gud är oändlig kreativitet och det är också substansen i varje form av kreativitet på alla nivåer. Människan har genom okunnighet om tredimensionellt tänkande baserat i dualitet och separation, kommit att tro att hon är den enda och högsta formen av liv. Devor, elementaler, naturandar, växter och djurriket är mycket verkliga. När mänskligheten vaknar andligt, kommer hon att börja förstå och acceptera detta, och skapa en värld där fridfulla och kärleksfulla möten mellan alla Guds uttryck är normen.
Världens kollektiva medvetande håller på att öppna sig för enhet. Händelser av kaos för människor samman på grundläggande och praktiska sätt, som ofta ”startar” deras uppvakningsprocess. Både rika och fattiga, ”viktiga” och mindre ”viktiga” individer drabbas av bränder och översvämningar. Vissa som alltid har ansett sig själva som bättre än alla andra, har plötsligt befunnit sig i samma situation som de som de trodde de var bättre än, vilket tvingar dem att ompröva sitt trossystem.
​Allt är som det behöver vara. Alla lär sig och utvecklas till djupare andlig medvetenhet, även när lektionerna sker på små och till synes obetydliga sätt. Varje enskild individ kom till Jorden med en plan för att uppleva, lära av och sedan ta examen bortom gamla övertygelser.
​Det finns inga olyckor, även om det kan verka så. Det finns ingen död, bara en förändring av plats i varje persons pågående resa mot insikten om att de är ett oändligt och perfekt uttryck av Gud.
​Separation är en dröm som har hypnotiserat Jordens folk under en mycket lång tid, men allt fler är redo att acceptera och leva från en högre medvetandenivå.
Det är omöjligt för någon form av liv att leva skild från Gud. Hur skulle någon kunna existera utanför det som är Allestädes Närvarande? Tror ni på en Allestädes, Allvetande, Allsmäktig Gud, eller inte? Det är viktigt att ställa er själva den frågan.
​Att uppnå en medvetenhet om Enhet med Gud och alla Hans uttryck, är den utvecklingsresa som varje individ är på, och ingen kan undvika. När ni går omkring i er vardag, behåll en liten del av er medvetenhet genom att alltid känna till verkligheten om vilka och vad ni är, och släpp alla återstående begrepp om ceremonier, söndagskyrkan, helgon och gurus, eller traditioner som nödvändiga för att knyta an till Gud.
Allt går enligt planen.
​Vi är den Arkturiska Gruppen.
​Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...