Det Galaktiska Nyåret och Lejon Porten av Celia Fenn – Juli / Augusti 2017

Det Galaktiska Nyåret och Lejon Porten av Celia Fenn – Juli / Augusti 2017

Celia Fenn ~ Det Galaktiska Nyåret och Lejon Porten av Celia Fenn – Juli / Augusti 2017

 

Älskade Ljusfamilj, ni har nu nått den tid i ert år 2017, när stora förändringar står för dörren. Vi kan kalla detta för 2017 års Stora Förändringar. Vi har faktiskt, som vi tidigare sagt, att 2017 är den Heliga Planeten Jordens år, ett år med en Ny Början. Det första halvåret 2017 har de inkommande ljuskoderna sått frön för den uppstigande Nya Jordens Medvetenhet att manifesteras på Jorden.

Vi kallar denna Nya Jord Medvetenhet ”Enhets Medvetandets Samlade Fält”. Det är det nya och framväxande området för Högre och Multidimensionell medvetenhet, som kommer att formas runt planeten för att skapa de multidimensionella nätverksrutorna för den Nya Jorden. Varje person, som har åtagit sig Högre Medvetenhet och Mångdimensionellt liv, så finns dessa i ert Hjärta, Själ och Ljus Kropp. Eftersom dessa lysande varelser vaknar och sammanstrålar, skapar deras strålnings- och gruppenergi signaturer för manifestation av Nya Jordens strukturella nätverksrutor (vi är alla kopplade till dessa energi rutnät, som finns i Jorden övers. anm).

Det är därför det är så viktigt att ni vidmakthåller er personliga energi signatur vid en hög frekvens (glädje, skratt, skapande etc. övers.amn.) och samlas med andra som har en liknande frekvens av Ljus och Medvetenhet för att bidra till det framväxande Enhetliga Fältet för Högre Medvetande.

Detta framväxande fält har nu nått den punkt där det är tillräckligt kraftfullt för att åstadkomma stora skiften på Jorden. Energierna i Juli kommer succesivt att byggas upp till en maximum i augusti vid Lejon Porten och Mån- och Solförmörkelserna i Lejonet, särskilt den Totala Solförmörkelsen den 21 augusti.

Detta kommer att vara en ganska lång period av varaktig intensitet. Älskade, ni måste koncentrera er avsikt på att vidmakthålla er inre frid, balans och kraft. När ni går igenom denna period av utmaningar och test med ett ben i vardera ert Nya och Gamla liv. Förtvivla inte, fall inte in i offerrollen eller bli arga, utan förbli i ett tillstånd av Tillit och Flöde. Det är inte en tid för att vara aktiv och försöka göra förändringar. Det är snarare en tid av att gå inom sig själv och överlämna sig till en högre makt, samtidigt som ni då kan flyta med förändringarna med självförtroende och tillit.

Fullmånen i Stenbocken 

Den första viktiga punkten för energi accelerationen var Fullmånen den 9 juli. Denna fullmåne inträffade i Stenbockens tecken, som starkt påverkas av Pluto, också i Stenbockens tecken. Pluto förstärker Transformationen tillsammans med Fullmånens kraftfulla magnetiska energier. Detta är orsaken till att mycket djupa känslor för transformation och rening kommer upp till ytan. Låt dessa komma till ytan för att släppas och försvinna bort. Håll inte fast vid dem eller känn förtvivlan eller skuld. Släpp dem helt enkelt och låt dem varsamt försvinna. I den gamla energin skulle ni ha ansträngt er med att bearbeta sådana känslor och lägga mycket energi på att ta reda på orsakerna till dessa känslor. I den nya mångdimensionella energin räcker det att bara känna igen vad som uppstår och släppa det med kärlek. Förstå att ni inte längre behöver kämpa med sådana känslor. Det räcker att låta dem flyta iväg, när ni i stället fokuserar på nuet och vad ni vill skapa.

Faktum är att Fullmånen kommer att vara en tid då många gamla mönster äntligen kommer för att släppas och ge plats för den Nya Jordens mallar av uppfattningar och uttryck. Det kommer att bli en tid när ni måste förstå begreppet multidimensionellt liv fullt ut.

Kunna känna igen frekvens och vibration och välja att förankra er egen personliga vibrations eller energi signatur i den Nya Jordens energier.

Ni kan behöva spendera tid i de gamla energiernas lägre frekvenser på grund av ert arbete eller er familj, men ni kan se dessa tider som ”tillfälliga besök” innan ni återvänder till de högre frekvenserna, där ni känner er mest bekväma. Många av er kan fortfarande befinna er i rollen som ”brygga” mellan frekvenserna, för att hjälpa dem som håller på att vakna och flytta till den Nya Jordens frekvenser.

Kära, även om ni ibland måste uppleva kaoset och rädslan/ilskan omkring er, kom då ihåg att ni är Hjärtats Krigare och Ljusets Förkroppsligade Mästare. Kärlek och Utstrålningen från er Själ och Hjärta kommer att skydda er och öppna nya vägar i Överflöd, Harmoni och Glädje, när ni ger uttryck för det högsta medvetandet i era liv.

Sirius-effekten: När Två Solar Stiger

Nästa stora energi acceleration blir det Galaktiska Nyåret den 26 juli. Redan de gamla Mayaindianerna och de Forntida Egyptierna kände till det datum då Planeten Jorden skulle börja en ny cykel i sin pågående utveckling.

