Arkturierna via Daniel Scranton, 21 maj, 2018

 

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har förmågan att känna av när ni är redo för en ny aktivering och den känslan har vi nu. Ni är redo att ta emot aktiveringen av era översjälars frekvens och den aktiveringen sker på en fysisk nivå. Ni är redo att ta emot en överföring som kommer att aktivera era cellminnen, så att ni minns hur det var att till fullo vara era översjälar.

Det här tar er bortom upplevelsen av ert högre jag, vilket är nästan helt integrerat i er fysiskt och energimässigt. Ni är nu redo för detta nästa steg i er utveckling, eftersom ni nu har integrerat era galaktiska själv. Nu, när ni nästan har slutfört den fulla integreringen av era tidigare liv i andra delar av galaxen, är ni redo för översjälsaktiveringen.

När ni har blivit medvetna om detta budskap (den här överföringen), så kan ni vänta er att ta emot aktiveringen nästa gång ni somnar; och när ni vaknar, vill vi att ni noterar hur ni känner er. Vi vill att ni noterar att ”mer av er” är tillgängligt.

Vi uppmuntrar er att söka minnen från era tidigare liv. Vi uppmuntrar er till att få tillgång till mer av era 5-dimensionella förmågor och vi vill också att ni ska känna hur pass mycket närmare ni är ”Källenergin”. Ni är förstås ”källenergivarelser”, hur ni än uppfattar er själva, men genom översjälsaktiveringen, kommer ni att känna er närmare Källan än någonsin. Ni kommer att känna att ni kan härbärgera mer av ”Källan” inuti er själva än ni någonsin kunnat tidigare.

Ni kommer också att vilja ha mer. Det är en naturlig bieffekt av vilken slags utvecklingsprocess som helst. Ni kommer alltid att vilja ha mer. Ni kommer alltid att önska uppleva något nytt och annorlunda. Så, vi uppmuntrar er till att uttrycka er erkänsla för er översjälsaktivering när ni tar emot den. ”Känn runt” lite inuti er själva och notera de skillnader ni känner mot innan.

Det är detta som ger er mer. Det som ger er mer är att alltid notera vad ni redan har och detta är sann andlighet, även på ett fysiskt plan.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av kontakten med er.

Översättare: Marie

Du gillar kanske också...