Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 november 2019

Det Arkturiska Rådet, 25 november 2019

Via Daniel Scranton

Er Väg till Upplysning

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har bevittnat det mysterie som är okänt för mänskligheten, och hur ni har funnit olika sätt att hantera den ångest som ni känner runt det okända. Det finns så många saker om livet på Jorden som kräver att ni har tillit, eftersom de är omöjliga att veta. Vissa saker kan bevisas och upprepas om och om igen, som kokpunkten, fryspunkten och så vidare. Men hur många aspekter av era liv kräver att ni ska tro på något som inte är empiriskt eller vetenskaplig bevisat? De är alldeles för många.

Vad gör ni då med det okända mysteriet? Tja, det finns ett sätt att närma sig ämnet för vad som är okänt, som kommer att vara mer tillfredsställande för er än att läsa böcker eller gå på föreläsningar eller titta på video. Ni har förmågan att sitta tysta, att gå till ert inre och låta det okända göra sig känt för er.

Vad vi också ser ibland är hur frustrerade människor kan vara när de gör exakt vad vi just har sagt och inte får ett verifierbart svar på en fråga, ett dilemma eller något så viktigt som meningen med det hela.

Vi förstår varför så många slutar att tro på att de har en inre vetskap, och vi skulle säga att inre kunskap inte behöver ha ord som har anknytning till det. Ni måste inte utveckla en teori om allt. Ni behöver inte få en historia om det okända och sen klamra er fast vid den historien när ni går till ert inre och finner frid, kärlek och medkänsla inom er. Då har ni allt ni behöver.

Om ni går till ert inre för att ni har förlorat något mycket värdefullt och ni vill att Källan, era guider eller ert Högre Jag ska tala om för er var det är, kan ni bli mycket besvikna. Vi förstår frustration och besvikelse. Vi tycker inte om att se när ni upplever dessa erfarenheter, men när ni inte längre har ett behov av svar och i stället njuter av tystnaden, och ni njuter av att känna vad som pågår inom er, det är då ni kan lösa ett av mysterierna.

För om ni kan göra det, framgångsrikt, då spelar det ingen roll vad som händer med det som ni har förlorat, och kan också känna er entusiastiska över att upptäcka vad som är okänt genom att uppleva det. Att uppleva något är så mycket mer värdefullt än att bara ha en filosofi som ni helhjärtat tror på, och till och med blir fanatiska i den tron.

Vi ber er att vara öppna för det okända och det som inte kan bevisas. Ni vill inte ha allt serverat på ett silverfat, inte egentligen. Ni vill inte stagnera bara för att det är nedskrivet i någon bok. Ni vill vara flexibla, och ni vill se allt det ni upplever som ett roligt äventyr. Det är vägen till upplysning, så vitt vi vet.

Och längs vägen kommer ni att pröva på många olika trosuppfattningar. Ni kommer att tro på många olika läror och sätt att se på och vara i världen, och det är vår förhoppning att ni någon gång under er resa inser att den enda platsen för er, det enda sättet att verkligen förstå och veta, är att gå inom er och vara stilla.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...