Detta föregås av ”Dagen utan Tid” som infaller den 25 juli. Den 25: e är ett magiskt och heligt ”livmoderutrymme” där transformation från en tidscykel till en annan föds. När ni på högsta möjliga nivå lägger grunden för det Nya Årets cykel är det viktigt att vara glad och kreativ. Denna kreativa och festliga energi kommer att bära er in i den 26:e juli, när Planeten och alla levande varelser kommer att påbörja en ny personlig cykel av skapande och varande.

För de Forntida Egyptierna var denna tid markerad av en årlig händelse som kallades ”Sirius Heliakiska höjning”. Det är den tid då Sirius stiger i morgonhimmeln intill solen. I den egyptiska kalendern var det också tiden för när Nilen skulle stiga och översvämma landet och ge fruktbarhet och överflöd till folket.

Dessutom var Sirius också känd som den Helige Lärarens Stjärna, som när dess kraftfulla Ljus Koder länkades samman med Solens överfördes till Jorden genom den årliga Lejon Porten. Lejon Porten börjar öppnas den 26 juli och når sin klimax den 8 augusti, som 8/8. Detta är den kraftfulla tiden för ”Två Solar”, en Gyllen Vit (Jordens Sol) och en Elektriskt Blå (Sirius). Diamant Ljus Koderna som är bärare av mönster och mallar för nästa tidsspiral överförs från Galaktiska Centret och förstärks av Sirius, eftersom de är integrerade i Jordens Planetariska Tids Cykler.

Lejon Porten: 8 augusti 2017

Så, Älskade, förstå att de kritiska punkterna i denna serie av energi inriktningar och accelerationer kommer att bli Lejon Porten den 8 augusti och de två förmörkelserna i Lejonets tecken i augusti 2017.

Lejon Porten är en kraftfull portal i Lejonets tecken, som övervakas av Sirius Kungliga Spirituella Lejon. Dessa magnifika ljusstrålar, kända som Lejonen av i går och imorgon, innehåller det Heliga Utrymmet för de Nya Ljus Koderna och de Evolutionära Mallarna. Dessa stiger ner till jorden för att aktivera energi nätverken och Ljus Kropparna för alla, som är mottagliga för att lyfta sin utveckling till en högre spiral av Medvetenhet.

Det är mycket viktigt att ni vid denna tidpunkt håller er personliga medvetenhets- och energi signatur på en så hög nivå som möjligt. Det är nödvändigt för att kunna dra maximal nytta av Gudomliga Ljusets och Välsignelsernas inflöde från de nya Diamant Ljus Koderna. Låt inte några händelser dra ner er till lägre medvetenhetsnivåer, såsom ilska, rädsla eller ångest.

Det här är verkligen tiden för 2017 års Stora Skifte och ni måste komma ihåg att ni är en av Ljus Krigarna och en förkroppsligade Mästare av Ljuset. Det är ert arbete att hålla dessa energier i er Energi Signatur, så att de nya Ljus Koderna genom er kan komma in och jordas till förmån för Mänskligheten och Planeten.

Förmörkelserna den 7 och 21 augusti

Lejon Portens portal stänger den 12 augusti. Energin fortsätter dock att vara intensiv under resten av augusti månad och kommer att förstärkas av de två förmörkelserna i Lejonets tecken.

Fullmånen i Lejonets tecken den 7 augusti, dagen före Lejon Portens maximum, kommer det att bli en partiell Månförmörkelse i Vattumannen (Solen i Lejonets tecken). Detta kommer att skapa utrymme för ytterligare förstärkning av Gudinne energin på planeten. I februari 2017 fanns en ringformig månförmörkelse i Lejonets tecken (Solen i Vattumannens tecken), som initierade detta kraftfulla flöde av Diamant Energi till Jorden som en del av den Ökande Gudinne / Heliga Feminina energin på Jorden.

Under år 2017 kommer ni att bli mer medvetna om det Gudomliga Femininas stigande kraft, eftersom Kreativitetens och Medlidandets Högra Hjärnhalva energier blir märkbart aktiva. Det kommer att bli ökade möjligheter för det framväxande Medvetandets Högre Enhets Fält att uttryckas genom de Gudomliga Feminina energierna.

Den Totala Solförmörkelsen den 21 augusti avslutar 2017 års cykel av förmörkelser. Den Totala Solförmörkelsen i Lejonets tecken säkerställer att de Nya Planetariska Koderna, initierade av Sirius Kungliga Stjärn Lejon, är integrerade i det Planetariska Nätverket.

Vid den här tiden kommer de samlade energierna av skifte och förändring att ha gett en kraftig påverkan för signifikanta förändringar på Jorden. Därefter, som en Eld Energi, kommer Lejoninne energin att bränna bort och omvandla allt, som inte är i linje med den Nya Verklighetens Diamant Ljus Koder.

Från och med denna punkt kommer tyngdpunkten att ligga på nya sätt att leva, verka och uppfatta. De gamla sätten att leva, verka och uppfatta fortsätter att utmanas av den Nya Jordens Stigande energier. Kraften i det framväxande fältet för Enhets Medvetande kommer att förändra och transformera, vilket ger utrymme för den Nya Verkligheten på Jorden.

Ni kan tillsammans med oss samlas till online webbseminarier för Lejon Porten 2017 på Zoom webb seminariet. Här kommer ni att bli hjälpta, genom att likasinnade, LjusArbetare och LjusKrigare samlas, för att förstå och integrera de inkommande energierna. Vänligen klicka här för mer information om hur ni kan delta i kursen i juli / augusti.

www.starchildglobal.com/channels-and-articles/lions-gate-2017/

Du gillar kanske också...