Arkturierna via Daniel Scranton, 20 september, 2017

Arkturierna, 20 september 2017

 Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni hjälper resten av galaxen genom att tona in till de energier som finns inom er. Ni har aspekter av er, både energetiska och fysiska, som kommer från andra delar av galaxen, från andra stjärnsystem. När ni tonar in till det som finns inom er och skapar en balans, blir det en dominoeffekt. Eftersom ni på mer än ett sätt är sammankopplade med andra stjärnsystem i galaxen, hjälper ni till att skapa balans för alla varelser.

Många av er letar efter ett uppdrag eller ett syfte och ni vill nå så många människor som möjligt, och vi kan tala om för er att ni har en enorm inverkan på alla varelser, när ni går till ert inre och hittar balans och frid. Allt som ni gör, tänker och säger har också en inverkan, men vanligtvis försöker ni hitta en känsla av brist hos er själva när ni bestämmer er för att vidta en åtgärd, eller när ni bestämmer er för att stå till tjänst genom ord och handling.

Det går inte att undvika att ni kommer att få tillgång till det som finns inom er. Det håller på att komma upp. Ni kommer att bli triggade på ett eller annat sätt. Men när ni söker frid och balans, kärlek och öppenhet inom er själva, kommer ni att se det på utsidan också. Ni skapar inifrån er själva och när ni tar det balanserade, fridfulla jaget ut i världen, erbjuder ni andra en möjlighet att följa ert exempel.

 Så fortsätt att försöka vara till nytta och hjälp för så många människor som möjligt, men börja med ert inre och erkänn den påverkan som ni har, utan att lyfta ett finger. Naturligtvis kan ni agera utifrån glädje och en känsla av inspiration. Det är så den nya världen kommer att byggas. Den kommer att byggas inifrån och ut och från bottenplan och uppåt.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...