Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton , 3 mars 2020

Det Arkturiska Rådet, 3 mars 2020

Via Daniel Scranton 

Återställda minnen från tidig barndom och tidigare liv

 

 

Hälsningar, vi är det Arkturianska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har undersökt de olika sätt som ni har för att återställa era förlorade minnen, och vi har märkt hur framgångsrika de av er är som har vaknat med att få tillgång till det som har blivit dolt för ert medvetande under så lång tid. Naturligtvis är glömskan om alla era tidigare livstider en nyckelkomponent när ni börjar ett nytt liv. Känslan av att göra detta för första gången gör att ni känner era känslor på ett djupare plan, och det är därför ni avsiktligt glömmer ert syfte när ni inkarnerar.

Och så är det de tidigaste åren, de formbara åren. Det är en period när de flesta av er har återhämtat mycket få av sina minnen, och det är också avsiktligt. Ni blir en annorlunda person när ni växer upp. Er vibration är så annorlunda under dessa unga, formbara år fram till tonåren, att ni lika gärna kan betrakta era första år i en inkarnation som ett tidigare liv. Men nu när ni är vakna och inser att ni har besökts, observerats och till och med blivit upptagna av utomjordingar, börjar ni förstå betydelsen av dessa återfunna minnen från tidig barndom.

När ni nu inser att ni har inkarnerat många gånger på den här planeten och i andra delar av galaxen, vill ni väldigt gärna veta vad ni har gjort och vilka ni har varit. Då kan återhämtningen av dessa minnen komma till er på olika sätt. När ni har en dröm som känns mycket verklig och berör er emotionellt, det är då ni vet att ni precis har återfått ett minne.

Ni återfår också dessa minnen när ni sätter er själva i ett förändrat tillstånd. Det är dags för er alla att förlita er på vad ni ser med ert tredje öga. Det är dags för er att minnas, och ni behöver inte åka på en ayahuasca-resa för att göra det. Ni behöver inte ta något alls. En önskan att veta tillsammans med en beredskap att tro på er själva och er förmåga att återhämta dessa minnen är allt som krävs.

Vi vill att ni ska observera hur dessa återhämtade minnen känns och inse att känslan är den viktiga delen. Det handlar inte om berättelsen. Det handlar om hur berättelsen känns för er, och det är på så sätt ni vet att de återställda minnena tjänar er. Det är när ni använder den informationen som ni har samlat ihop i syfte att hjälpa er att expandera och utveckla ert medvetande. Och det är vid den punkten ni är på er resa just nu. Ni är redo att göra det arbetet, och vi är glada att bli era cheerleaders.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...