Arkturierna via Daniel Scranton, 20 juli, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

20 juli, 2017

 

Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få förena oss med er alla.

Vi har tagit de nödvändiga stegen på vårt håll, för att hjälpa till med att underlätta en vetskap inom er, en vetskap om er sanna kraft. Vi har talat om för er hur underbara ni är och vi har indikerat till er att er kraft kommer inifrån er. Vi önskar väldigt mycket att ni ska absorbera denna information, för vi är i spänning gällande att få se när var och en av er får tillgång till denna kraft, så att ni ska resa på er och stiga upp på det sätt som ni i denna livstid hade för avsikt att göra.

Denna uppstigningsresa påbörjas inom var och en av er och ni visar er kraft för er själva, till kollektivet, och till detta universum, genom att ni inombords får tillgång till den. Det som ni får tillgång till och som garanterar er kraft, är er förmåga att fokusera och att genom denna fokusering aktivera en unik vibration.

Sanningen om er kraft är att den alltid har funnits inom er och att ni alltid har kunnat nå den. Men ni har fått lära er att er kraft kommer från er hjärna, era gärningar, mängden pengar ni har på banken, mängden människor som ni har arbetat för och flera andra falska förebilder.

Kraften som ni söker i dessa objekt, människor och omständigheter är i bästa fall flytande. Den yttre kraften kommer alltid att lämna er med en önskan om mer och den kan lämna er helt och hållet, och vad ska ni då göra? Förhoppningsvis kan ni alla slutligen komma till en insikt om att er kraft är er förmåga att få tillgång till en vibration.

Allt som ni vill uppleva, eller önskar, så önskar ni på grund av den vibration som ni förknippar den upplevelsen med, men ni behöver inte vänta på något, eller någon, eller någon omständighet, för att få känna dessa vibrationer porlande igenom er. De vibrationer som ni söker är en del av den helhet som ni är. Ni är Varelser från Källans Energi, och Källans Energi är en vibration hela den.

I egenskap av medvetna varelser får ni göra ett val, vilka av dessa vibrationer som ni ska aktivera, och därigenom bemäktiga er själva för att få uppleva allt ni vill uppleva, precis här och precis nu. Det behövs ingen väntan på att något manifesterande ska äga rum utifrån. Få er bekräftelse utifrån hur ni känner er.

Vi är det Arkturiska Rådet och det har glatt oss att få förena oss med er.

 

 

Source – Channel: Daniel Scranton

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...